Skip to content

Egzekucja w module karty kontowe

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Egzekucja w module karty kontowe

Termin: 30 listopada 2022 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 28-11-2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona.
Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań,
– zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie egzekucji należności,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów i ćwiczenia na komputerach,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu.

PROGRAM:
1. Upomnienie i wezwanie do zapłaty:
a) Ustawienie numeracji dla upomnień lub wezwań do zapłaty,
b) Konfiguracja przypisywania kosztów egzekucyjnych dla wystawianych upomnień,
c) Wprowadzenie rodzaju korespondencji dla danego rodzaju należności,
d) Wystawienie pojedynczego upomnienia bądź wezwania do zapłaty dla jednej karty,
e) Zbiorcza emisja upomnień/wezwań do zapłaty dla wielu kart,
f) Rejestr upomnień:
– wprowadzenie dla więcej niż jednego upomnienia daty odbioru,
– masowe anulowanie upomnień,
– zestawienie wystawionych upomnień/wezwań do zapłaty.
2.Tytuł wykonawczy:
a) Ustawienie numeracji dla tytułów wykonawczych oraz sygnatury dla danych rodzajów należności,
b) Omówienie oraz uzupełnianie słownika podstaw prawnych,
c) Definiowanie okresów powstania należności dla wybranych rodzajów należności,
d) Wystawienie tytułu wykonawczego dla pojedynczej karty,
e) Wystawienie masowo tytułów wykonawczych według wskazanych parametrów,
f) Rejestr tytułów wykonawczych:
– edytowanie tytułu wykonawczego,
– dalszy tytuł wykonawczy,
– wydruk rejestru wystawionych tytułów wykonawczych.
g) Zawiadomienie wierzyciela – nowa funkcjonalność EZW,
h) Wysyłka tytułów wykonawczych oraz zawiadomienia wierzyciela przez moduł eTW:
– omówienie statusów wysłanych dokumentów,
– weryfikacja tytułów które zostały zwrócone przez bramkę jako błędne,
– wysyłka kilku tytułów za jednym razem.
3. Noty odsetkowe:
a) Konfiguracja w parametrach not odsetkowych,
b) Emisja na pojedynczej karcie,
c) Masowa emisja na kartach według parametrów.
4. Egzekucje sądowe:
a) Konfiguracja w parametrach not odsetkowych,
b) Emisja na pojedynczej karcie,
c) Masowa emisja na kartach według parametrów.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Egzekucja w module karty kontowe

Data szkolenia: 2022-11-30

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.