Skip to content

Naliczanie wynagrodzeń za pracę pracowników samorządowych w 2023 r.

Zapraszamy na szkolenie:

Naliczanie wynagrodzeń za pracę pracowników samorządowych w 2023r.

Termin: 13 listopada 2023 r. Czas trwania: 10.00-13:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *350,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 10-11-2023 r. Możliwość otrzymania rabatu -> więcej szczegółów pod programem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona.

DLA KOGO?
Zapraszamy na szkolenie pracowników działów kadr i płac, pracowników służb księgowych i finansowych, osoby stosujące w bieżącej pracy prawo podatkowe oraz wszystkie inne osoby zainteresowane wskazanym tematem..

Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i dla osób bardziej doświadczonych, które dzięki szkoleniu będą mogły zaktualizować już posiadaną wiedzę oraz zapoznać się z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń.

JAKIE KORZYŚCI?

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z prawami i obowiązkami wynikającymi z nowych przepisów wprowadzonymi w 2022 r. i od 2023 r.
Dzięki szkoleniu uczestnicy na przykładach poznają sposoby naliczania wynagrodzeń i poszczególnych ich składników po zmianach.
Omówione zostaną przykłady problemów dotyczących ustalania wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Prowadzący: praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania VAT, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT.


PROGRAM:

1.    Wynagrodzenie ze stosunku pracy:
a)    Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
b)    Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. i składniki wliczane do puli minimalnego wynagrodzenia.
2.    Zasady naliczania oraz składowe uwzględniane przy wyliczeniu wynagrodzenia:
a)    Wynagrodzenie zasadnicze;
b)    Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
c)    Dodatek stażowy;
d)    Dodatek funkcyjny;
e)    Dodatek specjalny.
3.    Dodatkowe wynagrodzenia i świadczenia – składowe uwzględniane w podstawie naliczania dodatków i świadczeń:
a)   Nagroda jubileuszowa – składniki wliczane do podstawy;
b)    Naliczania trzynastej pensji – nabycie prawa i składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru trzynastki.
4.    Obliczanie wynagrodzenia urlopowego, w tym średniej za urlop wypoczynkowy
5
.    Świadczenia związane z chorobą i macierzyństwem:
a)    Wynagrodzenie chorobowe/zasiłek chorobowy – wyliczenie wynagrodzenia chorobowego;
b)    Zasiłek macierzyński;
c)    Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa – po zmianach przepisów od 01.01.2023 r.
6.    Dochody wolne od podatku w tym świadczenia pieniężne i rzeczowe, świadczenia częściowo odpłatne:
a)   Świadczenia z ZFŚS – przykłady naliczania (limitowane i ponad limit);
b)   
Przykładowe zwolnienia przedmiotowe, limity kwotowe, zmiany i
zawieszenia na czas stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego –
omówienie najczęściej występujących zwolnień.
7.    Przykładowe listy płac z uwzględnieniem wynagrodzenia,
dodatków, zasiłków, naliczenie składek społecznych i zdrowotnych oraz
podatku.
8.    Przykładowe listy płac – pracownik do 26 roku życia,
rodzina czwórka+, Senior + – zasady naliczania wynagrodzeń, składki
społecznej, składka zdrowotnej oraz podatku ponad limit zwolnienia.
9.    Pytania i panel dyskusyjny


Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

Jak otrzymać kod rabatowy?
Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest wpisanie w polu ‘Kod rabatowy’,
formularza zgłoszeniowego,  imienia i nazwiska osoby/nazwy jednostki
polecanej do udziału w szkoleniu. Rabat w wysokości 20% zostanie
naliczony zarówno polecającemu jak i poleconemu po weryfikacji obecności
na szkoleniu.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Naliczanie wynagrodzeń za pracę pracowników samorządowych w 2023 r.

Data szkolenia: 2023-11-13

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.