Skip to content

Finanse i Księgowość – koniec roku i nowości w systemie AdAS (II termin)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Finanse i Księgowość – koniec roku i nowości w systemie AdAS

Termin: 8 grudnia 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 2-12-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
usprawnienie pracy w module FK,
przygotowanie służb finansowych do zamknięcia roku,
– poznanie konkretnych przykładów i funkcji w zakresie przygotowania sprawozdań,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM
1. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych:
• Sprawdzenie kompletności i poprawności zapisów księgowych,
• Uzgodnienie obrotów na kontach księgi głównej i dziennikach oraz uzgodnienie ewidencji syntetycznej z ewidencją analityczną,
• Uzgodnienie stanu zobowiązań,
• Przeksięgowania roczne, auto dekrety,
. • Zamykanie okresów.
2. Najnowsze funkcjonalności:
• Nowy wydruk układu wykonawczego dostępnego w jednostce Budżet / Organ,
• Filtrowanie słownika podparagrafów,
• Nowy wydruk „dekretówka”,
• Wyświetlanie Planu i wykonania na dowolny dzień.
3. Funkcjonalności, o które pytają użytkownicy:
• Sprawozdania jednostkowe,
• Sprawozdania różnicowe.
4. Uchwały budżetowe:
• nanoszenie i przekazywanie do jednostek.
5. Problemy powtarzające się w zgłoszeniach:
• Niezgodności w sprawozdaniach – błędna konfiguracja sprawozdań,
• Błędne dane na wydrukach – funkcjonalność przeliczenia kwot,
• Uchwały budżetowe – nanoszenie, przekazywanie do jednostek.
6. Przypomnienie przydatnych funkcjonalności:
• Plan i realizacja stan na dzień,
• Powielanie / kopiowanie dokumentów, szablony.
7. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Finanse i Księgowość – koniec roku i nowości w systemie AdAS (II termin)

Data szkolenia: 2021-12-08

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.