Skip to content

Podatki w praktyce. Kluczowe aspekty i rozwiązania.

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Podatki w praktyce. Kluczowe aspekty i rozwiązania.

Termin: 01 sierpnia 2024 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *159,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 25-07-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Podatków i Opłat Lokalnych,
 • pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za naliczanie podatku od nieruchomości.

JAKIE KORZYŚCI?

 • Uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
 • Zapoznanie z nowymi możliwościami modułu,
 • Poznanie konkretnych przykładów i omówienie ich na podstawie zgłoszeń Użytkowników,
 • Bezpośredni kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:

1. Wnioski akcyzowe – terminy.
2. Decyzje zmieniające w akcyzie.
3. Sprawozdania akcyzowe.
4. Współpraca z EGiB i konfiguracja połączenia z GML.
5. Ujęcie działek według widoku geodezyjnego.
6. Porównywanie danych podatkowych z EGiB.
7. Konfiguracja deklaracji, informacji podatkowych, dodawanie załączników.
8. Sprzedaż karty z przeniesieniem danych na inną kartę.
9. Sprawozdanie Rb27s oraz skutki obniżenia stawek.
10. Współpraca z obiegiem dokumentów.
11. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Podatki w praktyce. Kluczowe aspekty i rozwiązania.

Data szkolenia: 2024-08-01

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.