Skip to content

Moduł FK – szkolenie dla nowych Użytkowników

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł FK – szkolenie dla nowych Użytkowników

Termin: 6 czerwca 2023 r. Czas trwania: 09:00 – 14:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *199,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 01-06-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • nowi Użytkownicy modułu FK systemu AdAS

JAKIE KORZYŚCI?

 • poznanie możliwości modułu
 • praktyczna wiedza jak korzystać z funkcji modułu
 • praca na konkretnych przykładach
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań

PROGRAM:

1. Cechy systemu AdAS w zakresie modułu FK::

 • wspólna baza danych
 • czym jest zintegrowany system
 • powiązania modułu z innymi modułami – rodzaje przesyłów
 • powiązanie modułu z systemami zewnętrznymi

2. Uprawnienia i licencje:

 • rodzaje uprawnień
 • kto i w jaki sposób nadaje uprawnienia do modułu
 • rodzaje licencji

3. Ustawianie parametrów programu w zakresie:

 • kont
 • dokumentów
 • pieczątek
 • innych

4. Jak wygląda samodzielna konfiguracja wybranych słowników:

 • podstawowych tj.: jednostek, wydziałów, dzienników, dokumentów
 • budżetowych tj.: planów finansowych, zadań, klasyfikacji

5. Dodawanie kontrahenta do słownika kontrahentów:

 • dodanie od podstaw
 • na podstawie osoby ze słownika osób i firm
 • na podstawie danych z GUS

6. Uzupełnianie planu kont – dodanie i ustawienie parametrów:

 • konta zwykłego
 • konta z klasyfikacją bez planu
 • konta z podpiętym planem finansowym
 • konta rozrachunkowego

7. Dopisywanie dokumentów księgowych::

 • określenie elementów nagłówka dokumentu
 • dodawanie dekretów na konta: zwykłe, z klasyfikacją bez planu, z podpiętym planem
 • zaksięgowanie dokumentu

8. Rozliczanie rozrachunków:

 • automatyczne rozliczenie faktury przy nanoszeniu zapłaty
 • ręczne rozliczenie faktury z zapłatą

9. Dopisywanie uchwały budżetowej z pozycjami:

 • dopisanie uchwały początkowej
 • dopisanie uchwały zmieniającej

10. Zaksięgowanie uchwały na konta księgowe

11. Dopisanie algorytmów konfiguracji sprawozdań (dla trzech różnych typów sprawozdań)

12. Dopisanie sprawozdań:

 • dopisanie ręczne
 • dopisanie z wykorzystaniem algorytmu
 • edycja dopisanego sprawozdania
 • utworzenie sprawozdań różnicowych i zaksięgowanie sprawozdania na konta księgowe
 • utworzenie dokumentu styczniowego ze sprawozdania
 • utworzenie dokumentu w trakcie roku ze sprawozdania

13. Import/eksport plików sprawozdań:

 • zaimportowanie pliku XML ze sprawozdaniem jednostki podległej
 • wyeksportowanie pliku XML ze sprawozdaniem ogólnym

14. Wygenerowanie wydruku:

 • kartoteki finansowej
 • planu i realizacji
 • zestawienia obrotów i sald
 • dziennika

15. Operowanie okresami:

 • otworzenie okresu
 • zamknięcie okresu

16. Operowanie opcjami sesji w programie:

 • zmiana daty sesji
 • zmiana jednostki
 • zmiana użytkownika

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Moduł FK – szkolenie dla nowych Użytkowników

Data szkolenia: 2023-06-06

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.