Skip to content

SUMPRO – możliwości i praktyczne wykorzystanie systemu

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu SUMPRO:

SUMPRO – możliwości i praktyczne wykorzystanie systemu

Termin: 28 maja 2024 r. Czas trwania: 10:00-12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 23-05-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • komendanci, strażnicy, informatycy oraz pozostali pracownicy Straży Gminnych i Miejskich.

JAKIE KORZYŚCI:

 • poznanie możliwości systemu SUMPRO,
 • poznanie konkretnych przykładów,
 • bezpośredni kontakt z zespołem wykonawczym po stronie systemu,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:

 1. Prezentacja ogólnej architektury i powiązań systemu.
 2. Ustawienia programu – przedstawienie oraz omówienie parametrów modułu jakie możemy zastosować.
 3. Słowniki – przedstawienie oraz omówienie słowników.
 4. Mandaty i Windykacja – Zarządzanie mandatami – przedstawienie procesu automatyzacji od wystawienia mandatu po procesy windykacyjne.
 5. Interwencje i wykroczenia – Rejestracja i zarządzanie interwencjami:
  – Wyjaśnienie procesu dokumentowania interwencji oraz wykroczeń przez strażników.
  – Demonstracja, jak system wspiera strażników w dokumentowaniu przebiegu zdarzeń i postępowaniach sądowych.
 6. Sorty – Zarządzanie wyposażeniem straży:
  – Prezentacja funkcji zarządzania wyposażeniem od radiotelefonów po umundurowanie.
  – Omówienie sposobów monitorowania stanu wyposażenia i przeglądów technicznych.
 7.  Generowanie i zarządzanie raportami.8. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

SUMPRO – możliwości i praktyczne wykorzystanie systemu

Data szkolenia: 2024-05-28

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.