Moduł Podatki w praktyce – przydatne funkcje i wskazówki użytkowania nowych pozycji w module

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Podatki w praktyce – przydatne funkcje i wskazówki użytkowania nowych pozycji w module

Termin: 30 maja 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 25-05-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Użytkownicy modułu systemu AdAS
– Pracownicy działu podatków i opłat lokalnych

PROGRAM:

 1. Współpraca z EGiB i konfiguracja połączenia z GML.
 2. Ujęcie według widoku geodezyjnego.
 3. Porównywanie danych podatkowych z EGiB.
 4. Sprawozdanie SP1 i jego weryfikacja.
 5. Akcyza i sprawozdania z akcyzy.
 6. Konfiguracja deklaracji, informacji podatkowych, dodawanie załączników.
 7. Sprzedaż karty z przeniesieniem danych na inną kartę.
 8. Nowa prezentacja zmian danych osobowych dla listy osób.
 9. Sprawozdanie Rb27s oraz skutki obniżenia stawek – nowy sposób zapamiętywania danych.
 10. Współpraca z obiegiem dokumentów i repozytorium.
 11. Praktyczne wskazówki porządkowania danych.
 12. Blok pytań i odpowiedzi.

PROWADZĄCY:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa, co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Mieszkańcy w kontekście wyborów parlamentarnych 2023

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Mieszkańcy w kontekście wyborów parlamentarnych 2023

Termin: 24 maja 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę. Zgłoszenia przyjmujemy do 18-05-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Pracownicy zajmujący się ewidencją ludności
– Sekretarze, Naczelnicy Wydziałów Spraw Obywatelskich
– Komisarze wyborczy lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie wyborów

PROGRAM
1. Zmiany wynikające z postanowień GUS-Teryt i PKW – korekty udostępnione wersją 46 Mieszkańców.
2. Zależność zestawień: słownik, meldunek, geografia wyborcza, rejestr kart.
3. Geografia wyborcza: operacje kontrolne i błędy.
4. Zestawienia sprawozdawcze a geografia wyborcza: błędy, zależności, „sprawozdania dla jednego PESEL”.
5. Parametry modułu wybory: podstawowe, karty wyborcze, druki, druk list, domyślne, przygotowanie wyborów, numeracja zaświadczeń, komentarze.
6. Wybory – Rejestry kart: bieżące i dodatkowe.
7. Czas ewidencji danych w rejestrach dodatkowych a skutek na listach (spisach, wydrukach).
8. Wybory I/II tura: przygotowanie, aktualizacja, obwody zamknięte, lista dodatkowa – koniec I tury.
9. Podpisywanie elektroniczne spisów – informacja na wydrukach.
10. Usuwanie zapisów dotyczących poprzednich wyborów.
11. Porządkowanie i usuwanie listy wydruków.
12. Wczytywanie szablonów.
13. Blok pytań i odpowiedzi.

PROWADZĄCY:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa, co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł FK – szkolenie dla nowych Użytkowników

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł FK – szkolenie dla nowych Użytkowników

Termin: 6 czerwca 2023 r. Czas trwania: 09:00 – 14:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *199,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 01-06-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • nowi Użytkownicy modułu FK systemu AdAS

JAKIE KORZYŚCI?

 • poznanie możliwości modułu
 • praktyczna wiedza jak korzystać z funkcji modułu
 • praca na konkretnych przykładach
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań

PROGRAM:

1. Cechy systemu AdAS w zakresie modułu FK::

 • wspólna baza danych
 • czym jest zintegrowany system
 • powiązania modułu z innymi modułami – rodzaje przesyłów
 • powiązanie modułu z systemami zewnętrznymi

2. Uprawnienia i licencje:

 • rodzaje uprawnień
 • kto i w jaki sposób nadaje uprawnienia do modułu
 • rodzaje licencji

3. Ustawianie parametrów programu w zakresie:

 • kont
 • dokumentów
 • pieczątek
 • innych

4. Jak wygląda samodzielna konfiguracja wybranych słowników:

 • podstawowych tj.: jednostek, wydziałów, dzienników, dokumentów
 • budżetowych tj.: planów finansowych, zadań, klasyfikacji

5. Dodawanie kontrahenta do słownika kontrahentów:

 • dodanie od podstaw
 • na podstawie osoby ze słownika osób i firm
 • na podstawie danych z GUS

6. Uzupełnianie planu kont – dodanie i ustawienie parametrów:

 • konta zwykłego
 • konta z klasyfikacją bez planu
 • konta z podpiętym planem finansowym
 • konta rozrachunkowego

7. Dopisywanie dokumentów księgowych::

 • określenie elementów nagłówka dokumentu
 • dodawanie dekretów na konta: zwykłe, z klasyfikacją bez planu, z podpiętym planem
 • zaksięgowanie dokumentu

8. Rozliczanie rozrachunków:

 • automatyczne rozliczenie faktury przy nanoszeniu zapłaty
 • ręczne rozliczenie faktury z zapłatą

9. Dopisywanie uchwały budżetowej z pozycjami:

 • dopisanie uchwały początkowej
 • dopisanie uchwały zmieniającej

10. Zaksięgowanie uchwały na konta księgowe

11. Dopisanie algorytmów konfiguracji sprawozdań (dla trzech różnych typów sprawozdań)

12. Dopisanie sprawozdań:

 • dopisanie ręczne
 • dopisanie z wykorzystaniem algorytmu
 • edycja dopisanego sprawozdania
 • utworzenie sprawozdań różnicowych i zaksięgowanie sprawozdania na konta księgowe
 • utworzenie dokumentu styczniowego ze sprawozdania
 • utworzenie dokumentu w trakcie roku ze sprawozdania

13. Import/eksport plików sprawozdań:

 • zaimportowanie pliku XML ze sprawozdaniem jednostki podległej
 • wyeksportowanie pliku XML ze sprawozdaniem ogólnym

14. Wygenerowanie wydruku:

 • kartoteki finansowej
 • planu i realizacji
 • zestawienia obrotów i sald
 • dziennika

15. Operowanie okresami:

 • otworzenie okresu
 • zamknięcie okresu

16. Operowanie opcjami sesji w programie:

 • zmiana daty sesji
 • zmiana jednostki
 • zmiana użytkownika

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Codzienna praca w module Odpady wraz z omówieniem nowych funkcji

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Codzienna praca w module ODPADY wraz z omówieniem nowych funkcji

Termin: 27 kwietnia 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 24-04-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Osoby odpowiedzialne za naliczanie opłat oraz gospodarkę odpadami w urzędach miast i gmin, związkach samorządowych, zakładach komunalnych i jednostkach organizacyjnych

JAKIE KORZYŚCI?

 • Optymalizacja pracy w module ODPADY
 • Zapoznanie z nowymi możliwościami modułu
 • Poznanie praktycznych wskazówek korzystania z modułu
 • Poznanie konkretnych przykładów i omówienie ich na podstawie zgłoszeń Użytkowników
 • Kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze

PROGRAM:

1. Poznanie najnowszych funkcjonalności:

 • odpady płynne i ich odbiór
 • prowadzenie ewidencji nieczystości ciekłych
 • możliwość rejestrowania na kartotece odpadowej oświadczeń podatnika

2. Praktyczne wskazówki:

 • wykorzystywanie słowników na potrzeby generowania dokumentów np. numeracja dokumentów, lista rodzajów dokumentów
 • generowanie zestawień ułatwiających wyszukiwanie zbiorowych informacji np. zestawienia do weryfikacji ilości osób, nieczystości ciekłych

3. Omówienie przykładowych zgłoszeń Użytkowników:

 • filtrowanie po rejestrze dokumentów
 • zmiana stawki – dlaczego warto to zrobić samodzielnie?
 • systematyzacja procesu prowadzenia postępowań
 • emisja zawiadomień do Kart Kontowych

4. Odświeżenie wiedzy na temat wystawiania dokumentów na karcie odpadowej:

 • deklaracje
 • decyzje
 • zawiadomienia
 • zlecenia
 • umowy
 • kontrole

5. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł OGN – dobre praktyki i nowe funkcjonalności

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł OGN – dobre praktyki i nowe funkcjonalności

Termin: 25 kwietnia 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 21-04-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Osoby odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną w urzędach miast i gmin
 • Pracownicy naliczający opłaty za nieruchomości na poziomie samorządowym

JAKIE KORZYŚCI?

 • Optymalizacja pracy w module OGN
 • Zapoznanie z nowymi możliwościami modułu
 • Poznanie praktycznych wskazówek korzystania z modułu
 • Poznanie konkretnych przykładów i omówienie ich na podstawie zgłoszeń Użytkowników
 • Kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze

PROGRAM:

1. Nowe funkcjonalności:

 • Grupowa waloryzacja opłat
 • Uwzględnianie waloryzacji przy wyliczaniu kwoty spłaty jednorazowej
 • Emisja pojedynczych pozycji waloryzacji oraz rat
 • Domyślny rodzaj odsetek dla kredytu

2. Omówienie istotnych funkcji:

 • Operacje na mieniu (podział/scalenie)
 • Wprowadzenie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Wprowadzenie przejęcia udziału dla kartotek Użytkowania oraz Sprzedaży

3. Najczęstsze wyzwania:

 • Działka nie pojawia się na wydruku Kartoteka Mienia
 • Wyliczanie opłat
 • Zakładana Karta Kontowa trafia na inną należność
 • Przy emisji do modułów Karty Kontowe/Faktury nic się nie pojawia
 • „Konto nieaktywne – zerowy udział na karcie”

4. Powiązania z innymi modułami AdAS:

 • Współpraca z modułem Karty Kontowe
 • Współpraca z modułem Faktury

4. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Nowe funkcje i praktyczne wskazówki korzystania z modułu FK

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Nowe funkcje i praktyczne wskazówki korzystania z modułu FK

Termin: 30 marca 2023 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 27-03-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych
 • Użytkownicy modułu FK oraz modułów finansowych zainteresowani zintegrowanym przetwarzaniem danych w urzędzie
 • Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych

JAKIE KORZYŚCI?

