Skip to content

Efektywne zarządzanie kartami kontowymi. Praktyczne wskazówki i najlepsze praktyki

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Efektywne zarządzanie kartami kontowymi. Praktyczne wskazówki i najlepsze praktyki

Termin: 25 czerwca 2024 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *159,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 20-06-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

 • księgowi i pracownicy zajmujący się księgowością zobowiązań
 • zainteresowani poznaniem modułu i jego funkcjonalności

JAKIE KORZYŚCI?

 • praktyczna wiedza z przydatnych funkcji modułu
 • usprawnienie księgowania należności
 • poznanie nowych możliwości modułu
 • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy
 • praca na konkretnych przykładachkontakt z ekspertem i możliwość dzielenia doświadczeń z innymi użytkownikami modułu

PROGRAM:

Obsługa programu – kilka wskazówek ułatwiających prace
-uprawnienia do rodzajów należności 
-szybkie sposoby wyszukiwania kartotek 
wykluczenie z egzekucji 
wydruk hipotek z odsetkami 
zestawienie usuniętych pozycji   
notatnik

Uzgodnienia sprawozdań – dobre praktyki
-uzgodnienie wartości z wymiarem 
-sprawozdania dla należności bez podpodatków  
-sprawozdania dla należności z podpodatkami 
-zamykanie okresów  

Praktyczne wskazówki jak korzystać z funkcji takich jak: 
-przeksięgowania wpłat 
-środki w drodze – uzgodnienie dochodów dla należności Podatkowych 
-storno wpłaty z okresu zamkniętego 
-rozłożenie na raty 
-decyzje druczki zaświadczenia (decyzja o nadpłacie/ZAS-W/druk zarachowania) 

Egzekucja w module: 
-Emisja upomnień 
-Emisja wezwań do zapłaty 
-Emisja TW / eZW 
-Emisja not odsetkowych 
-Emisja SMS 
-Wydruk zwrotek  
-Wydruki rejestrów egzekucji  
-Wprowadzenie dat odbioru 
 
Blok pytań i odpowiedzi 

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Efektywne zarządzanie kartami kontowymi. Praktyczne wskazówki i najlepsze praktyki

Data szkolenia: 2024-06-25

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.