Skip to content

Optymalizacja codziennej pracy w module Karty kontowe. Wskazówki, dobre praktyki oraz przydatne funkcjonalności

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu AdAS:

OPTYMALIZACJA CODZIENNEJ PRACY W MODULE KARTY KONTOWE. WSKAZÓWKI, DOBRE PRAKTYKI ORAZ PRZYDATNE FUNKCJONALNOŚCI

Termin: 12 grudnia 2023 r. Czas trwania: 10:00-12:30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 7-12-2023 r.
Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań
 • zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności

JAKIE KORZYŚCI:

 • praktyczna wiedza z przydatnych funkcji modułu
 • usprawnienie księgowania należności
 • poznanie nowych możliwości modułu
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy
 • praca na konkretnych przykładach
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań
 • możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu

PROGRAM:

1. Generowanie licencji dla nowych należności:
• Jak wygenerować poprawnie licencję dla nowo założonych należności w kartach kontowych?
2. Kartoteki:
• Jak korygować błędnie zarachowane pozycje?
• Jak korygować błędnie naliczony VAT?
• Jak poprawnie rozliczać składowe?
• Jak sprawnie przeksięgowywać więcej niż jedną wpłatę?
• Funkcjonalność weryfikacji ogólnej poprawności kartoteki.
3. Egzekucja
a) Upomnienia/Wezwania do zapłat:
• Jak poprawnie wystawić upomnienie lub wezwanie do zapłaty?
• Jak ustawić domyślny typ dokumentu dla należności?
• Jak masowo wystawić dokumenty?
• Jak anulować więcej niż jeden dokument na raz?
• Omówienie parametrów i konfiguracji,
• Szablony upomnień/wezwań,
• Gdzie znajdują się wystawione dokumenty?
b) Tytuły wykonawcze:
• Jak poprawnie wystawić tytuł wykonawczy?
• Jak poprawnie skonfigurować słownik podstaw prawnych?
• Jak dodać możliwość obsługi wielu osób upoważnionych do podpisu?
• Jak masowe wystawić tytuły wykonawcze?
• Jak wystawić dalszy tytuł wykonawczy lub kolejny tytuł wykonawczy?
c) Zawiadomienie wierzyciela:
• Jak wystawić z kartoteki zawiadomienie wierzyciela?
• Konfiguracja numeracji oraz sygnatury dla zawiadomień na należności
• Omówienie zakładek dokumentu
• Jak wydrukować dokument ZW?
d) Aplikacja eTW:
• Jak podpisać i wysłać więcej niż jeden dokument?
• Omówienie kryteriów wyboru podczas filtracji
• Gdzie sprawdzić dlaczego tytuł został odrzucony przez bramkę?
4. Sprawozdawczość:
• Gdzie zamykać okresy i dlaczego to takie ważne?
• Wydruki sprawozdawcze – omówienie,
• Wydruk Rb27s – omówienie,
• Wydruk RB-N – omówienie.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Optymalizacja codziennej pracy w module Karty kontowe. Wskazówki, dobre praktyki oraz przydatne funkcjonalności

Data szkolenia: 2023-12-12

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.