Skip to content

Moduł Faktury – nowa struktura JPK i najciekawsze funkcje

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Faktury -nowa struktura JPK i najciekawsze funkcje 

Termin: 23 września 2020 r. Czas trwania: 10.00-12.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 21-09-2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,
– Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur.

JAKIE KORZYŚCI?
optymalizacja pracy w module Faktury,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1.   Nowa struktura JPK_V7M. Zmiany w module.
2.   Słownik rodzajów dokumentów, a wymagania w JPK_V7M – realizacja w Fakturach.
3.   Słownik grup towarów wymagany pod JPK_V7M – realizacja w module.
4.   Nomenklatura scalona, czyli kody CN dla towarów oraz wiążąca informacja stawkowa.
5.   Faktury zaliczkowe jako odrębny typ dokumentu – wymagalność dla JPK_FA od 01.12.2019 r.
6.   Metoda podzielonej płatności – obowiązek wykazywania w części ewidencyjnej nowego JPK.
7.   Likwidacja odwrotnego obciążenia – kiedy pozostaje obowiązek wystawienia faktury na stawkę 00.
8.   Księgowanie faktur do modułu FK – klasyfikacja na towarach i dla konta rozrachunkowego z kwotą VAT.
9.  Wysyłka faktur na e-mail.
10.  Korzyści funkcjonalne wynikające z integracji z wybranymi modułami systemu AdAS.
11.  Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Moduł Faktury – nowa struktura JPK i najciekawsze funkcje

Data szkolenia: 2020-09-23
Nabywca
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Kontakt:
Imię i nazwisko zgłaszającego:
Stanowisko:
Email:
Telefon:
Dane osób zgłaszanych:
Liczba uczestników:
Uczestnicy:
(Należy podać imię, nazwisko, stanowisko, telefon oraz email uczestnika)
Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:
TakNie
Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:
TakNie
Regulamin (wymagane):
Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):
W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
(Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)
Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody
Wpisz kod rabatowy

* Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.