Skip to content

Dodatki mieszkaniowe dla praktyków

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Dodatki mieszkaniowe dla praktyków

Termin: 30 września 2021 r. Czas trwania: 10.00-11.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 23-09-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Kierownicy OPS/referatów odpowiedzialnych za prowadzenie dodatków mieszkaniowych,
– osoby odpowiedzialne za obsługę modułu.

PROGRAM

 1. Ustawienie parametrów programu, w tym:
  a. Określenie i wprowadzenie parametrów związanych z wysokością dodatku i symbolami wniosków,
  b. Określenie i wprowadzenie parametrów decyzji i listy wypłat.
 2. Samodzielna konfiguracja wybranych słowników.
 3. Wprowadzenie wniosków, które kończą się przyznaniem lub odmową.
 4. Wprowadzenie decyzji przyznania i odmowy (4 rodzaje).
 5. Wprowadzenie innych opcji zakończenia lub zawieszenia decyzji.
 6. Ustawienia kolumn w widokach tabel według:
  a. kolejność kolumn,
  b. ukrywanie kolumn,
  c. dostosowywanie rozmiaru.
 7. Przyjrzenie się działaniu filtrów.
 8. Najnowsze funkcjonalności:
  a. zmiana rodzaju naliczania dodatku mieszkaniowego (od 01.07.2021r.),
  b. dopłata do czynszu – jak używać i czy używać.
 9. Ważne elementy programu:
  a. wystawienie decyzji i określanie harmonogramu wypłat,
  b. określanie i edycja druków decyzji i karty obliczeń,
  c. tworzenie list i sposoby pobierania wypłat na listy,
  d. druki list.
 10. Sytuacje ze zgłoszeń:
  a. drukowanie decyzji,
  b. „dziwne” wypłaty na listach.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Dodatki mieszkaniowe dla praktyków

Data szkolenia: 2021-09-30

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.