Księgowość Podatkowa / Karty Kontowe

Księgowość Podatkowa / Karty Kontowe

Moduł przeznaczony do prowadzenia windykacji należności według unormowań prawa administracyjnego.

Możliwości Systemu Karty Kontowe:

 • Współpraca, z jednolitą dla całego systemu ADAS, katoteką osób i firm   
 • Ewidencja kart kontowych   
 • Możliwość dokonywania przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów nadpłat, zarówno za należności bieżące, jak i lata ubiegłe   
 • Wyliczanie odsetek i kosztów egzekucji   
 • Emisja upomnień do rejestru upomnień   
 • Emisja tytułów wykonawczych do rejestru tytułów   
 • Księgowanie wpłat z wyciągów bankowych   
 • Automatyczne zakończenie roku obrachunkowego   
 • Współpraca z modułem kasowym umożliwiająca emisję należności, przyjmowanie wpłat w kasie i automatyczne ich księgowanie   
 • Automatyczna dekretacja dokumentów przekazywanych do systemu FKB   
 • Wydruki informacyjne, upomnień, tytułów wykonawczych, potwierdzeń odbioru, kopert, decyzji, wydruki postanowień wystawianych w trakciepostępowania administracyjnego

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).