 • usprawnienie pracy w module FK
 • zapoznanie z nowymi możliwościami modułów finansowych
 • poznanie praktycznych wskazówek funkcjonowania modułu
 • poznanie konkretnych przykładów i omówienie ich na podstawie zgłoszeń Użytkowników
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze

PROGRAM:

1. Automatyczne operacje programu – odświeżenie wiedzy na temat przydatnych funkcji:

 • Szablony księgowań
 • Przenoszenie obrotów konta
 • Automatyczne przeksięgowania
 • Księgowanie uchwał na konta
 • Obliczanie sprawozdań – algorytmy dla sprawozdań kwartalnych
 • Sprawozdania różnicowe wraz z księgowaniem sprawozdań na konta
 • Eksporty do programu Besti@
 • Generowanie bilansów

2. Najnowsze funkcjonalności programu:

 • Nowy słownik podziału klasyfikacji
 • Podpis kwalifikowany dla sprawozdań
 • Ostrzeżenia w momencie dublowania pozycji uchwał
 • Możliwość zaznaczenia i usuwania wielu dekretów jednocześnie
 • Widok całości budżetu w formie drzewa
 • Pole Dysponenta dotacji na sprawozdaniach
 • Widoczność jednostek podczas logowania
 • Zmiany w zestawieniach i wydrukach

3. Omówienie najczęstszych zgłoszeń Użytkowników dotyczących działania programu:

 • Parametryzacja wyświetlania wydruku planu i realizacji
 • Funkcja przeliczania kwot
 • Numeracja dokumentów
 • Rozliczanie rozrachunków

4. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Przydatne funkcjonalności w Kartach Kontowych

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu AdAS:

PRZYDATNE FUNKCJONALNOŚCI W KARTACH KONTOWYCH

Termin: 28 marca 2023 r. Czas trwania: 10:00-12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 24-03-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań
 • zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności

JAKIE KORZYŚCI:

 • praktyczna wiedza z przydatnych funkcji modułu
 • usprawnienie księgowania należności
 • poznanie nowych możliwości modułu
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy
 • praca na konkretnych przykładach
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań
 • możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu

PROGRAM:

1. Poznanie najnowszych funkcjonalności:

 • eZW – Emisja zawiadomień do Wierzyciela
 • nowy sposób generowania Sprawozdania Rb27s

2. Praktyczne wskazówki jak korzystać z funkcji takich jak:

 • środki w drodze – uzgodnienie dochodów
 • storno wpłaty z okresu zamkniętego
 • przeksięgowania wpłat
 • jak uzgadniać sprawozdania – dobre praktyki

3. Omówienie przykładowych zgłoszeń Użytkowników:

 • brak akceptacji zmian podatnika – konsekwencje

4. Odświeżenie wiedzy na temat przydatnych funkcji:

 • szybkie sposoby wyszukiwania kartotek
 • księgowanie nadpłat

5. Blok pytań i odpowiedzi

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Kadry i płace – akcja PIT i wykorzystanie funkcjonalności modułu

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Kadry i płace – akcja PIT i wykorzystanie funkcjonalności modułu

Termin: 17 stycznia 2023 r. Czas trwania: 10:00-12:30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 13-01-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona.
Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy kadr i płac, działów personalnych,
– Sekretarze, Naczelnicy wydziałów organizacyjnych.

JAKIE KORZYŚCI?
poznanie możliwości systemu AdAS w zakresie procesów personalnych,
omówienie nowych wzorów,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1. Generowanie i wysyłka PIT-ów:
• przygotowanie indywidualne i zbiorcze,
• poprawianie danych, uzupełnianie danych kadrowych,
• pobieranie danych do PIT – kartoteka roczna a nowe formularze PIT,
2. Omówienie nowych wzorów:
• Nowy wzór – IFT-1/IFT-1R,
• Nowy wzór – PIT-11(29),
• Nowy wzór – PIT-8AR (12),
• Nowy wzór – PIT-R,
• Nowy wzór – PIT-4R (12),
• Nowy wzór PIT-2A (7) i (8).
3. Doskonalenie pracy w module:
• najnowsze funkcjonalności związane z KiP,
• elementy programu które sprawiają największe problemy użytkowników,
• zaobserwowane, powtarzające się sytuacje ze zgłoszeń,
• odświeżenie wiedzy na temat przydatnych funkcji.
4. Nowość – miesięczna i roczna informacja ZUS (deklaracja IMIR).
5. Konfiguracja dodatkowego wynagrodzenia rocznego i naliczanie „trzynastki”.
6. Omówienie nowych funkcji nad którymi pracujemy.
7. Skrócenie drogi do informacji kadrowych – ePracownik:

