Rachunkowość i gospodarka finansowa w JST, w samorządowych jednostkach/ zakładach budżetowych -wybrane zagadnienia

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu AdAS:

„Rachunkowość i gospodarka finansowa w JST, w samorządowych jednostkach/ zakładach budżetowych -wybrane zagadnienia”

Termin: 21 maj 2024 r. Czas trwania: 10:00-13:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *359,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 15-05-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Skarbnicy, Sekretarze, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów,
 • Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • Pracownicy jednostek budżetowych, CUW, oraz organów kontrolnych.

JAKIE KORZYŚCI:

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu   zasady dotyczące  wykonania  i ewidencji  problematycznych  zdarzeń gospodarczych i finansowych w JST i w samorządowych jednostkach / zakładach budżetowych. Obszerny materiał, który zostanie dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśni wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

PROGRAM:

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – w  powiatowych jednostkach organizacyjnych:
1.1 ujęcie zdarzeń  w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu,
2.1 prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
 
2.  Realizacja dochodów budżetowych  i ich ewidencja – dochody przypisane i nieprzypisane,  Refundacja wydatków.
 
3. Realizacja projektów finansowanych ze środków UE – wybrane zagadnienia:
3.1 prawidłowa ewidencja księgowa projektów ze środków UE,
3.2 kwalifikowalność podatku VAT w projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Realizacja działań w dobie kryzysu – pomoc obywatelom z Ukrainy – jak organizować i realizować w jednostkach samorządu:
4.1) zakres zadań – określonych w przepisach o pomocy obywatelom Ukrainy,
4.2) dochody i wydatki budżetu JST z tytułu udzielenia obywatelom Ukrainy pomocy socjalnej,
4.3) Fundusz Pomocy – jako źródło finansowania lub dofinansowania realizacji zadań publicznych, w tym: środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe,
4.4) ewidencje kosztów związane  z pomocą  obywatelom Ukrainy – problemy ewidencyjne.

Prowadząca:
Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów UEK. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Sądów, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł Ewidencja i Kontrola Wydatków- szkolenie doskonalące dla użytkowników.

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu AdAS:

Moduł Ewidencja i Kontrola Wydatków- szkolenie doskonalące dla użytkowników.

Termin: 24 kwietnia 2024 r. Czas trwania: 10:00-12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *159,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 19-04-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Skarbnicy, Sekretarze, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów,
 • Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • Informatycy.

JAKIE KORZYŚCI:

 • możliwości zastosowania modułu w organizacji pracy urzędu,
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
 • poznanie konkretnych przykładów,
 • bezpośredni kontakt z ekspertem,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:

 1. Rodzaje umów ich parametryzacja:
– numeracja,
– rozlicznie fakturami,
– rozliczanie bez wysyłania zaangażowania.

2. Wprowadzanie zaangażowania na lata przyszłe.

3. Rozliczanie umów i wniosków:
– dokumenty rozliczające,
– parametry wpływające na rozliczenie,
– parametr rozliczania wysyłka do F-K,
– status rozliczony,
– opcja rozlicz,  
– domyślne ustawienia VAT-u na fakturach,
– wydruki rozliczeń.

4. Faktury bez umowy: 
– uproszczona numeracji,
– kopiowanie faktur,
– podpowiadanie treści,
– ustawienie statusu,
– możliwość wysyłki faktur do F-K,
– widok faktur.

5. Aneksowanie, edycja umów i wniosków, anulowanie, zmiana statusu.


6. Dokumenty zmniejszenia,  przeksięgowania zaangażowania.

7. Zmiany w ostatnich aktualizacjach:
– emisja do F-K na różne analityki konta 998,
– data zamknięcia okresów, 
– przekroczenia,
– widoczność kolumn.

8. Omówienie dostępnych w programie wydruków oraz zestawień.

9. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Karty kontowe – sprawozdania, EZW i praktyczne wskazówki

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu AdAS:

Karty kontowe – sprawozdania, EZW i praktyczne wskazówki

Termin: 26 marca 2024 r. Czas trwania: 10:00-12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 21-03-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań
 • zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności

JAKIE KORZYŚCI:

 • praktyczna wiedza z przydatnych funkcji modułu
 • usprawnienie księgowania należności
 • poznanie nowych możliwości modułu
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy
 • praca na konkretnych przykładach
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań
 • możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu

PROGRAM:

1. Praktyczne wskazówki jak korzystać z funkcji takich jak:
• środki w drodze – uzgodnienie dochodów,
• storno wpłaty z okresu zamkniętego,
• przeksięgowania wpłat.
2. Jak uzgadniać sprawozdania – dobre praktyki:
• uzgodnienie wartości z wymiarem,
• sprawozdania dla należności bez podpodatków,
• sprawozdania dla należności z podpodatkami,
• zamykanie okresów.
3. Poznanie najnowszych funkcjonalności:
• eZW – Emisja zawiadomień do Wierzyciela,
• emisja z Karty, • wskazanie wpłaty,
• wydruk Ezw,
• nowy sposób generowania Sprawozdania Rb27s.
4. Odświeżenie wiedzy na temat przydatnych funkcji:
• szybkie sposoby wyszukiwania kartotek,
• księgowanie nadpłat,
• zestawienie usuniętych pozycji .
5. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

FK – praktyka i sprawozdania

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

FKpraktyka i sprawozdania

Termin: 19 marca 2024 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 14-03-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych
 • Użytkownicy modułu FK oraz modułów finansowych zainteresowani zintegrowanym przetwarzaniem danych w urzędzie
 • Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych

JAKIE KORZYŚCI?

 • usprawnienie pracy w module FK
 • zapoznanie z nowymi możliwościami modułów finansowych
 • poznanie praktycznych wskazówek funkcjonowania modułu
 • poznanie konkretnych przykładów i omówienie ich na podstawie zgłoszeń Użytkowników
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze

PROGRAM:

1) Automatyczne operacje programu – odświeżenie wiedzy na temat przydatnych funkcji:
– Zagadnienia zawiązane z konfiguracją sprawozdań,
– Generowanie sprawozdań ich agregacja, łączenie i grupowanie,
– Księgowanie sprawozdań, wykorzystanie szablonów,
– Księgowanie uchwał na konta,
– Szablony księgowań, kopiowanie dokumentów, kopiowanie dekretów,
– Przenoszenie obrotów konta,
– Możliwość zaznaczenia i usuwania wielu dekretów jednocześnie,
– Przypomnienie zasad zamknięcia poprzedniego roku.
2) Najnowsze funkcjonalności programu:
– Parametryzacja prezentacji zaangażowania w odniesieniu do planu i realizacji,
– Nowe pola w widoku dokumentów,
– Aktualizacja słownika działu, rozdziału, paragrafu, źródeł finasowania,
– Zmiany w zestawieniach i wydrukach.
3) Omówienie najczęstszych zgłoszeń Użytkowników dotyczących działania programu:
– Funkcja przeliczania kwot,
– Numeracja dokumentów,
– Aktualizacja słownika klasyfikacji dla kont z planem finansowym,
– Komunikaty związane z aktualizacją modułów.
4) Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Majątek Trwały – optymalizacja pracy w module

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Majątek Trwały – optymalizacja pracy w module

Termin: 12 marca 2024 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 07-03-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych
 • Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • Pracownicy odpowiedzialni za inwentaryzację.

JAKIE KORZYŚCI?

 • usprawnienie pracy w module Majątek Trwały,
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
 • bezpośredni kontakt z ekspertem,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:

1. Najnowsze funkcjonalności:
– oznaczanie pozycji grupy „0” jak wieczystego użytkowania,
– prowadzenie ewidencji „środki w budowie” inwestycje,
– oznaczenie pozycji jak użyczone,
– operacje masowe (LT, PTS, PPT)– drukowanie dokumentów potwierdzających,
– powielanie zapisów,
– dokumenty zewnętrzne.
2. Oznaczanie poszczególnych pozycji dodatkowymi atrybutami:
– wyszukiwanie po atrybutach.
3. Parametry filtrowania widoku środków, zakres drukowania:
– wyszukiwanie inne (filtr, warianty szukania) – wykazywanie umorzenia (ekran, wydruk) na koniec lub na wskazany dzień – parametry.
4. Zestawienie na potrzeby sprawozdań finansowych kończących rok:
– sprawozdanie SG-01 (a opcja spr. fin.).
5. Porządkowanie słowników wydziałów, miejsc i osób:
– masowe przenoszenie (wydziały, miejsca).
6. Zakładanie inwentaryzacji, parametry tworzonych spisów.
7. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Mieszkańcy – przygotowanie wyborów do Rad Dzielnic i Rad Sołeckich oraz praktyka pracy w module

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Mieszkańcy – przygotowanie wyborów do Rad Dzielnic i Rad Sołeckich oraz praktyka pracy w module

Termin: 5 marca 2024 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 29-02-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych
 • użytkownicy modułu Mieszkańcy,
 • pracownicy jst zajmujący się ewidencją ludności
 • Sekretarze, Naczelnicy Wydziałów Spraw Obywatelskich,
 • osoby odpowiedzialne za porządkowanie danych mieszkańców.

JAKIE KORZYŚCI?

 • usprawnienie pracy w module Mieszkańcy,
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
 • bezpośredni kontakt z ekspertem,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:

1. Przygotowanie wyborów do Rad Dzielnic i Rad Sołeckich – wariant awaryjny na podstawie pliku XLS z CRW.
2. Wykorzystanie systemu AdAS do kwalifikacji wojskowych.
3. Organizacja obszarów szkolnych, wyborczych i innych oraz ich kontrola.
4. Pobieranie danych ze źródła:
a) terminy,
b) paczki,
c) zastępstwa,
d) kasowanie plików,
e) raporty.
5. Subskrypcja indywidualna.
6. Porządkowanie słowników: miejscowości i ulic.
7. Szablony (menadżer plików):
a) kopiowanie,
b) zmiana nazwy,
c) edycja szablonu.
8. Statystyka wg wieku – parametry.
9. Teryt – moduł współpracujący – słowniki miejscowości i ulic.
10. Zapytania o dane osobowe.
11. Korzyści wynikające z integracji modułu z innymi modułami oraz systemami.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Gospodarka odpadami komunalnymi w systemie ADAS

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W SYSTEMIE ADAS (OBSŁUGA ODPADÓW PŁYNNYCH ORAZ NALICZANIE OPŁAT ZA ODPADY)

Termin: 27 luty 2024 r. Czas trwania: 10:00-12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 23-02-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Osoby odpowiedzialne za naliczanie opłat oraz gospodarkę odpadami w urzędach miast i gmin, związkach samorządowych, zakładach komunalnych i jednostkach organizacyjnych,
– Pracownicy odpowiedzialni za obsługę odpadów płynnych w/w jednostkach.

PROGRAM


1. Odpady płynne:
– prowadzenie ewidencji POŚ,
– zbiorników bezodpływowych,
– wprowadzanie odbioru nieczystości ciekłych z uwzględnieniem stacji zlewnych i firm wywozowych,
– rejestr umów,
– plan kontroli,
– sprawozdanie z nieczystości ciekłych.

2. Omówienie problemów emisji z odpadów do kart kontowych:

– brak generacji roku na karcie,
– deklaracje zerowe,
– zamykanie kart,
– błędna emisja,
– okno emisji,
– rejestr przypisów i odpisów,
– okno do emisji masowej,
– pomocnicze przypisy-odpisy.

3. Wystawianie zawiadomień i zmiana stawki – krok po kroku.

4. Usystematyzowanie wiedzy na temat podstawowych dokumentów do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami:

– deklaracja i decyzja (postępowanie)

5. Możliwe rozwiązania przy wprowadzaniu właścicieli z większą liczbą nieruchomości.

6. Generowanie przykładowych wydruków i zestawień zbiorczych.

7. Współpraca z modułem dla firm wywozowych i PSZOK: eOdpady

8. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Moduł podatki – szkolenie doskonalące dla użytkowników (akcja wymiar, usprawnienia, nowe funkcjonalności)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Podatki – szkolenie doskonalące dla użytkowników

Termin: 16 stycznia 2024 r. Czas trwania: 10:00-12:30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 11-01-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– osoby odpowiedzialne za wystawianie decyzji wymiarowych,
– pracownicy działu podatków i opłat lokalnych.

PROGRAM
1. Kreator przygotowania nowego roku podatkowego.
2. Hurtowe wystawianie decyzji wymiarowych.
3. Masowe drukowanie decyzji wymiarowych – dobre praktyki:

a) drukowanie nakazów wg. adresów,
b) drukowanie nakazów dla osób z gminy i spoza gminy,
c) drukowanie potwierdzeń odbioru.
4. Pobieranie danych z zewnętrznych rejestrów (SWDE, GML).
5. Formularze deklaracji i informacji.
6. Proces obsługi podatnika w systemie AdAS – rozwiązania klasyczne:

a) wprowadzanie danych, omówienie jakości oraz wspólnych słowników,
b) emisja do KK – wskazówki,
c) masowe wprowadzanie daty otrzymania nakazu – rozwiązania systemowe.
7. Proces obsługi podatnika poprzez e-Usługi – usprawnienie obsługi podatników:
a) omówienie krok po kroku,
b) wymiana doświadczeń użytkowników.
8. Omówienie planowanych zmian w module Podatki.
9. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Kadry i płace – akcja PIT i wykorzystanie funkcjonalności modułu (II termin)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Kadry i płace – akcja PIT i wykorzystanie funkcjonalności modułu

Termin: 11 stycznia 2024 r. Czas trwania: 10:00-12:30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 09-01-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona.
Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy kadr i płac, działów personalnych,
– Sekretarze, Naczelnicy wydziałów organizacyjnych.

JAKIE KORZYŚCI?
poznanie możliwości systemu AdAS w zakresie procesów personalnych,
omówienie nowych wzorów,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1. Generowanie i wysyłka PIT-ów:
– Konfiguracja – omówienie nowych grup, dodawanie składników do grup. Dodawanie pojedynczych składników do konfiguracji.
– Dane kadrowe – omówienie co potrzeba do prawidłowego wygenerowania PiTów,
– Kartoteka dochodowa – czynności do wykonania przed generacją PiTów,
– Generowanie PITów – indywidualne i zbiorcze,
– Poprawianie / uzupełnianie danych – edycja wygenerowanych PiTów.

2. Nowe wzory PITów:
– PIT-11 (wersja 29 na tą chwilę),
– PIT-8AR (13),
– PIT-R,
– PIT-4R (13).

3. Praca na module KiP:
– Nowe funkcjonalności związane z KiP,
– Nowe parametry systemowe na rok 2024 (zmiana płacy minimalnej, minimalne wynagrodzenie nauczycieli),
– Elementy które sprawiają najwięcej problemów Użytkownikom,
– Najczęstsze problemy – analiza zgłoszeń,
– Przydatne funkcjonalności – odświeżenie wiedzy Użytkownikom.

4. Trzynastka  – konfiguracja i generowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

– Konfiguracja składników wchodzących do „trzynastki” wyliczonej i uzupełnionej,
– Nieobecności które wpływają na obniżenie wyliczonej kwoty.

5. Zmiany w systemie KiP nad którymi pracujemy:
– Nowe umowy o pracę – przebudowa systemu.

6. Moduł e-pracownik:
– Rejestracja czasu pracy w module ePracownik,
– Podgląd składników wynagrodzenia (paski),
– Wygenerowane PiTy w module ePracownik,
– Wnioski o urlop oraz pracę zdalną,
– Dostępne funkcjonalności dla kadry zarządzającej.

7. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Kadry i płace – akcja PIT i wykorzystanie funkcjonalności modułu

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Kadry i płace – akcja PIT i wykorzystanie funkcjonalności modułu

Termin: 19 grudnia 2023 r. Czas trwania: 10:00-12:30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 14-12-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona.
Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy kadr i płac, działów personalnych,
– Sekretarze, Naczelnicy wydziałów organizacyjnych.

JAKIE KORZYŚCI?
poznanie możliwości systemu AdAS w zakresie procesów personalnych,
omówienie nowych wzorów,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1. Generowanie i wysyłka PIT-ów:
– Konfiguracja – omówienie nowych grup, dodawanie składników do grup. Dodawanie pojedynczych składników do konfiguracji.
– Dane kadrowe – omówienie co potrzeba do prawidłowego wygenerowania PiTów,
– Kartoteka dochodowa – czynności do wykonania przed generacją PiTów,
– Generowanie PITów – indywidualne i zbiorcze,
– Poprawianie / uzupełnianie danych – edycja wygenerowanych PiTów.

2. Nowe wzory PITów:
– PIT-11 (wersja 29 na tą chwilę),
– PIT-8AR (13),
– PIT-R,
– PIT-4R (13).

3. Praca na module KiP:
– Nowe funkcjonalności związane z KiP,
– Nowe parametry systemowe na rok 2024 (zmiana płacy minimalnej, minimalne wynagrodzenie nauczycieli),
– Elementy które sprawiają najwięcej problemów Użytkownikom,
– Najczęstsze problemy – analiza zgłoszeń,
– Przydatne funkcjonalności – odświeżenie wiedzy Użytkownikom.

4. Trzynastka  – konfiguracja i generowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

– Konfiguracja składników wchodzących do „trzynastki” wyliczonej i uzupełnionej,
– Nieobecności które wpływają na obniżenie wyliczonej kwoty.

5. Zmiany w systemie KiP nad którymi pracujemy:
– Nowe umowy o pracę – przebudowa systemu.

6. Moduł e-pracownik:
– Rejestracja czasu pracy w module ePracownik,
– Podgląd składników wynagrodzenia (paski),
– Wygenerowane PiTy w module ePracownik,
– Wnioski o urlop oraz pracę zdalną,
– Dostępne funkcjonalności dla kadry zarządzającej.

7. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę