Skip to content

Moduł OGN – dobre praktyki i nowe funkcjonalności

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł OGN – dobre praktyki i nowe funkcjonalności

Termin: 25 kwietnia 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 21-04-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Osoby odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną w urzędach miast i gmin
 • Pracownicy naliczający opłaty za nieruchomości na poziomie samorządowym

JAKIE KORZYŚCI?

 • Optymalizacja pracy w module OGN
 • Zapoznanie z nowymi możliwościami modułu
 • Poznanie praktycznych wskazówek korzystania z modułu
 • Poznanie konkretnych przykładów i omówienie ich na podstawie zgłoszeń Użytkowników
 • Kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze

PROGRAM:

1. Nowe funkcjonalności:

 • Grupowa waloryzacja opłat
 • Uwzględnianie waloryzacji przy wyliczaniu kwoty spłaty jednorazowej
 • Emisja pojedynczych pozycji waloryzacji oraz rat
 • Domyślny rodzaj odsetek dla kredytu

2. Omówienie istotnych funkcji:

 • Operacje na mieniu (podział/scalenie)
 • Wprowadzenie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Wprowadzenie przejęcia udziału dla kartotek Użytkowania oraz Sprzedaży

3. Najczęstsze wyzwania:

 • Działka nie pojawia się na wydruku Kartoteka Mienia
 • Wyliczanie opłat
 • Zakładana Karta Kontowa trafia na inną należność
 • Przy emisji do modułów Karty Kontowe/Faktury nic się nie pojawia
 • „Konto nieaktywne – zerowy udział na karcie”

4. Powiązania z innymi modułami AdAS:

 • Współpraca z modułem Karty Kontowe
 • Współpraca z modułem Faktury

4. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Moduł OGN – dobre praktyki i nowe funkcjonalności

Data szkolenia: 2023-04-25

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.