Faktury i Rejestry VAT

Program Fakturowanie i rejestry VAT przeznaczony jest do wystawiania i ewidencji faktur przychodzących do Urzędu i wychodzących z Urzędu.

Możliwości Systemu Fakturowanie i rejestry VAT:

  • Faktury VAT brutto   
  • Faktury VAT netto   
  • Faktury VAT korygujące netto   
  • Faktury VAT korygujące brutto

Automatyczne ewidencjonowanie faktur sprzedaży, jak również możliwość ewidencjonowania faktur zakupowych, możliwość tworzenia zestawień faktur.

Rodzaje zestawień faktur:

  • Zestawienie faktur sprzedaży   
  • Zestawienie faktur sprzedaży razem z fakturami korygującymi   
  • Zestawienie faktur korygujących   
  • Zestawienie faktur zakupowych

Dane składowe wykorzystane do tworzenia faktur, tj. imiona, miasta, adresy, dane kontrahentów, zapisywane są odpowiednio do słowników imion, miast, kontrahentów. Istnienie tych słowników usprawnia i przyspiesza pracę przy programie jak również likwiduje i ogranicza powstające błędy przy omyłkowym wprowadzaniu danych. Wszystkie dane zapisywane są do bazy danych. Dostęp do bazy chroniony jest hasłem.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).