Aplikacje dla Administracji
Samorządowej

System AdAS jest to zintegrowany system do zarządzania Gminą klasy ERP. Stanowi on doskonały fundament do szeroko rozumianego e-Urzędu, sprawnego i otwartego na społeczność lokalną. Zapewnia dostęp do usług i informacji płynących z Urzędu w czasie rzeczywistym. Ponad 40 modułów wchodzących w skład systemu AdAS skutecznie wspomaga pracę urzędników w większości obszarów zarządzania.

Korzyści funkcjonalne

 • Konfigurowalność i parametryzacja pozwala dostosować system zgodnie z indywidualnymi potrzebami JST,
 • Spójność danych i integracja – informacje wprowadzone do systemu są przetwarzane i wykorzystywane przez inne moduły,
 • Jednolita architektura i ergonomia systemu – znając sposób obsługi jednego modułu, użytkownik potrafił poruszać się w każdym innym module systemu AdAS,
 • Prostota obsługi – system jest przyjazny dla osób bez przygotowania informatycznego,
 • Elastyczność – daleko posunięta parametryzacja umożliwia konfigurację i kształtowanie systemu bez ingerencji programistów,
 • Zgodność systemu z obowiązującym stanem prawnym.

Korzyści techniczne

 • Modułowa budowa zezwala na wdrażanie systemu według aktualnych potrzeb urzędu z zachowaniem możliwości rozbudowy systemu w przyszłości,
 • SQL-owa baza danych, wspólna dla wszystkich modułów tematycznych,
 • system pracuje w oparciu o serwery klasy MS Windows lub Linux,
 • Bezpieczeństwo – system posiada procedury kopii danych, jak i mechanizmy uprawnień poszczególnych użytkowników,
 • Integracja z systemami zewnętrznymi,
 • e-Usługi – biblioteki typu Web Services zapewniają bezpieczny dostęp do zasobów systemu

Schemat systemu

Wymagania systemu

System ADAS może pracować w sieciach lokalnych zarządzanych przez Windows Server lub Linux.
Nasz system działa w oparciu o jedną, wspólną dla wszystkich modułów – SQL-ową bazę danych (RDBMS Firebird – licencja Open source).
W poniższej grafice przedstawiono preferowane wymagania techniczne dla systemu AdAS.

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas.

  Twoje imię:

  Twój email:

  Nr tel:

  Twoja wiadomość:

  Załącz plik: