Ewidencja i Kontrola Wydatków w systemie AdAS

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Ewidencja i Kontrola Wydatków w systemie AdAS

Termin: 3 listopada 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 28-10-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy, Sekretarze, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,
– Informatycy.

JAKIE KORZYŚCI?
– możliwości zastosowania modułu w organizacji pracy urzędu,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1. Wpływ wybranych parametrów na sposoby wprowadzania danych.
2. Różne sposoby podziału zakresu wprowadzanych dokumentów na konkretnych przykładach i ich konsekwencje.
3. Aneksowanie umów i wniosków.
4. Rozliczanie umów i wniosków.
5. Cofanie wysyłki zaangażowania z FK.
6. Korekty faktur bez umów.
7. Przydatne wydruki.
8. Zmiany w ostatnich aktualizacjach.
9. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Projektowanie budżetu w systemie AdAS

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Projektowanie budżetu w systemie AdAS

Termin: 12 października 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 08-10-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– użytkownicy modułu FK/Budżet,
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych.

PROGRAM
1. Automatyzacja w zakresie projektowania budżetu – założenia systemu Budżet.
2. Procedowanie wniosku budżetowego – jednostka/wydział.
3. Procedowanie wniosku o zmianę planu budżetowego – jednostka/wydział.
4. Procedowanie wniosków budżetowych – role Organu:
a) zwrócenie wniosku do poprawy,
b) odrzucenie wniosku,
c) akceptacja wniosku.
5. Procedowanie wniosków o zmianę planu budżetowego – role Organu:
a) zwrócenie wniosku do poprawy,
b) odrzucenie wniosku,
c) akceptacja wniosku.
6.Przygotowanie projektu budżetu:
a) utworzenie projektu ręcznie,
b) utworzenie projektu na bazie wniosków,
c) utworzenie projektu na bazie danych z lat poprzednich,
d) zatwierdzanie projektu.
7.Tworzenie eksportu do Bestii.
8. Przygotowanie projektu w FK.
9. System założenia eBudżet.
10.Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie uchwały.
11. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Praktyczna obsługa modułu Majątek Trwały

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Praktyczna obsługa modułu Majątek Trwały

Termin: 29 września 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 22-09-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,
– pracownicy działów organizacyjnych, osoby odpowiedzialne za inwentaryzację.

PROGRAM
1. Najnowsze funkcjonalności:
– oznaczanie pozycji grupy „0” jak wieczystego użytkowania,
– prowadzenie ewidencji „środki w budowie” inwestycje,
– oznaczenie pozycji jak użyczone.
2. Oznaczanie poszczególnych pozycji dodatkowymi atrybutami.
3. Parametry filtrowania widoku środków, zakres drukowania.
4. Zestawienie na potrzeby sprawozdań finansowych kończących rok.
5. Porządkowanie słowników wydziałów, miejsc i osób.
6. Zakładanie inwentaryzacji, parametry tworzonych spisów.
7. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Dodatki mieszkaniowe dla praktyków

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Dodatki mieszkaniowe dla praktyków

Termin: 30 września 2021 r. Czas trwania: 10.00-11.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 23-09-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Kierownicy OPS/referatów odpowiedzialnych za prowadzenie dodatków mieszkaniowych,
– osoby odpowiedzialne za obsługę modułu.

PROGRAM

 1. Ustawienie parametrów programu, w tym:
  a. Określenie i wprowadzenie parametrów związanych z wysokością dodatku i symbolami wniosków,
  b. Określenie i wprowadzenie parametrów decyzji i listy wypłat.
 2. Samodzielna konfiguracja wybranych słowników.
 3. Wprowadzenie wniosków, które kończą się przyznaniem lub odmową.
 4. Wprowadzenie decyzji przyznania i odmowy (4 rodzaje).
 5. Wprowadzenie innych opcji zakończenia lub zawieszenia decyzji.
 6. Ustawienia kolumn w widokach tabel według:
  a. kolejność kolumn,
  b. ukrywanie kolumn,
  c. dostosowywanie rozmiaru.
 7. Przyjrzenie się działaniu filtrów.
 8. Najnowsze funkcjonalności:
  a. zmiana rodzaju naliczania dodatku mieszkaniowego (od 01.07.2021r.),
  b. dopłata do czynszu – jak używać i czy używać.
 9. Ważne elementy programu:
  a. wystawienie decyzji i określanie harmonogramu wypłat,
  b. określanie i edycja druków decyzji i karty obliczeń,
  c. tworzenie list i sposoby pobierania wypłat na listy,
  d. druki list.
 10. Sytuacje ze zgłoszeń:
  a. drukowanie decyzji,
  b. „dziwne” wypłaty na listach.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Opłaty i Gospodarka Nieruchomościami – poradnik dla użytkownika

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Opłaty i Gospodarka Nieruchomościami – poradnik dla użytkownika

Termin: 15 września 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 10-09-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– osoby odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną w urzędach miast i gmin,
– pracownicy naliczający opłaty za nieruchomości na poziomie samorządowym.

