Skip to content

Majątek Trwały – optymalizacja pracy w module

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Majątek Trwały – optymalizacja pracy w module 

Termin: 1 lipca 2020 r. Czas trwania: 10.00-12.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 26-06-2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,
– pracownicy odpowiedzialni za inwentaryzację, użytkownicy modułu Majątek Trwały.

JAKIE KORZYŚCI?
optymalizacja pracy w module Majątek Trwały,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1. Słowniki:
– opcje scalania pozycji słownikowych,
– oznaczanie pozycji jako nie aktywnych,
– wybór pozycji aktywnych nieaktywnych podczas drukowania i filtrowania,
– możliwe zastosowanie słownika atrybutów, drukowanie wg atrybutów.
2. Dodatkowe ewidencje ich zastosowanie i obsługa – wyposażenie pracownika, użyczenia.
3. Dokumenty zbiorowe likwidacji, sprzedaży, przekazania, zmiany miejsca i osób.
4. Inwentaryzacja – dodatkowe możliwości wyboru danych do spisu inwentaryzacyjnego.
5. Funkcjonalności ułatwiające edycję i poprawę danych.
6. Sprawozdania do GUS-u i sprawozdanie finansowe.
7. Zarządzanie składnikami kartoteki głównej.
8. Emisja dokumentów do modułu FK – zasady, konfiguracja.
9. Korzyści funkcjonalne wynikające z integracji z wybranymi modułami systemu AdAS.
10. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Majątek Trwały – optymalizacja pracy w module

Data szkolenia: 2020-07-01

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.