Skip to content

Sprawozdania i moduł FK w I kwartale

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Sprawozdania i moduł FK w I kwartale

Termin: 1 marca 2022 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 25-02-2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– użytkownicy modułu FK, osoby sporządzające sprawozdania miesięczne, kwartalne, roczne oraz przygotowujące dane do sprawozdań,
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych.

PROGRAM
1. Sprawozdania budżetowe: „Rb”
– konfiguracja algorytmów obliczających sprawozdani- algorytmy miesięczne, kwartalne, roczne,
– tworzenie, dodawanie, edycja sprawozdań,
– tworzenie korekt sprawozdań,
– sprawozdania ogólne – tworzenie sprawozdań łącznych,
– importy sprawozdań jednostek podległych,
– eksport sprawozdań. parametry eksportu. współpraca z systemem Besti@,
– tworzenie sprawozdań różnicowych,
– księgowanie sprawozdań na konta,
– Weryfikacja poprawności sprawozdań z wykorzystaniem zestawień dostępnych w programie.
2. Sprawozdania roczne: Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki:
– Konfiguracja algorytmów obliczających sprawozdania,
– Tworzenie, dodawanie, edycja sprawozdań,
– Tworzenie bilansów łącznych, skonsolidowanych.
3. Moduł eJORG:
– Omówienie przeznaczenia modułu,
– Wgrywanie, tworzenie, zatwierdzanie sprawozdań,
– Przedstawienie widoczności sprawozdań pochodzących z modułu eJORG po stronie modułu FK,
– Podgląd planu i uchwał jednostki.
4. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Sprawozdania i moduł FK w I kwartale

Data szkolenia: 2022-03-01

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.