Skip to content

Moduł Ewidencja i Kontrola Wydatków- szkolenie doskonalące dla użytkowników.

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu AdAS:

Moduł Ewidencja i Kontrola Wydatków- szkolenie doskonalące dla użytkowników.

Termin: 24 kwietnia 2024 r. Czas trwania: 10:00-12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *159,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 19-04-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Skarbnicy, Sekretarze, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów,
 • Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • Informatycy.

JAKIE KORZYŚCI:

 • możliwości zastosowania modułu w organizacji pracy urzędu,
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
 • poznanie konkretnych przykładów,
 • bezpośredni kontakt z ekspertem,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:

 1. Rodzaje umów ich parametryzacja:
– numeracja,
– rozlicznie fakturami,
– rozliczanie bez wysyłania zaangażowania.

2. Wprowadzanie zaangażowania na lata przyszłe.

3. Rozliczanie umów i wniosków:
– dokumenty rozliczające,
– parametry wpływające na rozliczenie,
– parametr rozliczania wysyłka do F-K,
– status rozliczony,
– opcja rozlicz,  
– domyślne ustawienia VAT-u na fakturach,
– wydruki rozliczeń.

4. Faktury bez umowy: 
– uproszczona numeracji,
– kopiowanie faktur,
– podpowiadanie treści,
– ustawienie statusu,
– możliwość wysyłki faktur do F-K,
– widok faktur.

5. Aneksowanie, edycja umów i wniosków, anulowanie, zmiana statusu.


6. Dokumenty zmniejszenia,  przeksięgowania zaangażowania.

7. Zmiany w ostatnich aktualizacjach:
– emisja do F-K na różne analityki konta 998,
– data zamknięcia okresów, 
– przekroczenia,
– widoczność kolumn.

8. Omówienie dostępnych w programie wydruków oraz zestawień.

9. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Moduł Ewidencja i Kontrola Wydatków- szkolenie doskonalące dla użytkowników.

Data szkolenia: 2024-04-24

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.