Skip to content

Moduł FK dla praktyków – II termin

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł FK dla praktyków – II termin

Termin: 24 czerwca 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 21-06-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
usprawnienie pracy w module FK,
– poznanie konkretnych przykładów i funkcji w zakresie przygotowania sprawozdań,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM
1. Dekretacja dokumentów księgowych na poszczególne rodzaje kont:
a) parametryzacja planu kont,
b) księgowanie na konta bez klasyfikacji, z klasyfikacją, z planem finansowym,
c) mechanizmy weryfikacji poprawności zapisów księgowych, kontrola konta,
d) automatyczne księgowanie wyciągów bankowych za pośrednictwem modułu WB.
2. Kontrola kont rozrachunkowych dla powtarzalnych kontrahentów:
a) dodawanie dostawców/odbiorców,
b) tworzenie kont rozrachunkowych,
c) rozliczanie rozrachunków,
d) analiza stanu należności/zobowiązań kontrahenta.
3. Uchwały i zarządzenia:
a) wprowadzanie uchwał z pozycjami,
b) księgowanie uchwał na konta z wykorzystaniem automatycznych mechanizmów,
c) import danych dotyczących uchwał za pośrednictwem modułu Budżet.
4. Sprawozdania budżetowe:
a) konfiguracja algorytmów,
b) tworzenie sprawozdań,
c) import/eksport sprawozdań,
d) księgowanie sprawozdań na konta z wykorzystaniem automatycznych mechanizmów,
e) import danych z jednostek podległych za pośrednictwem modułu eJORG.
5. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Moduł FK dla praktyków – II termin

Data szkolenia: 2021-06-24

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.