Skip to content

Faktury, faktury elektroniczne, faktury korygujące oraz ewidencja podatku Vat (JPK)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Szkolenie prawno-modułowe z zewnętrznym ekspertem (Faktury i rejestr Vat)

Faktury,  faktury elektroniczne, faktury korygujące oraz ewidencja podatku vat (jpk) – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian od 2022 r.

Termin: 14 czerwca 2022 r. Czas trwania: 9.30-14.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *260,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 6-06-2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
Zapraszamy na szkolenie skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich użytkowników moduły Faktury i rejestr Vat.

JAKIE KORZYŚCI?
– szkolenie z udziałem niezależnego praktyka,
– szkolenie z udziałem niezależnego praktyka,
poznanie zasad dokumentowania sprzedaży, zasad opodatkowania transakcji i ujęcia w ewidencji VAT,
pozyskanie wiedzy w zakresie prawidłowego ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży oraz sporządzania i wysyłania ewidencji JPK,
materiały szkoleniowe,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE EKSPERCKIE Z ZEWNĘTRZNYM TRENEREM

Trener: praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca
w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT.

PROGRAM (9:30-13:30):
1. Podstawy prawne wystawiania faktur:
a) Aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur.
b) Rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT dotyczące fakturowania.
2. Ogólne zasady wystawiania faktur:
a) Kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
b) Obowiązkowe dane na fakturze
c) Przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.
d) Faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru.
e) Refaktury.
f) Faktury uproszczone.
g) Faktury do paragonów.
h) Terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
i) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady.
3. Wystawianie faktur elektronicznych i faktur ustrukturyzowanych – podobieństwa i różnice:
a) Pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
b) Zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych
c) Jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
d) Jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
e) Faktury ustrukturyzowany dobrowolne i obowiązkowe – zasady wystawiania i korygowania.
4. Korygowanie danych na fakturach:
a) Faktura korygująca, nota korygująca
b) Dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
c) Dane jakie powinna zwierać nota korygująca
d) Korygowanie faktury korygującej
e) Anulowanie faktur
f) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT
g) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT
5. Ewidencja podatku VAT należnego na podstawie aktualnych przepisów i po zmianach od 01.01.2022 r. (kody, symbole GTU, procedury i inne oznaczenia z uwzględnieniem zmian).
6. Inne zmiany w fakturowaniu.
7. Panel dyskusyjny.

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (13:45-14:30):
1. Oznaczenia GTU na towarach (możliwość zmiany kodu GTU w słowniku oraz na dokumencie)
2. Termin płatności a odsetki w KK
3. Grupowanie dekretów i tworzenie zaangażowania przy eksporcie do FK
4. Nowy format deklaracji VAT-7
5. OT dla korekt 5 i 10 letnich
6. Rozliczenie ulgi na zakup kas rejestrujących
7. Ulga na złe długi
8. KSEF wysyłka dokumentów
9. Panel pytań i odpowiedzi.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Faktury, faktury elektroniczne, faktury korygujące oraz ewidencja podatku Vat (JPK)

Data szkolenia: 2022-06-14

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.