Skip to content

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.

Zapraszamy na szkolenie:

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw z 2023 r. i jej skutki w zakresie przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.

Termin: 28 września 2023 r. Czas trwania: 10.00-14.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *350,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 21-09-2023 r. Możliwość otrzymania rabatu -> więcej szczegółów pod programem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona.

DLA KOGO?
– Osoby odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną w urzędach miast i gmin,
– Pracownicy naliczający opłaty za nieruchomości na poziomie samorządowym.

JAKIE KORZYŚCI?
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom przepisów nowelizacji wdrażającej kolejny etap likwidacji wieczystego użytkowania jako podstawy władania gruntów Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane i omówione wszystkie przepisy nowelizacji wpływające na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości, a w szczególności tryb przekształcenia prawa do gruntów użytkowanych przez przedsiębiorców i inne osoby prawne oraz prawo wieczystego użytkownika do żądania zbycia na jego rzecz nieruchomości.

Prowadzący: Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

I. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (10:00-14:00):

1. Przestawienie i omówienie zmian wprowadzanych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm w dniu 23 maja 2023r. oraz ich wpływu na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości;
2. Przedstawienie i omówienie znowelizowanych zasad prowadzenia rokowań z wieczystym użytkownikiem w przedmiocie sprzedaży na jego rzecz nieruchomości gruntowej;
3. Przedstawienie włączeń i ograniczeń ustawowych w zakresie „wykupu” nieruchomości przez wieczystych użytkowników;
4. Nowe obowiązki organów stanowiących w sprawie ustalenia zasad i wytycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich wieczystych użytkowników; Przedstawienie propozycji kształtowania treści uchwały lub zarządzenia w oparciu o treść znowelizowanych przepisów; 5. Nowe zasady ustalania ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego;
6. Czy użytkownik wieczysty kupujący nieruchomość gruntową będzie musiał dopłacić do pełnej wartości rynkowej nawet po ustaleniu ceny sprzedaży na poziomie niższym? Przedstawienie zasad udzielania pomocy publicznej przy zbywaniu nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego;
7. Roszczenie (żądanie) wieczystego użytkownika o sprzedaż nieruchomości. Czy rzeczywiście jest to roszczenie w sensie ścisłym i jaka jest droga jego realizacji przez wieczystego użytkownika?
8. Warunki realizacji zgłoszonego żądania przez właściciela nieruchomości, sposób ustalania ceny sprzedaży oraz wyłączenia uniemożliwiające wieczystemu użytkownikowi zakup nieruchomości w szczególnym trybie;
9. Uchwała rady lub sejmiku w przedmiocie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w trybie realizacji żądania. Przedstawienie wymogów nowelizacji oraz propozycji kształtowania treści tego aktu.

II. Prezentacja sposobów ewidencjonowania mienia i naliczania opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę, sprzedaż i przekształcenie
w systemie Opłat i Gospodarki Nieruchomościami (14:00-14:30)**:

1. Ogólnie o module OGN – zakres i przegląd najważniejszych funkcji programu;
2. Omówienie pozycji w użytkowaniu wieczystym;
3. Wprowadzenie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
4. Przypisy/odpisy opłat za przekształcenie.

**Prezentacja prowadzona przez eksperta Tensoft Sp. z o.o.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

Jak otrzymać kod rabatowy?
Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest wpisanie w polu ‘Kod rabatowy’, formularza zgłoszeniowego,  imienia i nazwiska osoby/nazwy jednostki polecanej do udziału w szkoleniu. Rabat w wysokości 20% zostanie naliczony zarówno polecającemu jak i poleconemu po weryfikacji obecności na szkoleniu.  

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.

Data szkolenia: 2023-09-28

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.