Skip to content

Kadry i płace – akcja PIT i wykorzystanie funkcjonalności modułu (II termin)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Kadry i płace – akcja PIT i wykorzystanie funkcjonalności modułu

Termin: 11 stycznia 2024 r. Czas trwania: 10:00-12:30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 09-01-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona.
Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy kadr i płac, działów personalnych,
– Sekretarze, Naczelnicy wydziałów organizacyjnych.

JAKIE KORZYŚCI?
poznanie możliwości systemu AdAS w zakresie procesów personalnych,
omówienie nowych wzorów,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1. Generowanie i wysyłka PIT-ów:
– Konfiguracja – omówienie nowych grup, dodawanie składników do grup. Dodawanie pojedynczych składników do konfiguracji.
– Dane kadrowe – omówienie co potrzeba do prawidłowego wygenerowania PiTów,
– Kartoteka dochodowa – czynności do wykonania przed generacją PiTów,
– Generowanie PITów – indywidualne i zbiorcze,
– Poprawianie / uzupełnianie danych – edycja wygenerowanych PiTów.

2. Nowe wzory PITów:
– PIT-11 (wersja 29 na tą chwilę),
– PIT-8AR (13),
– PIT-R,
– PIT-4R (13).

3. Praca na module KiP:
– Nowe funkcjonalności związane z KiP,
– Nowe parametry systemowe na rok 2024 (zmiana płacy minimalnej, minimalne wynagrodzenie nauczycieli),
– Elementy które sprawiają najwięcej problemów Użytkownikom,
– Najczęstsze problemy – analiza zgłoszeń,
– Przydatne funkcjonalności – odświeżenie wiedzy Użytkownikom.

4. Trzynastka  – konfiguracja i generowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

– Konfiguracja składników wchodzących do „trzynastki” wyliczonej i uzupełnionej,
– Nieobecności które wpływają na obniżenie wyliczonej kwoty.

5. Zmiany w systemie KiP nad którymi pracujemy:
– Nowe umowy o pracę – przebudowa systemu.

6. Moduł e-pracownik:
– Rejestracja czasu pracy w module ePracownik,
– Podgląd składników wynagrodzenia (paski),
– Wygenerowane PiTy w module ePracownik,
– Wnioski o urlop oraz pracę zdalną,
– Dostępne funkcjonalności dla kadry zarządzającej.

7. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Kadry i płace – akcja PIT i wykorzystanie funkcjonalności modułu (II termin)

Data szkolenia: 2024-01-11

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.