Skip to content

Rachunkowość i gospodarka finansowa w JST, w samorządowych jednostkach/ zakładach budżetowych -wybrane zagadnienia

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu AdAS:

„Rachunkowość i gospodarka finansowa w JST, w samorządowych jednostkach/ zakładach budżetowych -wybrane zagadnienia”

Termin: 21 maj 2024 r. Czas trwania: 10:00-13:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *359,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 15-05-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Skarbnicy, Sekretarze, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów,
 • Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • Pracownicy jednostek budżetowych, CUW, oraz organów kontrolnych.

JAKIE KORZYŚCI:

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu   zasady dotyczące  wykonania  i ewidencji  problematycznych  zdarzeń gospodarczych i finansowych w JST i w samorządowych jednostkach / zakładach budżetowych. Obszerny materiał, który zostanie dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśni wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

PROGRAM:

1. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – w  powiatowych jednostkach organizacyjnych:
1.1 ujęcie zdarzeń  w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu,
2.1 prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
 
2.  Realizacja dochodów budżetowych  i ich ewidencja – dochody przypisane i nieprzypisane,  Refundacja wydatków.
 
3. Realizacja projektów finansowanych ze środków UE – wybrane zagadnienia:
3.1 prawidłowa ewidencja księgowa projektów ze środków UE,
3.2 kwalifikowalność podatku VAT w projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

4. Realizacja działań w dobie kryzysu – pomoc obywatelom z Ukrainy – jak organizować i realizować w jednostkach samorządu:
4.1) zakres zadań – określonych w przepisach o pomocy obywatelom Ukrainy,
4.2) dochody i wydatki budżetu JST z tytułu udzielenia obywatelom Ukrainy pomocy socjalnej,
4.3) Fundusz Pomocy – jako źródło finansowania lub dofinansowania realizacji zadań publicznych, w tym: środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na dodatkowe zadania oświatowe,
4.4) ewidencje kosztów związane  z pomocą  obywatelom Ukrainy – problemy ewidencyjne.

Prowadząca:
Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów UEK. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Sądów, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Rachunkowość i gospodarka finansowa w JST, w samorządowych jednostkach/ zakładach budżetowych -wybrane zagadnienia

Data szkolenia: 2024-05-21

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.