Skip to content

Nowe funkcje i praktyczne wskazówki korzystania z modułu FK

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Nowe funkcje i praktyczne wskazówki korzystania z modułu FK

Termin: 30 marca 2023 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 27-03-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych
 • Użytkownicy modułu FK oraz modułów finansowych zainteresowani zintegrowanym przetwarzaniem danych w urzędzie
 • Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych

JAKIE KORZYŚCI?

 • usprawnienie pracy w module FK
 • zapoznanie z nowymi możliwościami modułów finansowych
 • poznanie praktycznych wskazówek funkcjonowania modułu
 • poznanie konkretnych przykładów i omówienie ich na podstawie zgłoszeń Użytkowników
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze

PROGRAM:

1. Automatyczne operacje programu – odświeżenie wiedzy na temat przydatnych funkcji:

 • Szablony księgowań
 • Przenoszenie obrotów konta
 • Automatyczne przeksięgowania
 • Księgowanie uchwał na konta
 • Obliczanie sprawozdań – algorytmy dla sprawozdań kwartalnych
 • Sprawozdania różnicowe wraz z księgowaniem sprawozdań na konta
 • Eksporty do programu Besti@
 • Generowanie bilansów

2. Najnowsze funkcjonalności programu:

 • Nowy słownik podziału klasyfikacji
 • Podpis kwalifikowany dla sprawozdań
 • Ostrzeżenia w momencie dublowania pozycji uchwał
 • Możliwość zaznaczenia i usuwania wielu dekretów jednocześnie
 • Widok całości budżetu w formie drzewa
 • Pole Dysponenta dotacji na sprawozdaniach
 • Widoczność jednostek podczas logowania
 • Zmiany w zestawieniach i wydrukach

3. Omówienie najczęstszych zgłoszeń Użytkowników dotyczących działania programu:

 • Parametryzacja wyświetlania wydruku planu i realizacji
 • Funkcja przeliczania kwot
 • Numeracja dokumentów
 • Rozliczanie rozrachunków

4. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Nowe funkcje i praktyczne wskazówki korzystania z modułu FK

Data szkolenia: 2023-03-30

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.