Skip to content

Moduł Karty Kontowe- kurs dla nowych pracowników.

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla Użytkowników systemu AdAS:

Moduł Karty Kontowe – kurs dla nowych pracowników.

Termin: 26 i 30 października 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: 399,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 23-10-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań
 • zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności

JAKIE KORZYŚCI:

 • praktyczna wiedza z przydatnych funkcji modułu
 • poznanie nowych możliwości modułu
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy
 • praca na konkretnych przykładach
 • kontakt z ekspertem i możliwość zadawania pytań
 • możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu

PROGRAM:

Dzień pierwszy:

1. Cechy systemu AdAS w zakresie modułu Karty kontowe:

-wspólna baza danych,
-czym jest zintegrowany system,
-powiązania modułu z innymi modułami – rodzaje przesyłów,
-powiązanie modułu z systemami zewnętrznymi.

2. Uprawnienia i licencje:

-rodzaje uprawnień,
-kto i w jaki nadaje uprawnienia do modułu,
-rodzaje licencji.

3. Samodzielna konfiguracja wybranych słowników:

-dodanie nowych rodzajów należności,
-nadanie uprawnień do należności,
-założenie nowej kartoteki.

4. Zasady wyszukiwania kartotek w systemie.  

5. Dodanie pozycji:
-przypisu należności,
-odpisu należności,
-nadpłaty,
-zwrotu nadpłaty,
-przeksięgowania nadpłaty.

6. Księgowanie wyciągu:
-Wydruki księgowań w zadanym dniu,
-Księgowanie płatności na konta indywidualne (opcjonalnie jeżeli urząd posiada).

7. Generowanie dodatkowych decyzji dla kartoteki.
8. Dodanie decyzji ratalnej.
9. Dodanie notatki dla kartoteki.
10. Generowanie wydruku „Wpłaty do kasy”.
11. Dodanie odroczenia.


Dzień drugi:

1. Wydruk Karty podatnika.
2. Sprawdzenie kwoty planowanych odsetek.
3. Generowanie dzienników obrotów.
4. Generowanie wydruków zaległości, nadpłat, odsetek.
5. Generowanie sprawozdań RB-27s, RB-N.
6. Generowanie upomnień:

-generowanie pojedynczych upomnień:
-generowanie masowo upomnień.

7. Drukowanie rejestrów wystawionych upomnień:

-Drukowanie zwrotek, 
-Nadruków na koperty.

8. Generowanie zwrotek do wystawionych dokumentów.
9. Generowanie Tytułów wykonawczych:
-konfiguracja okresów na tytułach wykonawczych,
-generowanie pojedynczych TW,
-generowanie masowe TW.

10. Generowanie Dalszych tytułów wykonawczych.
11. Generowanie i drukowanie eZW.
12. Drukowanie rejestrów wystawionych tytułów wykonawczych.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Moduł Karty Kontowe- kurs dla nowych pracowników.

Data szkolenia: 2023-10-26

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.