Skip to content

Inwentaryzacja majątku i źródeł finansowania w jst – szkolenie prawno-modułowe (Majątek Trwały)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Inwentaryzacja majątku i źródeł finansowania w jst – szkolenie prawno-modułowe (Majątek Trwały)

Termin: 11 grudnia 2020 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *250,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 8-12-2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,
– pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami budżetowymi i gospodarowanie mieniem jednostki.

JAKIE KORZYŚCI?
szkolenie z udziałem niezależnego praktyka w zakresie księgowo-prawnym,
przygotowanie do inwentaryzacji w module Majątek Trwały,
materiały szkoleniowe wraz z wzorami dokumentów,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE PRAWNO-KSIĘGOWE Z ZEWNĘTRZNYM EKSPERTEM

Trener: wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, wykładowca wyższych uczelni, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

PROGRAM (10:00-13:00):
I. Wprowadzenie do tematu szkolenia.
1. Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych- po zmianach (której instytucji – jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku.
2. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja – po zmianach przepisów:
a) problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały? jakie paragrafy?).
b) różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej. 3. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych
i pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, materiałów.
II. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory) – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11:
1) Cele i przedmiot inwentaryzacji.
2) Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.
3) Metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja….).
4) Przygotowanie obszarów inwentaryzacji.
5) Podział obowiązków oraz kompetencje w zakresie inwentaryzacji (kierownika jednostki, głównego księgowego, członków komisji inwentaryzacyjnej, członków zespołów spisowych….).
6) Etapy prac inwentaryzacyjnych.
7) Dokumentacja inwentaryzacyjna (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie kierownika jednostki, arkusze spisu z natury, skontrum zbiorów bibliotecznych, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, sprawozdanie z przebiegu spisu z natury, protokoły, zestawienia….).
8) Różnice inwentaryzacyjne.

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE MODUŁ FK Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (13:00-14:00):
1. Ustawienie parametrów dot. inwentaryzacji.
2. Rozpoczęcie inwentaryzacji.
3. „Obsługa” inwentaryzacji.
4. Skanowanie kodów na przykładzie kolektora ARGOX.
5. Wczytywanie danych z kolektora.
6. Wydruki i zakończenie inwentaryzacji.
7. Pytania i odpowiedzi.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Inwentaryzacja majątku i źródeł finansowania w jst – szkolenie prawno-modułowe (Majątek Trwały)

Data szkolenia: 2020-12-11

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.