Skip to content

Moduł FK – wszystko o sprawozdaniach finansowych. Miesięczne, kwartalne i roczne

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł FK – wszystko o sprawozdaniach finansowych. Miesięczne, kwartalne i roczne

Termin: 2 marca 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 25-02-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
usprawnienie pracy w module FK,
– poznanie konkretnych przykładów i funkcji w zakresie przygotowania sprawozdań,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM
1. Sprawozdania budżetowe: „Rb”:
a. Konfiguracja algorytmów obliczających sprawozdania. Algorytmy miesięczne, kwartalne, roczne.
b. Tworzenie, dodawanie, edycja sprawozdań.
c. Tworzenie korekt sprawozdań.
d. Sprawozdania ogólne. Tworzenie sprawozdań łącznych.
e. Importy sprawozdań jednostek podległych.
f. Eksport sprawozdań. Parametry eksportu. Współpraca z systemem Besti@.
g. Tworzenie sprawozdań różnicowych.
h. Księgowanie sprawozdań na konta.
i. Weryfikacja poprawności sprawozdań z wykorzystaniem zestawień dostępnych w programie.
2. Sprawozdania roczne: Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki:
a. Konfiguracja algorytmów obliczających sprawozdania.
b. Tworzenie, dodawanie, edycja sprawozdań.
c. Tworzenie bilansów łącznych, skonsolidowanych.
3. Moduł eJORG:
a. Omówienie przeznaczenia modułu
b. Wgrywanie, tworzenie, zatwierdzanie sprawozdań.
c. Przedstawienie widoczności sprawozdań pochodzących z modułu eJORG po stronie modułu FK.
d. Podgląd planu i uchwał jednostki.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Moduł FK – wszystko o sprawozdaniach finansowych. Miesięczne, kwartalne i roczne

Data szkolenia: 2021-03-02

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.