Polityka Jakości w firmie Tensoft Sp. z o.o.

Misja

Doskonalimy nasze systemy aby nieustannie usprawniać pracę Samorządów będących naszymi klientami, jednocześnie przyczyniając się do podnoszenia poziomu usług publicznych świadczonych mieszkańcom.

Politykę jakości naszych usług realizujemy poprzez:

 • stałe monitorowanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów
 • stałe podnoszenie poziomu obsługi naszych klientów
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy oraz rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za jakość świadczonych usług
 • indywidualne i rzetelne podejście do każdego klienta i zdobycie jego trwałego zaufania

 

Zarządzanie Jakością

Swoje zadania realizujemy z zachowaniem najwyższej staranności i jakości, tak aby zapewnić klientom pełną satysfakcję, a naszej firmie stały rozwój.

W tym celu wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001:2015, który jest poddawany stałym przeglądom, cyklicznym audytom wewnętrznym i zewnętrznym oraz wymaganej recertyfikacji.

Dążymy aby Polityka Jakości w firmie Tensoft była realizowana na najwyższym
możliwym poziomie  stale rozwijając procesy i procedury w tworzeniu produktów i świadczeniu usług.


Zasoby

Naszym klientom oferujemy rozwiązania i usługi, zgodne z ich indywidualnymi oczekiwaniami, opierając je na profesjonalizmie i wiedzy merytorycznej naszych pracowników. Podstawą kompetencji naszego zespołu jest kierunkowe wykształcenie, umiejętności interpersonalne oraz zdobyte doświadczenie.

Nad naszymi produktami pracuje kilkudziesięcio osobowy zespół specjalistów, mieszczący się w czterech lokalizacjach – Opolu, Gdańsku, Bydgoszczy i Gliwicach. Dzięki temu każdy klient w Polsce, niezależnie od regionu jest przez nas sprawnie obsługiwany. 

 

Obsługa klienta

 • Tworząc systemy wykorzystujemy nowoczesne technologie przyjazne użytkownikom.

 • Czuwamy nad zgodnością systemów z przepisami prawa oraz zawartymi umowami.

 • Stale rozwijamy usługi serwisowe.

 • Posiadamy infolinię dostosowaną do modułów tematycznych.

 • Świadczymy bezpieczną pomoc zdalną przy wykorzystaniu intuicyjnych narzędzi.

 • Udostępniamy video instruktarze dla użytkowników.

 • Organizujemy webinary i szkolenia stacjonarne w ramach prowadzonej Akademii Tensoft.

 • Użytkownicy otrzymują dostęp do supportu  na którym znajdują się  aktualne wersje programów, opisy zmian wersji oraz baza wiedzy.