Skip to content

Majątek Trwały – optymalizacja pracy w module

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Majątek Trwały – optymalizacja pracy w module

Termin: 12 marca 2024 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 07-03-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych
 • Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • Pracownicy odpowiedzialni za inwentaryzację.

JAKIE KORZYŚCI?

 • usprawnienie pracy w module Majątek Trwały,
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
 • bezpośredni kontakt z ekspertem,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:

1. Najnowsze funkcjonalności:
– oznaczanie pozycji grupy „0” jak wieczystego użytkowania,
– prowadzenie ewidencji „środki w budowie” inwestycje,
– oznaczenie pozycji jak użyczone,
– operacje masowe (LT, PTS, PPT)– drukowanie dokumentów potwierdzających,
– powielanie zapisów,
– dokumenty zewnętrzne.
2. Oznaczanie poszczególnych pozycji dodatkowymi atrybutami:
– wyszukiwanie po atrybutach.
3. Parametry filtrowania widoku środków, zakres drukowania:
– wyszukiwanie inne (filtr, warianty szukania) – wykazywanie umorzenia (ekran, wydruk) na koniec lub na wskazany dzień – parametry.
4. Zestawienie na potrzeby sprawozdań finansowych kończących rok:
– sprawozdanie SG-01 (a opcja spr. fin.).
5. Porządkowanie słowników wydziałów, miejsc i osób:
– masowe przenoszenie (wydziały, miejsca).
6. Zakładanie inwentaryzacji, parametry tworzonych spisów.
7. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Majątek Trwały – optymalizacja pracy w module

Data szkolenia: 2024-03-12

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.