• elektroniczne wnioski urlopowe (1 etapowe lub 2 etapowe akceptacje wniosków),
• pełna informacja online o przysługujących urlopach i świadczeniach,
• podgląd indywidualnych składników wynagrodzenia,
• inne informacje (PKZP, ZFŚS, szkolenia, PPK, podgląd danych osobowych).
8. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł podatki – szkolenie doskonalące dla użytkowników (akcja wymiar, usprawnienia, nowe funkcjonalności)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Podatki – szkolenie doskonalące dla użytkowników

Termin: 11 stycznia 2023 r. Czas trwania: 10:00-12:30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 09-01-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– osoby odpowiedzialne za wystawianie decyzji wymiarowych,
– pracownicy działu podatków i opłat lokalnych.

PROGRAM
1. Kreator przygotowania nowego roku podatkowego.
2. Hurtowe wystawianie decyzji wymiarowych.
3. Masowe drukowanie decyzji wymiarowych – dobre praktyki:

a) drukowanie nakazów wg. adresów,
b) drukowanie nakazów dla osób z gminy i spoza gminy,
c) drukowanie potwierdzeń odbioru.
4. Pobieranie danych z zewnętrznych rejestrów (SWDE, GML).
5. Formularze deklaracji i informacji.
6. Proces obsługi podatnika w systemie AdAS – rozwiązania klasyczne:

a) wprowadzanie danych, omówienie jakości oraz wspólnych słowników,
b) emisja do KK – wskazówki,
c) masowe wprowadzanie daty otrzymania nakazu – rozwiązania systemowe.
7. Proces obsługi podatnika poprzez e-Usługi – usprawnienie obsługi podatników:
a) omówienie krok po kroku,
b) wymiana doświadczeń użytkowników.
8. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Zamknięcie roku 2022 w JST – szkolenie prawno-modułowe (FK)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Zamknięcie roku 2022 w jst – szkolenie prawno-modułowe (FK)

Termin: 19 grudnia 2022 r. Czas trwania: 10.00-13.15

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *299,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 15-12-2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych.

JAKIE KORZYŚCI?
szkolenie z udziałem niezależnego praktyka w zakresie księgowo-prawnym,
przygotowanie do zamknięcia ksiąg w module FK,
materiały szkoleniowe wraz z wzorami dokumentów,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE PRAWNO-KSIĘGOWE Z ZEWNĘTRZNYM EKSPERTEM

Trener: wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, wykładowca wyższych uczelni, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

PROGRAM (10:00-12:00):
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2022 rok w przedstawionych powyżej jednostkach sektora finansów publicznych. Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia w księgach dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji lub zaistnienie zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce.

Wskazanie tych zagadnień wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne a w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli różnych organów.

1. Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.
2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
3. Należności i zobowiązania oraz odsetki: – naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne (zmiany od 1.01.2020 r.),
4. Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja.
5. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wnip, środki trwałe w budowie (inwestycje) – po zmianach- problemy z ewidencją.
6. Inwentaryzacja – terminy i sposoby inwentaryzacji, rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach rachunkowych ( dokumentacja- wzory).
7. Podstawy prawne sporządzania sprawozdania finansowego, zmiana polityki rachunkowości, wydatki niewygasające.
8. Bilans – zasady sporządzania bilansu budżetu jednostki samorządu terytorialnego- wypełniony wzór.
9. Bilans – zasady sporządzania bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych- wypełniony wzór.

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE MODUŁ FK Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (12:00-13:15):
1. Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg – o czym należy pamiętać?
2. Funkcje weryfikujące poprawności zapisów w księgach rachunkowych
3. Przeksięgowanie i księgowanie – jak wykonać przeksięgowania? Auto dekrety.
4. Wydruki (zestawienie obrotów i sald).
5. Konfiguracja i tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz funduszu.
6. Generowanie tabel na przyszły rok – przepisywanie i uzupełnianie planów kont.
7. Operacje związane z generowaniem bilansu otwarcia i zamknięcia.
8. Księgowanie równolegle nowego i starego roku, generowanie i modyfikacja.
9. Zamykanie okresów i archiwizacja. 10. Pytania i odpowiedzi.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę