Skip to content

Obsługa gminnej gospodarki odpadami w systemie AdAS

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Obsługa gminnej gospodarki odpadami w systemie AdAS

Termin: 13 października 2022 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 12-10-2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– osoby odpowiedzialne za naliczanie opłat oraz gospodarkę odpadami w urzędach miast i gmin, związkach samorządowych, zakładach komunalnych i jednostkach organizacyjnych.

PROGRAM
1. Najnowsze funkcjonalności w programie:
a) zmiana sposobu księgowania (zmiana pozycji w kartach kontowych względem nowego dokumentu),
b) zmiana danych adresowych tylko w module odpady, bez konieczności zmiany w innych modułach wymiarowych,
c) możliwość wprowadzenia limitu opłaty od ilości zużytej wody,
d) nowa filtracja kartotek, poprzez datę obowiązywania dokumentów.
2. Praktyczne wskazówki w użytkowaniu programu:
a) Błędnie wprowadzane deklaracje, w przypadku, gdy mamy zamknięty okres (brak możliwości cofnięcia deklaracji),
b) zestawienia: skutki zastosowania zwolnień, zestawienia składnikami,
c) zamykanie kartoteki odpadowej – kiedy i czy jest taka potrzeba,
d) procedura wystawiania zawiadomień (zmiana stawek + wystawienie dokumentów + emisja do kart kontowych).
3. Odświeżenie wiedzy na temat przydatnych funkcji:
a) więcej niż jeden przedmiot opodatkowania: zalety, w jakich sytuacjach,
b) dodawanie nowych składników / zmiana stawek.
4. System eOdpady – najważniejsze funkcje wspomagający pracę modułu:
a) zarządzanie PSZOK-iem,
b) przesył danych dotyczących ilości wywozu odpadów przez firmę wywozową,
c) układanie harmonogramu wywozu. 5. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Obsługa gminnej gospodarki odpadami w systemie AdAS

Data szkolenia: 2022-10-13

  Nabywca
  Nazwa instytucji:
  Ulica:
  Nr budynku:
  Nr lokalu:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  NIP:
  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):
  Nazwa instytucji:
  Ulica:
  Nr budynku:
  Nr lokalu:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  NIP:
  Kontakt:
  Imię i nazwisko zgłaszającego:
  Stanowisko:
  Email:
  Telefon:
  Dane osób zgłaszanych:
  Liczba uczestników:
  Imię i nazwisko uczestnika:
  Stanowisko:
  Email:
  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:
  TakNie
  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:
  TakNie
  Regulamin (wymagane):
  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):
  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)
  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody
  Wpisz kod rabatowy

  * Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.