Pomoc zdalna

Aby połączyć się z konsultantem proszę kliknąć

następnie proszę uruchomić plik zdalnej pomocy