Skip to content

Kompleksowe rozwiązania w obsłudze kadrowo-płacowej systemu AdAS

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu AdAS:

Kompleksowe rozwiązania w obsłudze kadrowo-płacowej systemu AdAS

Termin: 23 maja 2024 r. Czas trwania: 10:00-12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *159,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 20-05-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • pracownicy kadr i płac, działów personalnych,
 • Sekretarze, Naczelnicy wydziałów organizacyjnych.

JAKIE KORZYŚCI:

 • poznanie możliwości systemu AdAS w zakresie procesów personalnych,
 • omówienie nowych wzorów,
 • poznanie konkretnych przykładów,
 • bezpośredni kontakt z projektantami programu,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:

 1. Zamykanie starych i tworzenie nowych etatów:
  Omówienie procesów związanych z zamykaniem starych etatów,
  Tworzenie nowych stanowisk pracy,
  – Znaczenie typu umowy (umowa o pracę vs. powołanie) w procesie tworzenia etatów.
 2. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej:
  – Standardy i praktyki w archiwizacji dokumentów pracowników odchodzących.
 3. Przeliczenie urlopów przy zmianie stanowiska lub wymiaru pracy:
  Zasady zmiany stanowiska, systemu i czasu pracy,
  Zasady przeliczania dni urlopowych dla pracowników zmieniających stanowisk,
  – Metodyka dostosowania urlopów przy zmianie wymiaru czasu pracy.
 4. Ewidencja czasu pracy i zarządzanie nadgodzinami:
  Procedury dokumentowania okresów rozliczeniowych i rocznych,
  Prowadzenie ewidencji nadgodzin oraz wyjść prywatnych,
  – Integracja danych z systemem ewidencji czasu pracy.
 5. Okresowa Ocena Pracownika – zastosowanie modułu.
 6. Moduł epracownik:
  Rejestracja czasu pracy i jej monitoring w module epracownik,
  Podgląd składników wynagrodzenia i dostęp do elektronicznych pasków płac,
  Pobieranie formularzy PIT przez system epracownik,
  Proces składania wniosków o urlop i pracę zdalną przez moduł,
  – Funkcje dostępne dla kadry zarządzającej w module epracownik.
 7. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Kompleksowe rozwiązania w obsłudze kadrowo-płacowej systemu AdAS

Data szkolenia: 2024-05-23

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.