PROGRAM
1. Rejestr Mienia – wykonywanie podziałów i scaleń.
2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
3. Współpraca z modułem KK – emisja oraz cofanie emisji.
4. Najczęstsze problemy w komunikacji z modułem Faktury.
5. Dopisywanie sprzedaży gruntu i lokalu oraz konsekwencje na Mieniu.
6. Wypowiedzenia użytkowania wieczystego oraz wskaźniki waloryzacji.
7. Rejestr użytkowania – dopisywanie nowych umów oraz przejęcia już istniejących.
8. Powiązanie gruntów z modułem Majątek Trwały wraz z emisją zmian.
9. Omówienie najnowszych zmian w module.
10. Import danych ewidencyjnych mienia gminnego z plików SWDE/GML:
a) rodzaje zaczytywanych plików (SWDE, GML),
b) zaczytywanie wybranych danych do modułu,
c) korzyści płynące z zaczytania danych geodezyjnych. 11. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Problematyka związana z gospodarką odpadami w gminie

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Problematyka związana z gospodarką odpadami w gminie

Termin: 7 września 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 02-09-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– osoby odpowiedzialne za naliczanie opłat oraz gospodarkę odpadami w urzędach miast i gmin, związkach samorządowych, zakładach komunalnych i jednostkach organizacyjnych.

PROGRAM
1. Kartoteki i deklaracje – ważne funkcje dotyczące codziennej pracy użytkownika:
a) Problematyka związana z osobami zameldowanymi a deklarowanymi,
b) Wprowadzanie deklaracji wraz z lokalami i składnikami,
c) Kryteria wyszukiwania w rejestrze kartotek, rejestrze lokali, rejestrze dokumentów (decyzji, deklaracji, zawiadomień itd.),
d) Wyszukiwanie po adresie korespondencyjnym,
e) Weryfikacja liczby osób zameldowanych a deklarowanych,
f) Postępowania i decyzje (kwotowe i bez kwotowe),
g) Zmiana metody rozliczania odpadów (np. z osób na wodę),
h) Zawiadomienia,
i) Punkty odbioru,
j) Informacja o opłacie – z poziomu deklaracji czy kartoteki?,
k) Funkcje masowe,
l) Ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów bądź karty dużej rodziny.
2. Emisja do Kart kontowych:
a) Emisja kwot do Kart Kontowych. Rodzaje emisji (lokale i przedmioty opodatkowania, funkcje powiązane z emisją, zestawienia),
b) Cofanie emisji – przypadki,
c) Dodatkowy przypis za brak segregacji.
3. Usprawnienia w pracy przy najczęstszych operacjach:
a) Usuwanie dokumentów (edycja numeracji),
b) Masowe wystawianie zawiadomień z rejestru lokali,
c) Wprowadzanie i zmiana składników wraz ze stawkami z podziałem na lokale zamieszkałe i niezamieszkałe,
d) Możliwość wprowadzenia pojemnika z zmiennoprzecinkową częstotliwością,
e) Wydruk tabeli prostej alternatywa dla ręcznego przepisywania,
f) Wprowadzanie i zmiana składników wraz ze stawkami z podziałem na lokale zamieszkałe i niezamieszkałe,
g) Grupowanie kartotek – słownik,
h) Błędy na wydrukach (wynikające z rożnych przyczyn).
4. System eOdpady – najważniejsze funkcje wspomagający pracę modułu:
a) Zarządzanie PSZOK-iem,
b) Przesył danych dotyczących ilości wywozu odpadów przez firmę wywozową,
c) Układanie harmonogramu wywozu.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Mieszkańcy – poradnik dla użytkowników (II termin)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Mieszkańcy – poradnik dla użytkowników

Termin: 8 lipca 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 01-07-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– użytkownicy modułu Mieszkańcy,
– pracownicy jst zajmujący się ewidencją ludności,
– Sekretarze, Naczelnicy Wydziałów Spraw Obywatelskich,
– osoby odpowiedzialne za porządkowanie danych mieszkańców.

PROGRAM
1. Pobieranie danych ze źródła:
a) terminy,
b) paczki,
c) zastępstwa,
d) kasowanie plików,
e) raporty.
2. Subskrypcja indywidualna.
3. Porządkowanie słowników: miejscowości i ulic.
4. Organizacja obszarów szkolnych, wyborczych i innych oraz ich kontrola.
5. Wyświetlanie kartoteki – wskaźniki:
a) karty wyborcze,
b) historia,
c) notes.
6. Szablony (menadżer plików):
a) kopiowanie,
b) zmiana nazwy,
c) edycja szablonu.
7. Statystyka wg wieku – parametry.
8. Teryt – moduł współpracujący – słowniki miejscowości i ulic.
9. Zapytania o dane osobowe.
10. Korzyści wynikające z integracji modułu z innymi modułami oraz systemami.
11. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł FK dla praktyków – II termin

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł FK dla praktyków – II termin

Termin: 24 czerwca 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 21-06-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
usprawnienie pracy w module FK,
– poznanie konkretnych przykładów i funkcji w zakresie przygotowania sprawozdań,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM
1. Dekretacja dokumentów księgowych na poszczególne rodzaje kont:
a) parametryzacja planu kont,
b) księgowanie na konta bez klasyfikacji, z klasyfikacją, z planem finansowym,
c) mechanizmy weryfikacji poprawności zapisów księgowych, kontrola konta,
d) automatyczne księgowanie wyciągów bankowych za pośrednictwem modułu WB.
2. Kontrola kont rozrachunkowych dla powtarzalnych kontrahentów:
a) dodawanie dostawców/odbiorców,
b) tworzenie kont rozrachunkowych,
c) rozliczanie rozrachunków,
d) analiza stanu należności/zobowiązań kontrahenta.
3. Uchwały i zarządzenia:
a) wprowadzanie uchwał z pozycjami,
b) księgowanie uchwał na konta z wykorzystaniem automatycznych mechanizmów,
c) import danych dotyczących uchwał za pośrednictwem modułu Budżet.
4. Sprawozdania budżetowe:
a) konfiguracja algorytmów,
b) tworzenie sprawozdań,
c) import/eksport sprawozdań,
d) księgowanie sprawozdań na konta z wykorzystaniem automatycznych mechanizmów,
e) import danych z jednostek podległych za pośrednictwem modułu eJORG.
5. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Mieszkańcy – poradnik dla użytkowników

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Mieszkańcy – poradnik dla użytkowników

Termin: 16 czerwca 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 14-06-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– użytkownicy modułu Mieszkańcy,
– pracownicy jst zajmujący się ewidencją ludności,
– Sekretarze, Naczelnicy Wydziałów Spraw Obywatelskich,
– osoby odpowiedzialne za porządkowanie danych mieszkańców.

PROGRAM
1. Pobieranie danych ze źródła:
a) terminy,
b) paczki,
c) zastępstwa,
d) kasowanie plików,
e) raporty.
2. Subskrypcja indywidualna.
3. Porządkowanie słowników: miejscowości i ulic.
4. Organizacja obszarów szkolnych, wyborczych i innych oraz ich kontrola.
5. Wyświetlanie kartoteki – wskaźniki:
a) karty wyborcze,
b) historia,
c) notes.
6. Szablony (menadżer plików):
a) kopiowanie,
b) zmiana nazwy,
c) edycja szablonu.
7. Statystyka wg wieku – parametry.
8. Teryt – moduł współpracujący – słowniki miejscowości i ulic.
9. Zapytania o dane osobowe.
10. Korzyści wynikające z integracji modułu z innymi modułami oraz systemami.
11. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł FK dla praktyków

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł FK dla praktyków

Termin: 9 czerwca 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 7-06-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
usprawnienie pracy w module FK,
– poznanie konkretnych przykładów i funkcji w zakresie przygotowania sprawozdań,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM
1. Dekretacja dokumentów księgowych na poszczególne rodzaje kont:
a) parametryzacja planu kont,
b) księgowanie na konta bez klasyfikacji, z klasyfikacją, z planem finansowym,
c) mechanizmy weryfikacji poprawności zapisów księgowych, kontrola konta,
d) automatyczne księgowanie wyciągów bankowych za pośrednictwem modułu WB.
2. Kontrola kont rozrachunkowych dla powtarzalnych kontrahentów:
a) dodawanie dostawców/odbiorców,
b) tworzenie kont rozrachunkowych,
c) rozliczanie rozrachunków,
d) analiza stanu należności/zobowiązań kontrahenta.
3. Uchwały i zarządzenia:
a) wprowadzanie uchwał z pozycjami,
b) księgowanie uchwał na konta z wykorzystaniem automatycznych mechanizmów,
c) import danych dotyczących uchwał za pośrednictwem modułu Budżet.
4. Sprawozdania budżetowe:
a) konfiguracja algorytmów,
b) tworzenie sprawozdań,
c) import/eksport sprawozdań,
d) księgowanie sprawozdań na konta z wykorzystaniem automatycznych mechanizmów,
e) import danych z jednostek podległych za pośrednictwem modułu eJORG.
5. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę