Pracownicze Plany Kapitałowe w module Kadry i Płace (II termin)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Pracownicze Plany Kapitałowe w module Kadry i Płace

Termin: 30 marca 2021 r. Czas trwania: 10.00-11.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 23-03-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
przygotowanie do obsługi PPK w module KiP,
– poznanie nowych funkcjonalności związanych z PPK,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM
1.Obsługa PPK w module Kadry i Płace:
• Parametry podstawowe składki na PPK (obowiązkowa pracownika/pracodawcy, dobrowolna pracownika/pracodawcy),
• Parametry dla płatnika (numer umowy kontakty, daty, konto do przelewów),
• Składniki do list płac,
• Parametry pracownika dla PPK (przystąpienie, rezygnacja, numery PPK i TFI),
• Informacje podstawowe od PPK dla danego pracownika,
• Ustawianie i generowanie Przelewu do TFI,
• Zestawienie składek dla listy płac – wydruk ,
• Informacja o szczegółowych danych Pracownika w PPK – podstawowe informacje,
• Wydruki – deklaracja dotycząca wpłat dodatkowych do PPK,
• Okno zarządzaniem PPK (lista pracowników dostęp do funkcji z jednego miejsca),
• Zestawienie – lista osób do przystępujących do PPK.
2. ePracownik – portal dla pracownika zintegrowany z KiP.
3. Pytania i odpowiedzi.


Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Pracownicze Plany Kapitałowe w module Kadry i Płace

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Pracownicze Plany Kapitałowe w module Kadry i Płace

Termin: 16 marca 2021 r. Czas trwania: 10.00-11.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 09-03-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
przygotowanie do obsługi PPK w module KiP,
– poznanie nowych funkcjonalności związanych z PPK,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM
1.Obsługa PPK w module Kadry i Płace:
• Parametry podstawowe składki na PPK (obowiązkowa pracownika/pracodawcy, dobrowolna pracownika/pracodawcy),
• Parametry dla płatnika (numer umowy kontakty, daty, konto do przelewów),
• Składniki do list płac,
• Parametry pracownika dla PPK (przystąpienie, rezygnacja, numery PPK i TFI),
• Informacje podstawowe od PPK dla danego pracownika,
• Ustawianie i generowanie Przelewu do TFI,
• Zestawienie składek dla listy płac – wydruk ,
• Informacja o szczegółowych danych Pracownika w PPK – podstawowe informacje,
• Wydruki – deklaracja dotycząca wpłat dodatkowych do PPK,
• Okno zarządzaniem PPK (lista pracowników dostęp do funkcji z jednego miejsca),
• Zestawienie – lista osób do przystępujących do PPK.
2. ePracownik – portal dla pracownika zintegrowany z KiP.
3. Pytania i odpowiedzi.


Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł FK – wszystko o sprawozdaniach finansowych. Miesięczne, kwartalne i roczne

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł FK – wszystko o sprawozdaniach finansowych. Miesięczne, kwartalne i roczne

Termin: 2 marca 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 25-02-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
usprawnienie pracy w module FK,
– poznanie konkretnych przykładów i funkcji w zakresie przygotowania sprawozdań,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM
1. Sprawozdania budżetowe: „Rb”:
a. Konfiguracja algorytmów obliczających sprawozdania. Algorytmy miesięczne, kwartalne, roczne.
b. Tworzenie, dodawanie, edycja sprawozdań.
c. Tworzenie korekt sprawozdań.
d. Sprawozdania ogólne. Tworzenie sprawozdań łącznych.
e. Importy sprawozdań jednostek podległych.
f. Eksport sprawozdań. Parametry eksportu. Współpraca z systemem Besti@.
g. Tworzenie sprawozdań różnicowych.
h. Księgowanie sprawozdań na konta.
i. Weryfikacja poprawności sprawozdań z wykorzystaniem zestawień dostępnych w programie.
2. Sprawozdania roczne: Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki:
a. Konfiguracja algorytmów obliczających sprawozdania.
b. Tworzenie, dodawanie, edycja sprawozdań.
c. Tworzenie bilansów łącznych, skonsolidowanych.
3. Moduł eJORG:
a. Omówienie przeznaczenia modułu
b. Wgrywanie, tworzenie, zatwierdzanie sprawozdań.
c. Przedstawienie widoczności sprawozdań pochodzących z modułu eJORG po stronie modułu FK.
d. Podgląd planu i uchwał jednostki.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Podatki – Akcja wymiar. Zamknięcie roku podatkowego. Praktyka i usprawnienia

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Podatki – Akcja wymiar. Zamknięcie roku podatkowego. Praktyka i usprawnienia

Termin: 19 stycznia 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 14-01-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– osoby odpowiedzialne za wystawianie decyzji wymiarowych,
– pracownicy działu podatków i opłat lokalnych.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie procesu przygotowania nowego roku podatkowego,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1. Kreator przygotowania nowego roku podatkowego.
2. Hurtowe wystawianie decyzji wymiarowych.
3. Masowe drukowanie decyzji wymiarowych – dobre praktyki:
a) drukowanie nakazów wg. adresów,
b) drukowanie nakazów dla osób z gminy i spoza gminy,
c) drukowanie potwierdzeń odbioru.
4. Elektroniczny podpis i kody kreskowe na dokumentach.
5. Wysyłka nakazów na skrytkę ePUAP.
6. Pobieranie danych z zewnętrznych rejestrów.
7. Wystawianie decyzji – usprawnienie pracy i najczęstsze błędy:
a) emisja do KK,
b) masowe wprowadzanie daty otrzymania nakazu.
8. Tworzenie precyzyjnych zestawień.
9. Sprawozdanie Sp-1. Jak prawidłowo skonfigurować program?
10. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Inwentaryzacja majątku i źródeł finansowania w jst – szkolenie prawno-modułowe (Majątek Trwały)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Inwentaryzacja majątku i źródeł finansowania w jst – szkolenie prawno-modułowe (Majątek Trwały)

Termin: 11 grudnia 2020 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *250,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 8-12-2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,
– pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami budżetowymi i gospodarowanie mieniem jednostki.

JAKIE KORZYŚCI?
szkolenie z udziałem niezależnego praktyka w zakresie księgowo-prawnym,
przygotowanie do inwentaryzacji w module Majątek Trwały,
materiały szkoleniowe wraz z wzorami dokumentów,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE PRAWNO-KSIĘGOWE Z ZEWNĘTRZNYM EKSPERTEM

Trener: wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, wykładowca wyższych uczelni, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

PROGRAM (10:00-13:00):
I. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
1. Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych- po zmianach (której instytucji – jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku.
2. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja – po zmianach przepisów:
a) problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały? jakie paragrafy?).
b) różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej. 3. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych
i pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów.
II. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory) – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11:
1) Cele i przedmiot inwentaryzacji.
2) Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.
3) Metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja….).
4) Przygotowanie obszarów inwentaryzacji.
5) Podział obowiązków oraz kompetencje w zakresie inwentaryzacji (kierownika jednostki, głównego księgowego, członków komisji inwentaryzacyjnej, członków zespołów spisowych….).
6) Etapy prac inwentaryzacyjnych.
7) Dokumentacja inwentaryzacyjna (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie kierownika jednostki, arkusze spisu z natury, skontrum zbiorów bibliotecznych, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, sprawozdanie z przebiegu spisu z natury, protokoły, zestawienia….).
8) Różnice inwentaryzacyjne.

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE MODUŁ FK Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (13:00-14:00):
1. Ustawienie parametrów dot. inwentaryzacji.
2. Rozpoczęcie inwentaryzacji.
3. „Obsługa” inwentaryzacji.
4. Skanowanie kodów na przykładzie kolektora ARGOX.
5. Wczytywanie danych z kolektora.
6. Wydruki i zakończenie inwentaryzacji.
7. Pytania i odpowiedzi.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Wdrożenie i koordynacja PPK w praktyce – szkolenie prawno-modułowe (KiP)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Wdrożenie i koordynacja PPK w praktyce – szkolenie prawno-modułowe (KiP)

Termin: 27 listopada 2020 r. Czas trwania: 10.00-13.15

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *250,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 20-11-2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy działów kadr i płac,
– Sekretarze, Naczelnicy wydziałów organizacyjnych,
– osoby odpowiedzialne za wdrożenie PPK w urzędzie.

JAKIE KORZYŚCI?
szkolenie z udziałem niezależnego praktyka w zakresie prawa pracy i PPK,
przygotowanie do obsługi PPK w module KiP,
materiały szkoleniowe wraz z wzorami dokumentów,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE PRAWNO-KSIĘGOWE Z ZEWNĘTRZNYM EKSPERTEM

Trener: wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, wykładowca wyższych uczelni, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

PROGRAM (10:00-12:00):
1. Podstawowe założenia i pojęcia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK):
a) Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK;
b) Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych;
c) Przekazywanie wpłat do PPK.
2. Obowiązki pracodawców:
a) Kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia PPK;
b) Podmiot zatrudniający, a PPK;
c) Pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy;
d) Etapy i terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych przez kolejnych pracodawców (dużych, średnich i małych oraz przez zakłady pracy sfery budżetowej);
e) Zwolnienie z finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK;
f) Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy.
3. Wdrażanie KROK PO KROKU- jak nie popełnić żadnego błędu przy wdrożeniu!
4. Wpłaty na PPK:

a) Przekazywanie wpłat do PPK;
b) Wpłaty od państwa;
c) Wpłaty osób zatrudnionych;
d) Wpłaty finansowane przez pracodawcę.
5. Uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK:
a) Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK;
b) Wznowienie dokonywania wpłat do PPK;
c) Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat
d) Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy;
e) Dysponowanie oszczędnościami w trakcie trwania okresu zatrudnienia;
f) Wypłata środków przed ukończeniem 60. roku życia;
g) Dysponowanie oszczędnościami po ukończeniu 60 lat;
h) Dziedziczenie środków i ich podział w przypadku śmierci uczestnika PPK;
i) Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;
j) Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.
6. Opodatkowanie PPK:
a) Zasady opodatkowania uczestników PPK – jakie są konsekwencje podatkowe?;
b) Opodatkowanie wpłat do PPK;
c) Opodatkowanie wypłat z PPK na rzecz: Uczestnika PPK, byłego małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK i innych osób uprawnionych.
7. Sankcje związane z nie przystąpieniem do PPK.
8. Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK.

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE MODUŁ FK Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (12:00-13:15):
1. Naliczanie PPK, wykonywanie wydruków i przelewy.
2. Wszystko o nowym ECP.
3. ePracownik – portal dla pracownika zintegrowany z KiP
4. Korzyści wynikające z integracji z innymi modułami.
5. Pytania i odpowiedzi.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Zamknięcie roku 2020 w JST – szkolenie prawno-modułowe (FK)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Zamknięcie roku 2020 w jst – szkolenie prawno-modułowe (FK)

Termin: 24 listopada 2020 r. Czas trwania: 10.00-13.15

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *250,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 17-11-2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych.

JAKIE KORZYŚCI?
szkolenie z udziałem niezależnego praktyka w zakresie księgowo-prawnym,
przygotowanie do zamknięcia ksiąg w module FK,
materiały szkoleniowe wraz z wzorami dokumentów,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE PRAWNO-KSIĘGOWE Z ZEWNĘTRZNYM EKSPERTEM

Trener: wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, wykładowca wyższych uczelni, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

PROGRAM (10:00-12:00):
1. Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.
2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
3. Należności i zobowiązania oraz odsetki:
– naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji  ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne  (zmiany od 1.01.2020 r.),
4. Aktualizacja należności budżetowych – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja.
5. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wnip,  środki trwałe w budowie (inwestycje) – po zmianach- problemy z ewidencją.
6.  Inwentaryzacja – terminy i sposoby  inwentaryzacji, rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach rachunkowych ( dokumentacja- wzory).
7.  Podstawy prawne sporządzania sprawozdania finansowego, zmiana polityki rachunkowości, wydatki niewygasające.
8.  Bilans – zasady sporządzania bilansu budżetu jednostki samorządu terytorialnego- wypełniony wzór-zmiany.

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE MODUŁ FK Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (12:00-13:15):
1. Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg – o czym należy pamiętać?
2. Funkcje weryfikujące poprawności zapisów w księgach rachunkowych
3. Przeksięgowanie i księgowanie – jak wykonać przeksięgowania? Auto dekrety.
4. Wydruki (zestawienie obrotów i sald).
5. Konfiguracja i tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz funduszu.
6. Generowanie tabel na przyszły rok – przepisywanie i uzupełnianie planów kont.
7. Operacje związane z generowaniem bilansu otwarcia i zamknięcia.
8. Księgowanie równolegle nowego i starego roku, generowanie i modyfikacja.
9. Zamykanie okresów i archiwizacja. 10. Pytania i odpowiedzi.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Ewidencja i Kontrola Wydatków – usprawnienie obsługi wszczęć, zaangażowań i umów

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Ewidencja I Kontrola Wydatków usprawnienie obsługi wszczęć, zaangażowań i umów

Termin: 21 października 2020 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 19-10-2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy, Sekretarze, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,
– Informatycy.

JAKIE KORZYŚCI?
– możliwości zastosowania modułu w organizacji pracy urzędu,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1. Przeznaczenie oraz parametryzacja modułu:
a) wprowadzanie danych do programu,
b) podział pracy w programie,
c) cel programu i możliwości zastosowania.
2. Wprowadzanie wszczęć, umów oraz wniosków o zaangażowanie wraz z ich etapami.
3. Dopisywanie nowych osób i kontrahentów. Wyszukiwanie z listy kontrahentów.
4. Rejestracja wykonania dla umów – wystawianie faktur oraz faktur bez umów.
5. Powiązanie programu z modułem Faktury oraz F-K. Wysyłka danych zaangażowania.
6. Omówienie dostępnych w programie wydruków oraz zestawień.
7. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Faktury – nowa struktura JPK – praktyka i najciekawsze funkcje w module

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Faktury – nowa struktura JPK – praktykai najciekawsze funkcje w module 

Termin: 14 października 2020 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 12-10-2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,
– Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur.

JAKIE KORZYŚCI?
optymalizacja pracy w module Faktury,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1.   Nowa struktura JPK_V7M. Zmiany w module.
2.   Słownik rodzajów dokumentów, a wymagania w JPK_V7M – realizacja w Fakturach.
3.   Słownik grup towarów wymagany pod JPK_V7M – realizacja w module.
4.   Nomenklatura scalona, czyli kody CN dla towarów oraz wiążąca informacja stawkowa.
5.   Metoda podzielonej płatności – obowiązek wykazywania w części ewidencyjnej nowego JPK.
6.  Księgowanie faktur do modułu FK – klasyfikacja na towarach i dla konta rozrachunkowego z kwotą VAT.
7.  Wysyłka faktur na e-mail.
8.  Korzyści funkcjonalne wynikające z integracji z wybranymi modułami systemu AdAS.
9.  Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

FK – przepływy danych w modułach finansowych systemu ADAS

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

FK – przepływy danych w modułach finansowych systemu ADAS

Termin: 30 września 2020 r. Czas trwania: 10.00-13.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 28-09-2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– użytkownicy modułu FK oraz modułów finansowych zainteresowani zintegrowanym przetwarzaniem danych  w urzędzie,
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie pracy w module FK,
– zapoznanie z możliwościami modułów finansowych,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1. Przesył wprowadzonej faktury w systemie rejestru faktur do modułu FK:
– ustawienie parametrów przesyłu, dziennika i rodzaju dokumentu a także uzupełnienie słownika towarów klasyfikacją,
– konfiguracja szablonów,
– sposoby wysyłania faktur, edycja wysłanych dokumentów oraz cofanie wysyłki.
2. Emisja raportów kasowych z kasy do modułu FK:
– ustawienie parametrów przesyłu, uzupełnienie słownika należności klasyfikacją,
– konfiguracja szablonów,
– wysyłka raportów do FK, cofanie wysyłki.
3. Emisja danych z modułu kart kontowych do modułu FK:
– konfiguracja wybranych należności do wysyłki po stronie modułu KK,
– konfiguracja szablonów po stronie modułu FK,
– import danych w module FK,
– tworzenie dokumentów w module FK,
– cofanie wysyłki.
4. Przesył listy płac z modułu płace do modułu FK:
–  konfiguracja przesyłu,
– przesył listy płac do FK.
5. Emisja faktur z rejestru faktur do modułu kart kontowych.
6. Powiązania z innymi modułami systemu AdAS (Ewidencja i Kontrola Wydatków, Wyciągi bankowe).
7. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę