Skip to content

VAT w działalności JST, samorządowych jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – zasady, problemy i BIEŻĄCE zmiany.

Zapraszamy na szkolenie:

VAT w działalności JST, samorządowych jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – zasady, problemy i BIEŻĄCE zmiany.

Termin: 12 października 2023 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *290,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 08-10-2023 r. Możliwość otrzymania rabatu -> więcej szczegółów pod programem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona.

DLA KOGO?
Zapraszamy na szkolenie skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT.

JAKIE KORZYŚCI?
Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu   zasady dotyczące  wykonania  i ewidencji  zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT  po  zmianach przepisów ustaw i rozporządzeń  w  JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach  budżetowych. Ma na celu przedstawienie aktualnych problemów dotyczących odliczania i korekty podatku VAT.

Obszerny materiał
, dotyczący zmienionych przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Prowadząca: wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów UEK. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Sądów, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Program:

1.Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy i dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować.
2.Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem)- bieżące interpretacje i orzecznictwo dotyczące zadań własnych (opłaty za pobyt w przedszkolu, posiłki, OPS, DPS), posiłki w stołówkach – na rzecz personelu pedagogicznego.
3.Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
4.Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia -wyliczone przykłady.
5.SLIM VAT i POLSKI ŁAD- zmiany w podatku VAT- jak rozliczać:
5.1) JPK_V7M(1) /JPK_V7K(1) i po zmianach JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2) .
5.2) Faktury korygujące „ in minus” i „in plus”.
5.3) Pakiet e-commerce.
5.4) SLIM VAT 3 – od 1 lipca 2023r.
5.5) Krajowy System e-Faktur (KSeF) – zmiany w fakturowaniu- dobrowolne i obligatoryjne do 2014r.
5.6) Aktualne problemy w rozliczeniach VAT, w tym:
a) Dotacje a VAT (przekazywanie grantów, dotacje do OZE, azbestu, POŚ, folii, dotacje do inwestycji własnych- wyroki z marca 2023r.TSUE):
• Jakie są praktyczne skutki wyroku TSUE w sprawie gminy realizującej projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii;
• Jakie są praktyczne skutki wyroku TSUE w sprawie gminy realizującej projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii gminy realizującej program usuwania azbestu.
b) inne.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

Jak otrzymać kod rabatowy?
Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest wpisanie w polu ‘Kod rabatowy’, formularza zgłoszeniowego,  imienia i nazwiska osoby/nazwy jednostki polecanej do udziału w szkoleniu. Rabat w wysokości 20% zostanie naliczony zarówno polecającemu jak i poleconemu po weryfikacji obecności na szkoleniu.  

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

VAT w działalności JST, samorządowych jednostek i samorządowych zakładów budżetowych – zasady, problemy i BIEŻĄCE zmiany.

Data szkolenia: 2023-10-12

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.