Skip to content

Moduł Mieszkańcy w kontekście wyborów parlamentarnych 2023

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Mieszkańcy w kontekście wyborów parlamentarnych 2023

Termin: 24 maja 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę. Zgłoszenia przyjmujemy do 18-05-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Pracownicy zajmujący się ewidencją ludności
– Sekretarze, Naczelnicy Wydziałów Spraw Obywatelskich
– Komisarze wyborczy lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie wyborów

PROGRAM
1. Zmiany wynikające z postanowień GUS-Teryt i PKW – korekty udostępnione wersją 46 Mieszkańców.
2. Zależność zestawień: słownik, meldunek, geografia wyborcza, rejestr kart.
3. Geografia wyborcza: operacje kontrolne i błędy.
4. Zestawienia sprawozdawcze a geografia wyborcza: błędy, zależności, „sprawozdania dla jednego PESEL”.
5. Parametry modułu wybory: podstawowe, karty wyborcze, druki, druk list, domyślne, przygotowanie wyborów, numeracja zaświadczeń, komentarze.
6. Wybory – Rejestry kart: bieżące i dodatkowe.
7. Czas ewidencji danych w rejestrach dodatkowych a skutek na listach (spisach, wydrukach).
8. Wybory I/II tura: przygotowanie, aktualizacja, obwody zamknięte, lista dodatkowa – koniec I tury.
9. Podpisywanie elektroniczne spisów – informacja na wydrukach.
10. Usuwanie zapisów dotyczących poprzednich wyborów.
11. Porządkowanie i usuwanie listy wydruków.
12. Wczytywanie szablonów.
13. Blok pytań i odpowiedzi.

PROWADZĄCY:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa, co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Moduł Mieszkańcy w kontekście wyborów parlamentarnych 2023

Data szkolenia: 2023-05-24

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.