e-Pracownik

Jest to platforma internetowa, która wspiera pracę działu personalnego urzędu. Usprawnia dostęp dla pracowników do informacji przetwarzanych przez Dział Kadr oraz zapewnia zaangażowanie pracowników w proces elektronicznego przetwarzania tych danych.

Podstawowe funkcjonalności to:

Dane pracownika
Prezenatcja podstawowych danych osobowych pracownika w celu weryfikacji czy wszystkie przetwrzane dane są prawidłowo wprowadzone,

Podgląd i limit urlopów oraz innych nieobecności
Podgłąd na ilości wykorzystanych nieobecności w raz z ich rodzajem, pozostały urlop do wykorzystania czy prezentacja planów urlopowych,

– Rejestrowanie i przekazywanie wniosków urlopowych
Możliwość wprowadzania wniosków urlopowych (np. wypoczynkowy, na żadanie czy okolicznościowy tzw. opieka nad dzieckiem), a także przekazywanie wniosku do przełożonego, jego akceptacja i przekazanie do działu kadr, z naniesieniem na plany urlopów,

Dostęp do własnych danych płacowych – paski , pożyczki i potrącenia
Prezentacja informacji o listach płac, składnikach płacowych na tych listach , prezentowanie informacji o kwotach potrąceń z wynagrodzenia czy informacje na temat pożyczek mieszkaniowych czy z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

Ewidencja czasu pracy
Prezentacja ewidencji czasu pracy pracownika o zakresach tygodniowym, miesięcznym czy rocznym.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

System is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Internet Explorer – Internet Explorer 11, and Microsoft Edge and is supported on all currently supported servicing branches of Windows 10