Dokus – obieg dokumentów

Dokus to system obiegu dokumentów klasy EZD. Umożliwia prowadzenie dowolnej sprawy w formie elektronicznej od momentu jej zarejestrowania aż do jej zakończenia. Wspiera również obieg dokumentów papierowych m.in. poprzez możliwość dodawania odwzorowania cyfrowego dowolnego dokumentu papierowego oraz jego podglądu na każdym etapie realizacji sprawy. Do budowy systemu obiegu dokumentów Dokus wykorzystano najnowsze technologie, dzięki czemu możliwa jest szybka integracja z systemami zewnętrznymi i dziedzinowymi.

Integracje systemu

Portale usług

Aplikacje do zewnętrznych dostawców

Systemy dziedzinowe

Państwowe systemy centralne

Serwery poczty elektronicznej

Szyna usług

Do integracji wykorzystujemy szynę usług dzięki której możliwa jest obsługa wielu standardów i formatów wymiany danych. Możliwości integracji są nieograniczone.

e-archiwizacja

 • wbudowane rozwiązania do archiwizacji dokumentów elektronicznych,
 • zmniejszenie obowiązków związanych z obsługą archiwum
 • redukcja kosztów i przestrzeni związanej z przechowywaniem papierowych dokumentów,
 • zmniejszenie zagrożenia związanego ze niszczeniem zarchiwizowanych dokumentów elektronicznych,
 • zwiększone bezpieczeństwo zarchiwizowanych danych
 • pełna kontrola nad zarchiwizowanymi dokumentami, prosty dostęp do materiałów archiwalnych dla osób upoważnionych,
 • automatyczna generacja spisów i raportów.

Help desk

 • wielkość działu wsparcia technicznego proporcjonalna do ilości instytucji użytkujących system,
 • wsparcie przez 10-godzin roboczych na dobę,
 • niskie czasy reakcji,
 • czas oczekiwania poniżej minuty w przypadku kontaktu telefonicznego,
 • brak podziału wsparcia na pierwszą i drugą linię,
 • bezpośredni kontakt z pracownikami merytorycznymi.

Import spraw

System umożliwia zaczytanie listy spraw „do utworzenia” w systemie obiegu dokumentów. Dodatkowo do utworzonych spraw zostają podpięte cyfrowe
odwzorowania wszystkich dokumentów. Ta funkcjonalność umożliwia masową ewidencję dokumentacji pochodzącej z systemów, których nie można bezpośrednio zintegrować.

Wnioski urlopowe

 • możliwość przeglądania i definiowania przez użytkownika wniosków dotyczących urlopów,
 • komunikacja z programem kadrowym automatyczne uruchomienie procesu ścieżki akceptacji,
 • automatyczne zdefiniowanie i uruchomienie „zastępstwa” na czas trwania urlopu,
 • rozbudowany system powiadomień o stanie
  wniosku.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać