Kadry i płace – Polski Ład 2 i nowe umowy zlecenia (II termin)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Szkolenie prawno-modułowe z zewnętrznym ekspertem (KiP)

Kadry i płace – Polski Ład 2 i nowe umowy zlecenia.

Termin: 28 czerwca 2022 r. Czas trwania: 10.00-12.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *200,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 24-06-2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy kadr i płac, działów personalnych,
– Sekretarze, Naczelnicy wydziałów organizacyjnych.

JAKIE KORZYŚCI?
– szkolenie z udziałem niezależnego praktyka,
poznanie możliwości systemu AdAS w zakresie procesów personalnych,
omówienie zmian dotyczących Polskiego Ładu w module KiP,
materiały szkoleniowe,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE EKSPERCKIE Z ZEWNĘTRZNYM TRENEREM

Trener: ekspert z wieloletnim doświadczeniem, prawnik w zakresie świadczenia usług na rzecz podmiotów gospodarczych oraz podmiotów publiczno-prawnych. Specjalizuje się w tematyce samorządowej, w tym zakresie podatkowej oraz kadrowo-płacowej. Praktykuje jako radca prawny w JST.

PROGRAM (10:00-10:45):
1. PIT 12 proc. zamiast 17 proc.
2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
3. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
4. Kwota wolna a nowa kwota zmniejszająca podatek.
5. Możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową.
6. Możliwość odliczenia częściowego składki zdrowotnej.
7. „Hipotetyczny podatek należny za 2022 r.”.
8. Rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców.
9. Wyższy limit przy uldze na dziecko.
10. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych – zasiłek macierzyński wliczany do ulg.

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (10:50-12:30):
1. Polski Ład 2.0 – zmiany w module Kadry i Płace.
2. Nowe Umowy Zlecenia w programie.
3. e-Pracownik – wykorzystanie danych z modułu KiP.
4. Okresowa Ocena Pracownika.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Kadry i płace – Polski Ład 2 i nowe umowy zlecenia.

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Szkolenie prawno-modułowe z zewnętrznym ekspertem (KiP)

Kadry i płace – Polski Ład 2 i nowe umowy zlecenia.

Termin: 22 czerwca 2022 r. Czas trwania: 10.00-12.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *200,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 15-06-2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy kadr i płac, działów personalnych,
– Sekretarze, Naczelnicy wydziałów organizacyjnych.

JAKIE KORZYŚCI?
– szkolenie z udziałem niezależnego praktyka,
poznanie możliwości systemu AdAS w zakresie procesów personalnych,
omówienie zmian dotyczących Polskiego Ładu w module KiP,
materiały szkoleniowe,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE EKSPERCKIE Z ZEWNĘTRZNYM TRENEREM

Trener: ekspert z wieloletnim doświadczeniem, prawnik w zakresie świadczenia usług na rzecz podmiotów gospodarczych oraz podmiotów publiczno-prawnych. Specjalizuje się w tematyce samorządowej, w tym zakresie podatkowej oraz kadrowo-płacowej. Praktykuje jako radca prawny w JST.

PROGRAM (10:00-10:45):
1. PIT 12 proc. zamiast 17 proc.
2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
3. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
4. Kwota wolna a nowa kwota zmniejszająca podatek.
5. Możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową.
6. Możliwość odliczenia częściowego składki zdrowotnej.
7. „Hipotetyczny podatek należny za 2022 r.”.
8. Rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców.
9. Wyższy limit przy uldze na dziecko.
10. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych – zasiłek macierzyński wliczany do ulg.

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (10:50-12:30):
1. Polski Ład 2.0 – zmiany w module Kadry i Płace.
2. Nowe Umowy Zlecenia w programie.
3. e-Pracownik – wykorzystanie danych z modułu KiP.
4. Okresowa Ocena Pracownika.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Faktury, faktury elektroniczne, faktury korygujące oraz ewidencja podatku Vat (JPK)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Szkolenie prawno-modułowe z zewnętrznym ekspertem (Faktury i rejestr Vat)

Faktury,  faktury elektroniczne, faktury korygujące oraz ewidencja podatku vat (jpk) – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian od 2022 r.

Termin: 14 czerwca 2022 r. Czas trwania: 9.30-14.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *260,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 6-06-2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
Zapraszamy na szkolenie skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich użytkowników moduły Faktury i rejestr Vat.

JAKIE KORZYŚCI?
– szkolenie z udziałem niezależnego praktyka,
– szkolenie z udziałem niezależnego praktyka,
poznanie zasad dokumentowania sprzedaży, zasad opodatkowania transakcji i ujęcia w ewidencji VAT,
pozyskanie wiedzy w zakresie prawidłowego ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży oraz sporządzania i wysyłania ewidencji JPK,
materiały szkoleniowe,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE EKSPERCKIE Z ZEWNĘTRZNYM TRENEREM

Trener: praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca
w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT.

PROGRAM (9:30-13:30):
1. Podstawy prawne wystawiania faktur:
a) Aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur.
b) Rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT dotyczące fakturowania.
2. Ogólne zasady wystawiania faktur:
a) Kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
b) Obowiązkowe dane na fakturze
c) Przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.
d) Faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru.
e) Refaktury.
f) Faktury uproszczone.
g) Faktury do paragonów.
h) Terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
i) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady.
3. Wystawianie faktur elektronicznych i faktur ustrukturyzowanych – podobieństwa i różnice:
a) Pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
b) Zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych
c) Jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
d) Jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
e) Faktury ustrukturyzowany dobrowolne i obowiązkowe – zasady wystawiania i korygowania.
4. Korygowanie danych na fakturach:
a) Faktura korygująca, nota korygująca
b) Dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
c) Dane jakie powinna zwierać nota korygująca
d) Korygowanie faktury korygującej
e) Anulowanie faktur
f) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT
g) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT
5. Ewidencja podatku VAT należnego na podstawie aktualnych przepisów i po zmianach od 01.01.2022 r. (kody, symbole GTU, procedury i inne oznaczenia z uwzględnieniem zmian).
6. Inne zmiany w fakturowaniu.
7. Panel dyskusyjny.

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (13:45-14:30):
1. Oznaczenia GTU na towarach (możliwość zmiany kodu GTU w słowniku oraz na dokumencie)
2. Termin płatności a odsetki w KK
3. Grupowanie dekretów i tworzenie zaangażowania przy eksporcie do FK
4. Nowy format deklaracji VAT-7
5. OT dla korekt 5 i 10 letnich
6. Rozliczenie ulgi na zakup kas rejestrujących
7. Ulga na złe długi
8. KSEF wysyłka dokumentów
9. Panel pytań i odpowiedzi.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Wykorzystanie pełnej integracji modułu FK

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Wykorzystanie pełnej integracji modułu FK

Termin: 12 kwietnia 2022 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 07-04-2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– użytkownicy modułu FK oraz modułów finansowych zainteresowani zintegrowanym przetwarzaniem danych  w urzędzie,
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie pracy w module FK,
– zapoznanie z możliwościami modułów finansowych,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1. Emisja raportów kasowych z kasy do modułu FK:
– ustawienie parametrów przesyłu, uzupełnienie słownika należności klasyfikacją,
– konfiguracja szablonów, – wysyłka raportów do FK, cofanie wysyłki.
2. Powiązania z ewidencją i kontrolą wydatków.
3. Emisja danych z modułu kart kontowych do modułu FK:
– konfiguracja wybranych należności do wysyłki po stronie modułu KK,
– konfiguracja szablonów po stronie modułu FK, – import danych w module FK,
– tworzenie dokumentów w module FK, – cofanie wysyłki.
4. Przesył wprowadzonej faktury w systemie rejestru faktur do modułu FK:
– ustawienie parametrów przesyłu, dziennika i rodzaju dokumentu a także uzupełnienie słownika towarów klasyfikacją,
– konfiguracja szablonów,
– sposoby wysyłania faktur, edycja wysłanych dokumentów oraz cofanie wysyłki.
5. Emisja faktur z rejestru faktur do modułu kart kontowych.
6. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Karty kontowe – sprawozdanie kwartalne i usprawnienia pracy w programie

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Karty kontowe – sprawozdanie kwartalne i usprawnienia pracy w programie

Termin: 5 kwietnia 2022 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 31-03-2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

PROGRAM
1. Sprawozdania kwartalne.
2. Tytuły wykonawcze.
a) Konfiguracja:
– definicja szablonu,
– definicja okresów w tytule wykonawczym.
b) Operacje na tytule wykonawczym:
– anulowanie, zwrot-wycofanie, aktualizacja, dalszy tytuł wykonawczy.
c) Eksport:
– emisja elektronicznego TW,
– emisja na bramkę e-TW.
2. Nowe rozwiązanie decyzji rozłożenia na raty.
3. Należności długoterminowe.
4. Wysyłka danych do FK.
a) Konfiguracja:
– definicja parametrów emisji z moduł karty kontowe do FK
– definicja schematów księgowych moduł FK
b) Emisja
– omówienie zasad emisji,
– wykonanie emisji (przykłady),
– dekretacja,
– wycofanie emisji.
5. Samodzielna edycja wydruków – wskazówki.
6. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Karty kontowe – praktyka, Tytuły Wykonawcze i sprawozdania

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Karty kontowe – praktyka, Tytuły Wykonawcze i sprawozdania

Termin: 9 marca 2022 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 2-03-2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

PROGRAM
1. Tytuły wykonawcze.
a) Konfiguracja:
– definicja szablonu,
– definicja okresów w tytule wykonawczym.
b) Operacje na tytule wykonawczym:
– anulowanie, zwrot-wycofanie, aktualizacja, dalszy tytuł wykonawczy.
c) Eksport:
– emisja elektronicznego TW,
– emisja na bramkę e -TW.
2. Należności długoterminowe.
3. Wysyłka danych do FK.
a) Konfiguracja:
– definicja parametrów emisji z moduł karty kontowe do FK
– definicja schematów księgowych moduł FK
b) Emisja
– omówienie zasad emisji,
– wykonanie emisji (przykłady),
– dekretacja,
– wycofanie emisji.
4. Sprawozdania (RB-27s, RB-N).
5. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Sprawozdania i moduł FK w I kwartale

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Sprawozdania i moduł FK w I kwartale

Termin: 1 marca 2022 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 25-02-2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– użytkownicy modułu FK, osoby sporządzające sprawozdania miesięczne, kwartalne, roczne oraz przygotowujące dane do sprawozdań,
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych.

PROGRAM
1. Sprawozdania budżetowe: „Rb”
– konfiguracja algorytmów obliczających sprawozdani- algorytmy miesięczne, kwartalne, roczne,
– tworzenie, dodawanie, edycja sprawozdań,
– tworzenie korekt sprawozdań,
– sprawozdania ogólne – tworzenie sprawozdań łącznych,
– importy sprawozdań jednostek podległych,
– eksport sprawozdań. parametry eksportu. współpraca z systemem Besti@,
– tworzenie sprawozdań różnicowych,
– księgowanie sprawozdań na konta,
– Weryfikacja poprawności sprawozdań z wykorzystaniem zestawień dostępnych w programie.
2. Sprawozdania roczne: Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki:
– Konfiguracja algorytmów obliczających sprawozdania,
– Tworzenie, dodawanie, edycja sprawozdań,
– Tworzenie bilansów łącznych, skonsolidowanych.
3. Moduł eJORG:
– Omówienie przeznaczenia modułu,
– Wgrywanie, tworzenie, zatwierdzanie sprawozdań,
– Przedstawienie widoczności sprawozdań pochodzących z modułu eJORG po stronie modułu FK,
– Podgląd planu i uchwał jednostki.
4. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł podatki – nakazy i zamknięcie roku podatkowego

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Podatki – Nakazy i zamknięcie roku podatkowego

Termin: 25 stycznia 2022 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 20-01-2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– osoby odpowiedzialne za wystawianie decyzji wymiarowych,
– pracownicy działu podatków i opłat lokalnych.

PROGRAM
1. Kreator przygotowania nowego roku podatkowego.
2. Hurtowe wystawianie decyzji wymiarowych.
3. Masowe drukowanie decyzji wymiarowych – dobre praktyki:
a) drukowanie nakazów wg. adresów,
b) drukowanie nakazów dla osób z gminy i spoza gminy,
c) drukowanie potwierdzeń odbioru.
4. Pobieranie danych z zewnętrznych rejestrów (SWDE, GML).
5. Wystawianie decyzji – usprawnienie pracy i najczęstsze błędy:
a) emisja do KK,
b) masowe wprowadzanie daty otrzymania nakazu.
6. Tworzenie precyzyjnych zestawień.
7. Sprawozdanie Sp-1. Jak prawidłowo skonfigurować program?
8. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Kadry i płace – Polski Ład. Możliwości systemu AdAS dla działów personalnych (II termin)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Szkolenie prawno-modułowe z zewnętrznym ekspertem (KiP)

Kadry i płace – Polski Ład. Możliwości systemu AdAS dla działów personalnych

Termin: 14 stycznia 2022 r. Czas trwania: 10.00-12.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 07-01-2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy kadr i płac, działów personalnych,
– Sekretarze, Naczelnicy wydziałów organizacyjnych.

JAKIE KORZYŚCI?
– szkolenie z udziałem niezależnego praktyka,
poznanie możliwości systemu AdAS w zakresie procesów personalnych,
omówienie zmian dotyczących Polskiego Ładu w module KiP,
materiały szkoleniowe,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE EKSPERCKIE Z ZEWNĘTRZNYM TRENEREM

Trener: ekspert z wieloletnim doświadczeniem, prawnik w zakresie świadczenia usług na rzecz podmiotów gospodarczych oraz podmiotów publiczno-prawnych. Specjalizuje się w tematyce samorządowej, w tym zakresie podatkowej oraz kadrowo-płacowej. Praktykuje jako radca prawny w JST.

PROGRAM (10:00-10:45):
1. Polski Ład – zmiany w podatkach.
1.1. Reforma klina podatkowego.
1.2. Zmiany w zakresie PIT.
1.3. Ulga dla klasy średniej.
1.4. Ulga na powrót.
1.5. PIT-0 dla seniorów.
1.6. PIT-0 dla rodzin 4+.
2. Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej i obowiązek składania deklaracji do ZUS.
2.1. Rok składkowy, stawka i podstawa wymiaru składki.
2.2. Terminy przesyłania miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wraz z raportami imiennymi oraz opłacania składek.

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (10:50-12:30):
I. Zmiany w KiP związane z Polskim Ładem:
1. Ulgi dla klasy średniej, dla rodzin wielodzietnych, dla powracających z zagranicy.
2. Nowe progi kwotowe w parametrach systemowych od 01.01.2022
3. Omówienie nowych szablonów list płac.
4. Zabezpieczenia systemowe przed wygenerowaniem listy płac.
II. Możliwości systemu AdAS dla działów personalnych:
1. Pożyczki zakładowe.
2. ECP i jego możliwości.
3. Urlopy i planowanie urlopów:
• najnowsze funkcjonalności związane z KiP,
• elementy programu które sprawiają największe problemy użytkowników,
• zaobserwowane, powtarzające się sytuacje ze zgłoszeń,
• odświeżenie wiedzy na temat przydatnych funkcji.
4. Moduł ePracownik.
5. Moduł Okresowa ocena pracownicza.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Kadry i płace – Polski Ład. Możliwości systemu AdAS dla działów personalnych

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Szkolenie prawno-modułowe z zewnętrznym ekspertem (KiP)

Kadry i płace – Polski Ład. Możliwości systemu AdAS dla działów personalnych

Termin: 29 grudnia 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.30lista zamknięta

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 27-12-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy kadr i płac, działów personalnych,
– Sekretarze, Naczelnicy wydziałów organizacyjnych.

JAKIE KORZYŚCI?
– szkolenie z udziałem niezależnego praktyka,
poznanie możliwości systemu AdAS w zakresie procesów personalnych,
omówienie zmian dotyczących Polskiego Ładu w module KiP,
materiały szkoleniowe,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE EKSPERCKIE Z ZEWNĘTRZNYM TRENEREM

Trener: Trener: ekspert z wieloletnim doświadczeniem, prawnik w zakresie świadczenia usług na rzecz podmiotów gospodarczych oraz podmiotów publiczno-prawnych. Specjalizuje się w tematyce samorządowej, w tym zakresie podatkowej oraz kadrowo-płacowej. Praktykuje jako radca prawny w JST.

PROGRAM (10:00-10:45): Wprowadzenie do zagadnień związanych z Polskim Ładem w zakresie działów kadr i płac. Omówienie aktualnych przepisów i interpretacji.

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (10:50-12:30):
I. Zmiany w KiP związane z Polskim Ładem:
1. Ulgi dla klasy średniej, dla rodzin wielodzietnych, dla powracających z zagranicy.
2. Nowe progi kwotowe w parametrach systemowych od 01.01.2022
3. Omówienie nowych szablonów list płac.
4. Zabezpieczenia systemowe przed wygenerowaniem listy płac.
II. Możliwości systemu AdAS dla działów personalnych:
1. Pożyczki zakładowe.
2. ECP i jego możliwości.
3. Urlopy i planowanie urlopów:
• najnowsze funkcjonalności związane z KiP,
• elementy programu które sprawiają największe problemy użytkowników,
• zaobserwowane, powtarzające się sytuacje ze zgłoszeń,
• odświeżenie wiedzy na temat przydatnych funkcji.
4. Moduł ePracownik.
5. Moduł Okresowa ocena pracownicza.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę