Moduł Karty Kontowe- kurs dla nowych pracowników.

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu AdAS:

Moduł Karty Kontowe – kurs dla nowych pracowników.

Termin: 17 i 18 października 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: 399,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 12-10-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań
 • zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności

JAKIE KORZYŚCI:

 • praktyczna wiedza z przydatnych funkcji modułu
 • poznanie nowych możliwości modułu
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy
 • praca na konkretnych przykładach
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań
 • możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu

PROGRAM:

Dzień pierwszy:

1. Cechy systemu AdAS w zakresie modułu Karty kontowe:

-wspólna baza danych,
-czym jest zintegrowany system,
-powiązania modułu z innymi modułami – rodzaje przesyłów,
-powiązanie modułu z systemami zewnętrznymi.

2. Uprawnienia i licencje:

-rodzaje uprawnień,
-kto i w jaki nadaje uprawnienia do modułu,
-rodzaje licencji.

3. Samodzielna konfiguracja wybranych słowników:

-dodanie nowych rodzajów należności,
-nadanie uprawnień do należności,
-założenie nowej kartoteki.

4. Zasady wyszukiwania kartotek w systemie.  

5. Dodanie pozycji:
-przypisu należności,
-odpisu należności,
-nadpłaty,
-zwrotu nadpłaty,
-przeksięgowania nadpłaty.

6. Księgowanie wyciągu:
-Wydruki księgowań w zadanym dniu,
-Księgowanie płatności na konta indywidualne (opcjonalnie jeżeli urząd posiada).

7. Generowanie dodatkowych decyzji dla kartoteki.
8. Dodanie decyzji ratalnej.
9. Dodanie notatki dla kartoteki.
10. Generowanie wydruku „Wpłaty do kasy”.
11. Dodanie odroczenia.


Dzień drugi:

1. Wydruk Karty podatnika.
2. Sprawdzenie kwoty planowanych odsetek.
3. Generowanie dzienników obrotów.
4. Generowanie wydruków zaległości, nadpłat, odsetek.
5. Generowanie sprawozdań RB-27s, RB-N.
6. Generowanie upomnień:

-generowanie pojedynczych upomnień:
-generowanie masowo upomnień.

7. Drukowanie rejestrów wystawionych upomnień:

-Drukowanie zwrotek, 
-Nadruków na koperty.

8. Generowanie zwrotek do wystawionych dokumentów.
9. Generowanie Tytułów wykonawczych:
-konfiguracja okresów na tytułach wykonawczych,
-generowanie pojedynczych TW,
-generowanie masowe TW.

10. Generowanie Dalszych tytułów wykonawczych.
11. Generowanie i drukowanie eZW.
12. Drukowanie rejestrów wystawionych tytułów wykonawczych.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Projektowanie budżetu na 2024 rok w systemie AdAS

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Projektowanie budżetu na 2024 rok w systemie AdAS

Termin: 27 września 2023 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 25-09-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– użytkownicy modułu FK/Budżet,
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych.

PROGRAM
1. Automatyzacja w zakresie projektowania budżetu – założenia systemu Budżet.
2. Procedowanie wniosku budżetowego – jednostka/wydział.
3. Procedowanie wniosku o zmianę planu budżetowego – jednostka/wydział.
4. Procedowanie wniosków budżetowych – role Organu:
a) zwrócenie wniosku do poprawy,
b) odrzucenie wniosku,
c) akceptacja wniosku.
5. Procedowanie wniosków o zmianę planu budżetowego – role Organu:
a) zwrócenie wniosku do poprawy,
b) odrzucenie wniosku,
c) akceptacja wniosku.
6.Przygotowanie projektu budżetu:
a) utworzenie projektu ręcznie,
b) utworzenie projektu na bazie wniosków,
c) utworzenie projektu na bazie danych z lat poprzednich,
d) zatwierdzanie projektu.
7.Tworzenie eksportu do Bestii.
8. Przygotowanie projektu w FK.
9. System założenia eBudżet.
10.Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie uchwały.
11. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

VAT w działalności JST, samorządowych jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – zasady, problemy i BIEŻĄCE zmiany.

Zapraszamy na szkolenie:

VAT w działalności JST, samorządowych jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – zasady, problemy i BIEŻĄCE zmiany.

Termin: 12 października 2023 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *290,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 03-10-2023 r. Możliwość otrzymania rabatu -> więcej szczegółów pod programem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona.

DLA KOGO?
Zapraszamy na szkolenie skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT.

JAKIE KORZYŚCI?
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu   zasady dotyczące  wykonania  i ewidencji  zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT  po  zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń  w  JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach  budżetowych. Ma na celu przedstawienie aktualnych problemów dotyczących odliczania i korekty podatku VAT.

Obszerny materiał
, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Prowadząca: wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów UEK. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Sądów, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Program:

1.Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować.
2.Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem)- bieżące interpretacje i orzecznictwo dotyczące zadań własnych (opłaty za pobyt w przedszkolu, posiłki, OPS, DPS), posiłki w stołówkach – na rzecz personelu pedagogicznego.
3.Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
4.Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
5.SLIM VAT i POLSKI ŁAD- zmiany w podatku VAT- jak rozliczać:
5.1) JPK_V7M(1) /JPK_V7K(1) i po zmianach JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2) .
5.2) Faktury korygujące „ in minus” i „in plus”.
5.3) Pakiet e-commerce.
5.4) SLIM VAT 3 – od 1 lipca 2023r.
5.5) Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zmiany w fakturowaniu- dobrowolne i obligatoryjne do 2014r.
5.6) Aktualne problemy w rozliczeniach VAT, w tym:
a) Dotacje a VAT (przekazywanie grantów, dotacje do OZE, azbestu, POŚ, folii, dotacje do inwestycji własnych- wyroki z marca 2023r.TSUE):
• Jakie są praktyczne skutki wyroku TSUE w sprawie gminy realizującej projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii;
• Jakie są praktyczne skutki wyroku TSUE w sprawie gminy realizującej projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii gminy realizującej program usuwania azbestu.
b) inne.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

Jak otrzymać kod rabatowy?
Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest wpisanie w polu ‘Kod rabatowy’, formularza zgłoszeniowego,  imienia i nazwiska osoby/nazwy jednostki polecanej do udziału w szkoleniu. Rabat w wysokości 20% zostanie naliczony zarówno polecającemu jak i poleconemu po weryfikacji obecności na szkoleniu.  

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.

Zapraszamy na szkolenie:

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw z 2023 r. i jej skutki w zakresie przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.

Termin: 28 września 2023 r. Czas trwania: 10.00-14.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *350,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 21-09-2023 r. Możliwość otrzymania rabatu -> więcej szczegółów pod programem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona.

DLA KOGO?
– Osoby odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną w urzędach miast i gmin,
– Pracownicy naliczający opłaty za nieruchomości na poziomie samorządowym.

JAKIE KORZYŚCI?
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom przepisów nowelizacji wdrażającej kolejny etap likwidacji wieczystego użytkowania jako podstawy władania gruntów Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane i omówione wszystkie przepisy nowelizacji wpływające na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości, a w szczególności tryb przekształcenia prawa do gruntów użytkowanych przez przedsiębiorców i inne osoby prawne oraz prawo wieczystego użytkownika do żądania zbycia na jego rzecz nieruchomości.

Prowadzący: Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

I. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (10:00-14:00):

1. Przestawienie i omówienie zmian wprowadzanych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm w dniu 23 maja 2023r. oraz ich wpływu na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości;
2. Przedstawienie i omówienie znowelizowanych zasad prowadzenia rokowań z wieczystym użytkownikiem w przedmiocie sprzedaży na jego rzecz nieruchomości gruntowej;
3. Przedstawienie włączeń i ograniczeń ustawowych w zakresie „wykupu” nieruchomości przez wieczystych użytkowników;
4. Nowe obowiązki organów stanowiących w sprawie ustalenia zasad i wytycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich wieczystych użytkowników; Przedstawienie propozycji kształtowania treści uchwały lub zarządzenia w oparciu o treść znowelizowanych przepisów; 5. Nowe zasady ustalania ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego;
6. Czy użytkownik wieczysty kupujący nieruchomość gruntową będzie musiał dopłacić do pełnej wartości rynkowej nawet po ustaleniu ceny sprzedaży na poziomie niższym? Przedstawienie zasad udzielania pomocy publicznej przy zbywaniu nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego;
7. Roszczenie (żądanie) wieczystego użytkownika o sprzedaż nieruchomości. Czy rzeczywiście jest to roszczenie w sensie ścisłym i jaka jest droga jego realizacji przez wieczystego użytkownika?
8. Warunki realizacji zgłoszonego żądania przez właściciela nieruchomości, sposób ustalania ceny sprzedaży oraz wyłączenia uniemożliwiające wieczystemu użytkownikowi zakup nieruchomości w szczególnym trybie;
9. Uchwała rady lub sejmiku w przedmiocie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w trybie realizacji żądania. Przedstawienie wymogów nowelizacji oraz propozycji kształtowania treści tego aktu.

II. Prezentacja sposobów ewidencjonowania mienia i naliczania opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę, sprzedaż i przekształcenie
w systemie Opłat i Gospodarki Nieruchomościami (14:00-14:30)**:

1. Ogólnie o module OGN – zakres i przegląd najważniejszych funkcji programu;
2. Omówienie pozycji w użytkowaniu wieczystym;
3. Wprowadzenie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
4. Przypisy/odpisy opłat za przekształcenie.

**Prezentacja prowadzona przez eksperta Tensoft Sp. z o.o.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

Jak otrzymać kod rabatowy?
Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest wpisanie w polu ‘Kod rabatowy’, formularza zgłoszeniowego,  imienia i nazwiska osoby/nazwy jednostki polecanej do udziału w szkoleniu. Rabat w wysokości 20% zostanie naliczony zarówno polecającemu jak i poleconemu po weryfikacji obecności na szkoleniu.  

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Podatki – zmiany w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników i uaktualnienie wiedzy o module

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Podatki – zmiany w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników i uaktualnienie wiedzy o module

Termin: 25 lipiec 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 20-07-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Użytkownicy modułu systemu AdAS
– Pracownicy działu podatków i opłat lokalnych

PROGRAM:

 1. Nowe wchodzące do wniosku akcyzowego.
 2. Nowe sposoby liczenia limitów i zwrotów podatku akcyzowego dla nowych wniosków w 2023 roku.
 3. Zmiana limitu i wyliczenie kwoty zwrotu dla rolników składających nowy wniosek w 2023 roku.
 4. Wyliczanie zwrotu podatnikom posiadającym inne zwierzęta niż bydło a składającym faktury
  za 1 okres.
 5. Nowe wzory decyzji (określającej, zmieniającej, odmawiającej).
 6. Współpraca z EGiB i konfiguracja połączenia z GML.
 7. Ujęcie według widoku geodezyjnego.
 8. Porównywanie danych podatkowych z EGiB.
 9. Konfiguracja deklaracji, informacji podatkowych, dodawanie załączników.
 10. Sprzedaż karty z przeniesieniem danych na inną kartę.
 11. Nowa prezentacja zmian danych osobowych dla listy osób.
 12. Sprawozdanie Rb27s oraz skutki obniżenia stawek – nowy sposób zapamiętywania danych.
 13. Współpraca z obiegiem dokumentów i repozytorium.
 14. Praktyczne wskazówki porządkowania danych.
 15. Blok pytań i odpowiedzi.

PROWADZĄCY:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa, co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Karty Kontowe – nowości i aktualizacja wiedzy z najczęściej korzystanych funkcji

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu AdAS:

MODUŁ KARTY KONTOWE – NOWOŚCI I AKTUALIZACJA WIEDZY Z NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTANYCH FUNKCJI

Termin: 7 czerwca 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 02-06-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań
 • zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności

JAKIE KORZYŚCI:

 • praktyczna wiedza z przydatnych funkcji modułu
 • poznanie nowych możliwości modułu
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy
 • praca na konkretnych przykładach
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań
 • możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu

PROGRAM:

1. Sprawozdania półroczne:

 • weryfikacja poprawności danych pod kątem należności podatkowych
 • uzgodnienie wysokości środków w drodze
 • uzgodnienie danych należności ze składowymi

2. Użyteczne wskazówki korzystania z elementów programu:

 • storno
 • przeksięgowanie
 • zwrot
 • łączenie nadpłat

3. Omówienie przykładów zgłoszeń Użytkowników:

 • rozłożenie na raty zaległości

4. Odświeżenie wiedzy na temat przydatnych funkcji:

 • płatności masowe
 • wydruk karty podatnika
 • zaświadczenie o niezaleganiu
 • notatnik
 • masowa emisja upomnień
 • wprowadzenie dat odbioru
 • wydruk zwrotek/kopert
 • rejestr druczków
 • zamykanie okresów

5. Najnowsze funkcjonalności:

 • eZW
 • KTW

6. Blok pytań i odpowiedzi

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Podatki w praktyce – przydatne funkcje i wskazówki użytkowania nowych pozycji w module

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Podatki w praktyce – przydatne funkcje i wskazówki użytkowania nowych pozycji w module

Termin: 30 maja 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 25-05-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Użytkownicy modułu systemu AdAS
– Pracownicy działu podatków i opłat lokalnych

PROGRAM:

 1. Współpraca z EGiB i konfiguracja połączenia z GML.
 2. Ujęcie według widoku geodezyjnego.
 3. Porównywanie danych podatkowych z EGiB.
 4. Sprawozdanie SP1 i jego weryfikacja.
 5. Akcyza i sprawozdania z akcyzy.
 6. Konfiguracja deklaracji, informacji podatkowych, dodawanie załączników.
 7. Sprzedaż karty z przeniesieniem danych na inną kartę.
 8. Nowa prezentacja zmian danych osobowych dla listy osób.
 9. Sprawozdanie Rb27s oraz skutki obniżenia stawek – nowy sposób zapamiętywania danych.
 10. Współpraca z obiegiem dokumentów i repozytorium.
 11. Praktyczne wskazówki porządkowania danych.
 12. Blok pytań i odpowiedzi.

PROWADZĄCY:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa, co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Mieszkańcy w kontekście wyborów parlamentarnych 2023

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Mieszkańcy w kontekście wyborów parlamentarnych 2023

Termin: 24 maja 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę. Zgłoszenia przyjmujemy do 18-05-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Pracownicy zajmujący się ewidencją ludności
– Sekretarze, Naczelnicy Wydziałów Spraw Obywatelskich
– Komisarze wyborczy lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie wyborów

PROGRAM
1. Zmiany wynikające z postanowień GUS-Teryt i PKW – korekty udostępnione wersją 46 Mieszkańców.
2. Zależność zestawień: słownik, meldunek, geografia wyborcza, rejestr kart.
3. Geografia wyborcza: operacje kontrolne i błędy.
4. Zestawienia sprawozdawcze a geografia wyborcza: błędy, zależności, „sprawozdania dla jednego PESEL”.
5. Parametry modułu wybory: podstawowe, karty wyborcze, druki, druk list, domyślne, przygotowanie wyborów, numeracja zaświadczeń, komentarze.
6. Wybory – Rejestry kart: bieżące i dodatkowe.
7. Czas ewidencji danych w rejestrach dodatkowych a skutek na listach (spisach, wydrukach).
8. Wybory I/II tura: przygotowanie, aktualizacja, obwody zamknięte, lista dodatkowa – koniec I tury.
9. Podpisywanie elektroniczne spisów – informacja na wydrukach.
10. Usuwanie zapisów dotyczących poprzednich wyborów.
11. Porządkowanie i usuwanie listy wydruków.
12. Wczytywanie szablonów.
13. Blok pytań i odpowiedzi.

PROWADZĄCY:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa, co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł FK – szkolenie dla nowych Użytkowników

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł FK – szkolenie dla nowych Użytkowników

Termin: 6 czerwca 2023 r. Czas trwania: 09:00 – 14:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *199,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 01-06-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • nowi Użytkownicy modułu FK systemu AdAS

JAKIE KORZYŚCI?

 • poznanie możliwości modułu
 • praktyczna wiedza jak korzystać z funkcji modułu
 • praca na konkretnych przykładach
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań

PROGRAM:

1. Cechy systemu AdAS w zakresie modułu FK::

 • wspólna baza danych
 • czym jest zintegrowany system
 • powiązania modułu z innymi modułami – rodzaje przesyłów
 • powiązanie modułu z systemami zewnętrznymi

2. Uprawnienia i licencje:

 • rodzaje uprawnień
 • kto i w jaki sposób nadaje uprawnienia do modułu
 • rodzaje licencji

3. Ustawianie parametrów programu w zakresie:

 • kont
 • dokumentów
 • pieczątek
 • innych

4. Jak wygląda samodzielna konfiguracja wybranych słowników:

 • podstawowych tj.: jednostek, wydziałów, dzienników, dokumentów
 • budżetowych tj.: planów finansowych, zadań, klasyfikacji

5. Dodawanie kontrahenta do słownika kontrahentów:

 • dodanie od podstaw
 • na podstawie osoby ze słownika osób i firm
 • na podstawie danych z GUS

6. Uzupełnianie planu kont – dodanie i ustawienie parametrów:

 • konta zwykłego
 • konta z klasyfikacją bez planu
 • konta z podpiętym planem finansowym
 • konta rozrachunkowego

7. Dopisywanie dokumentów księgowych::

 • określenie elementów nagłówka dokumentu
 • dodawanie dekretów na konta: zwykłe, z klasyfikacją bez planu, z podpiętym planem
 • zaksięgowanie dokumentu

8. Rozliczanie rozrachunków:

 • automatyczne rozliczenie faktury przy nanoszeniu zapłaty
 • ręczne rozliczenie faktury z zapłatą

9. Dopisywanie uchwały budżetowej z pozycjami:

 • dopisanie uchwały początkowej
 • dopisanie uchwały zmieniającej

10. Zaksięgowanie uchwały na konta księgowe

11. Dopisanie algorytmów konfiguracji sprawozdań (dla trzech różnych typów sprawozdań)

12. Dopisanie sprawozdań:

 • dopisanie ręczne
 • dopisanie z wykorzystaniem algorytmu
 • edycja dopisanego sprawozdania
 • utworzenie sprawozdań różnicowych i zaksięgowanie sprawozdania na konta księgowe
 • utworzenie dokumentu styczniowego ze sprawozdania
 • utworzenie dokumentu w trakcie roku ze sprawozdania

13. Import/eksport plików sprawozdań:

 • zaimportowanie pliku XML ze sprawozdaniem jednostki podległej
 • wyeksportowanie pliku XML ze sprawozdaniem ogólnym

14. Wygenerowanie wydruku:

 • kartoteki finansowej
 • planu i realizacji
 • zestawienia obrotów i sald
 • dziennika

15. Operowanie okresami:

 • otworzenie okresu
 • zamknięcie okresu

16. Operowanie opcjami sesji w programie:

 • zmiana daty sesji
 • zmiana jednostki
 • zmiana użytkownika

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Codzienna praca w module Odpady wraz z omówieniem nowych funkcji

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Codzienna praca w module ODPADY wraz z omówieniem nowych funkcji

Termin: 27 kwietnia 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 24-04-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Osoby odpowiedzialne za naliczanie opłat oraz gospodarkę odpadami w urzędach miast i gmin, związkach samorządowych, zakładach komunalnych i jednostkach organizacyjnych

JAKIE KORZYŚCI?

 • Optymalizacja pracy w module ODPADY
 • Zapoznanie z nowymi możliwościami modułu
 • Poznanie praktycznych wskazówek korzystania z modułu
 • Poznanie konkretnych przykładów i omówienie ich na podstawie zgłoszeń Użytkowników
 • Kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze

PROGRAM:

1. Poznanie najnowszych funkcjonalności:

 • odpady płynne i ich odbiór
 • prowadzenie ewidencji nieczystości ciekłych
 • możliwość rejestrowania na kartotece odpadowej oświadczeń podatnika

2. Praktyczne wskazówki:

 • wykorzystywanie słowników na potrzeby generowania dokumentów np. numeracja dokumentów, lista rodzajów dokumentów
 • generowanie zestawień ułatwiających wyszukiwanie zbiorowych informacji np. zestawienia do weryfikacji ilości osób, nieczystości ciekłych

3. Omówienie przykładowych zgłoszeń Użytkowników:

 • filtrowanie po rejestrze dokumentów
 • zmiana stawki – dlaczego warto to zrobić samodzielnie?
 • systematyzacja procesu prowadzenia postępowań
 • emisja zawiadomień do Kart Kontowych

4. Odświeżenie wiedzy na temat wystawiania dokumentów na karcie odpadowej:

 • deklaracje
 • decyzje
 • zawiadomienia
 • zlecenia
 • umowy
 • kontrole

5. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę