Skip to content

Problematyka związana z gospodarką odpadami w gminie

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Problematyka związana z gospodarką odpadami w gminie

Termin: 7 września 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 02-09-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– osoby odpowiedzialne za naliczanie opłat oraz gospodarkę odpadami w urzędach miast i gmin, związkach samorządowych, zakładach komunalnych i jednostkach organizacyjnych.

PROGRAM
1. Kartoteki i deklaracje – ważne funkcje dotyczące codziennej pracy użytkownika:
a) Problematyka związana z osobami zameldowanymi a deklarowanymi,
b) Wprowadzanie deklaracji wraz z lokalami i składnikami,
c) Kryteria wyszukiwania w rejestrze kartotek, rejestrze lokali, rejestrze dokumentów (decyzji, deklaracji, zawiadomień itd.),
d) Wyszukiwanie po adresie korespondencyjnym,
e) Weryfikacja liczby osób zameldowanych a deklarowanych,
f) Postępowania i decyzje (kwotowe i bez kwotowe),
g) Zmiana metody rozliczania odpadów (np. z osób na wodę),
h) Zawiadomienia,
i) Punkty odbioru,
j) Informacja o opłacie – z poziomu deklaracji czy kartoteki?,
k) Funkcje masowe,
l) Ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów bądź karty dużej rodziny.
2. Emisja do Kart kontowych:
a) Emisja kwot do Kart Kontowych. Rodzaje emisji (lokale i przedmioty opodatkowania, funkcje powiązane z emisją, zestawienia),
b) Cofanie emisji – przypadki,
c) Dodatkowy przypis za brak segregacji.
3. Usprawnienia w pracy przy najczęstszych operacjach:
a) Usuwanie dokumentów (edycja numeracji),
b) Masowe wystawianie zawiadomień z rejestru lokali,
c) Wprowadzanie i zmiana składników wraz ze stawkami z podziałem na lokale zamieszkałe i niezamieszkałe,
d) Możliwość wprowadzenia pojemnika z zmiennoprzecinkową częstotliwością,
e) Wydruk tabeli prostej alternatywa dla ręcznego przepisywania,
f) Wprowadzanie i zmiana składników wraz ze stawkami z podziałem na lokale zamieszkałe i niezamieszkałe,
g) Grupowanie kartotek – słownik,
h) Błędy na wydrukach (wynikające z rożnych przyczyn).
4. System eOdpady – najważniejsze funkcje wspomagający pracę modułu:
a) Zarządzanie PSZOK-iem,
b) Przesył danych dotyczących ilości wywozu odpadów przez firmę wywozową,
c) Układanie harmonogramu wywozu.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Problematyka związana z gospodarką odpadami w gminie

Data szkolenia: 2021-09-07

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.