Skip to content

Kadry i płace – akcja PIT i wykorzystanie funkcjonalności modułu

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Kadry i płace – akcja PIT i wykorzystanie funkcjonalności modułu

Termin: 17 stycznia 2023 r. Czas trwania: 10:00-12:30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 13-01-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona.
Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy kadr i płac, działów personalnych,
– Sekretarze, Naczelnicy wydziałów organizacyjnych.

JAKIE KORZYŚCI?
poznanie możliwości systemu AdAS w zakresie procesów personalnych,
omówienie nowych wzorów,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1. Generowanie i wysyłka PIT-ów:
• przygotowanie indywidualne i zbiorcze,
• poprawianie danych, uzupełnianie danych kadrowych,
• pobieranie danych do PIT – kartoteka roczna a nowe formularze PIT,
2. Omówienie nowych wzorów:
• Nowy wzór – IFT-1/IFT-1R,
• Nowy wzór – PIT-11(29),
• Nowy wzór – PIT-8AR (12),
• Nowy wzór – PIT-R,
• Nowy wzór – PIT-4R (12),
• Nowy wzór PIT-2A (7) i (8).
3. Doskonalenie pracy w module:
• najnowsze funkcjonalności związane z KiP,
• elementy programu które sprawiają największe problemy użytkowników,
• zaobserwowane, powtarzające się sytuacje ze zgłoszeń,
• odświeżenie wiedzy na temat przydatnych funkcji.
4. Nowość – miesięczna i roczna informacja ZUS (deklaracja IMIR).
5. Konfiguracja dodatkowego wynagrodzenia rocznego i naliczanie „trzynastki”.
6. Omówienie nowych funkcji nad którymi pracujemy.
7. Skrócenie drogi do informacji kadrowych – ePracownik:

• elektroniczne wnioski urlopowe (1 etapowe lub 2 etapowe akceptacje wniosków),
• pełna informacja online o przysługujących urlopach i świadczeniach,
• podgląd indywidualnych składników wynagrodzenia,
• inne informacje (PKZP, ZFŚS, szkolenia, PPK, podgląd danych osobowych).
8. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Kadry i płace – akcja PIT i wykorzystanie funkcjonalności modułu

Data szkolenia: 2023-01-17

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.