eBudżet

Możliwość udziału w projektowaniu budżetu dla każdej jednostki, z każdego miejsca.

eBudżet jest dodatkowym kanałem dostępu do aplikacji Budżet. Pozwala na zalogowanie i pracę z każdego miejsca i każdego urządzenia podłączonego do internetu i wyposażonego
w przeglądarkę internetową. Aplikacja korzysta z szyfrowanego połączenia z bezpiecznym protokołem https, lecz jeśli to dla Państwa nie wystarczające wciąż istnieje możliwość,
w zakresie pracy administratora sieci urzędu, dopuszczenia do pracy jedynie wybranych komputerów lub tylko tych urządzeń, które będą połączone za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Korzyści:

  • Praca całkowicie online z jednoczesnym połączeniem do bazy danych urzędu,
  • Brak potrzeby instalowania oprogramowania na komputerze – praca w przeglądarce internetowej,
  • Wprowadzenie materiału planistycznego na potrzeby projektu uchwały początkowej,
  • Praca na wersjach roboczych w dowolnej ilości i wysyłka do organu,
  • Możliwość udostępnienia podglądu swoich wniosków roboczych skarbnikowi,
  • Podgląd swojego planu budżetowego i wykonania,
  • Przygotowywanie i wysyłka wniosków o zmianę budżetu,
  • Utworzenie i edycja harmonogramu wydatkowania środków budżetowych,
  • Praca zarówno w układzie klasycznym jak i zadaniowym.

Celem modułu eBudżet jest umożliwienie jednoczesnej i skoordynowanej pracy nad projektem budżetu niezależnie od tego czy wniosek jest tworzony przez wydział jednostki głównej, samodzielne stanowisko, czy kierownika jednostki zlokalizowanej w innej części gminy/miasta. Co ważne możliwe jest wykonywanie pracy przez każdą jednostkę z wykorzystaniem dowolnego kanału – można rozpocząć pracę nad materiałem planistycznym w aplikacji Budżet, a zakończyć za pomocą eBudżetu, z innego miejsca.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

System is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Internet Explorer – Internet Explorer 11, and Microsoft Edge and is supported on all currently supported servicing branches of Windows 10