Moduł Księgowość Finansowo-Budżetowa. Aktualne zagadnienia.

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Księgowość Finansowo-Budżetowa. Aktualne zagadnienia.

Termin: 21 maja 2020 r. Czas trwania: 10.00-12.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 19-05-2020 r. (dla 2 pierwszych osób z ogólnej listy zgłoszeń bezpłatny udział w webinarium). Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie pracy w module FK,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1. Konfiguracja planu kont wraz z dekretacją na poszczególne rodzaje kont.
2. Schematy księgowań.
3. Kontrahenci, rozrachunki i biała lista.
4. Plany finansowe – do czego służą, jak je wykorzystać.
5. Tworzenie i konfiguracja sprawozdań.
6. Księgowanie sprawozdań różnicowych (wykonania) na konta.
7. Księgowanie uchwał (planu) na konta.
8. Wyszukiwanie informacji na wydrukach.
9. Korzyści funkcjonalne wynikające z integracji z wybranymi modułami systemu AdAS.
10. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Karty Kontowe w 2020 roku

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Karty Kontowe w 2020 roku

Termin: 13 maja 2020 r. Czas trwania: 10.00-12.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 11-05-2020 r. (dla 3 pierwszych osób bezpłatny udział w webinarium). Liczba miejsc jest ograniczona.
Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie księgowania należności,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów i ćwiczenia na komputerach,
– bezpośredni kontakt z ekspertem, – możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

 1. Elektroniczne tytuły wykonawcze (generowanie i wysyłka).
 2. Sprawozdania (RB-27s, RB-N, RB-PDP)
 3. Rozliczanie składowych (analiza i porządek).
 4. Naliczanie odsetek a konfiguracja.
 5. Jak prawidłowo naliczać odsetki karne.
 6. Od czego zależne jest naliczenie.
 7. Jak wykazać odsetki na sprawozdaniu.
 8. Masowe rozliczanie nadpłat.
 9. Powiązania z innymi modułami systemu AdAS.
 10. Zmiany w najnowszej wersji modułu:
  • przesunięcie terminów płatności w module,
  • zmiany w procedurze liczenia odsetek,
  • funkcjonalność odksięgowywania wpłat masowych.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Karty Kontowe w 2020 roku

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Karty Kontowe w 2020 roku

Termin: 7 maja 2020 r. Czas trwania: 10.00-12.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 05-05-2020 r. (dla 3 pierwszych osób bezpłatny udział w webinarium). Liczba miejsc jest ograniczona.
Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie księgowania należności,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów i ćwiczenia na komputerach,
– bezpośredni kontakt z ekspertem, – możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:

 1. Elektroniczne tytuły wykonawcze (generowanie i wysyłka).
 2. Sprawozdania (RB-27s, RB-N, RB-PDP)
 3. Rozliczanie składowych (analiza i porządek).
 4. Naliczanie odsetek a konfiguracja.
 5. Jak prawidłowo naliczać odsetki karne.
 6. Od czego zależne jest naliczenie.
 7. Jak wykazać odsetki na sprawozdaniu.
 8. Masowe rozliczanie nadpłat.
 9. Powiązania z innymi modułami systemu AdAS.
 10. Zmiany w najnowszej wersji modułu:
  • przesunięcie terminów płatności w module,
  • zmiany w procedurze liczenia odsetek,
  • funkcjonalność odksięgowywania wpłat masowych.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.tensoft.pl/akademia-tensoft/ lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.tensoft.pl lub www.tensoft.pl/akademia-tensoft

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę