Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Tensoft Sp. z o.o.​

Zarządzanie bezpieczeństwem

Swoje zadania realizujemy z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa, tak aby zapewnić klientom i naszej firmie pełną ochronę przez zewnętrznymi zagrożeniami.

W tym celu wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013, który jest poddawany stałym przeglądom, cyklicznym audytom wewnętrznym i zewnętrznym oraz wymaganej recertyfikacji.

Dążymy aby Polityka Bezpieczeństwa w firmie Tensoft była realizowana na najwyższym możliwym poziomie,, stale rozwijając procesy i procedury w zakresie bezpieczeństwa.

Misja

Bezpieczeństwo stanowi podstawę działalności naszej firmy dlatego wszystkie świadczone przez nas usługi zostały objęte System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Ze względu na charakter naszych systemów szczególną ochroną otoczyliśmy proces projektowania, wdrażania oraz serwisowania systemów informatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zapewnia:

 • ochronę informacji i danych powierzanych przez klientów,
 • bezpieczeństwo i integralność projektowanych systemów,
 • poufność w zakresie wykonywanych działań na rzecz naszych klientów,
 • zgodność systemów z obowiązującymi przepisami prawa oraz umowami do których przestrzegania firma się zobowiązała,
 • bezpieczeństwo infrastruktury technicznej firmy Tensoft,
 • poufność, integralność i dostępność informacji oraz własności intelektualnej będącej aktywami firmy Tensoft,
 • dbałość o środki niezbędne do podnoszenia świadomości i szkolenia zespołu z zakresu bezpieczeństwa informacji,
 • regularne przeglądy systemu, a w przypadku istotnych zmian
  w organizacji odpowiedniej modyfikacji,
 • zobowiązanie pracowników do zapoznania się z wymaganiami
  bezpieczeństwa oraz przestrzegania postanowień wraz z ciągłym
  doskonaleniem w ramach wdrożonego systemu.

Zasoby

W firmie Tensoft wdrożyliśmy odpowiedni zestaw ochrony w obszarze fizycznym, personalnym i teleinformatycznym w postaci zabezpieczeń fizycznych oraz teleinformatycznych.

Siedziba firmy mieści się w nowoczesnym kompleksie Parku Naukowo Technologicznego w Opolu – Budynków Wysokich Technologii IT. Nasze serwery kolokujemy w Centrum Przetwarzania Danych niniejszego kompleksu (CPD PNT).  Specjalistyczna przestrzeń Centrum Danych jako jedyna w Polsce w wyniku audytu dokumentacji projektowej oraz obiektu otrzymała Certyfikację  Rated 3 zgodnie z Ansi/TIA-942.