Skip to content

Opłaty i Gospodarka Nieruchomościami – poradnik dla użytkownika

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Opłaty i Gospodarka Nieruchomościami – poradnik dla użytkownika

Termin: 15 września 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 10-09-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– osoby odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną w urzędach miast i gmin,
– pracownicy naliczający opłaty za nieruchomości na poziomie samorządowym.

PROGRAM
1. Rejestr Mienia – wykonywanie podziałów i scaleń.
2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
3. Współpraca z modułem KK – emisja oraz cofanie emisji.
4. Najczęstsze problemy w komunikacji z modułem Faktury.
5. Dopisywanie sprzedaży gruntu i lokalu oraz konsekwencje na Mieniu.
6. Wypowiedzenia użytkowania wieczystego oraz wskaźniki waloryzacji.
7. Rejestr użytkowania – dopisywanie nowych umów oraz przejęcia już istniejących.
8. Powiązanie gruntów z modułem Majątek Trwały wraz z emisją zmian.
9. Omówienie najnowszych zmian w module.
10. Import danych ewidencyjnych mienia gminnego z plików SWDE/GML:
a) rodzaje zaczytywanych plików (SWDE, GML),
b) zaczytywanie wybranych danych do modułu,
c) korzyści płynące z zaczytania danych geodezyjnych. 11. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Opłaty i Gospodarka Nieruchomościami – poradnik dla użytkownika

Data szkolenia: 2021-09-15

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.