Skip to content

Wdrożenie i koordynacja PPK w praktyce – szkolenie prawno-modułowe (KiP)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Wdrożenie i koordynacja PPK w praktyce – szkolenie prawno-modułowe (KiP)

Termin: 27 listopada 2020 r. Czas trwania: 10.00-13.15

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *250,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 20-11-2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– pracownicy działów kadr i płac,
– Sekretarze, Naczelnicy wydziałów organizacyjnych,
– osoby odpowiedzialne za wdrożenie PPK w urzędzie.

JAKIE KORZYŚCI?
szkolenie z udziałem niezależnego praktyka w zakresie prawa pracy i PPK,
przygotowanie do obsługi PPK w module KiP,
materiały szkoleniowe wraz z wzorami dokumentów,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE PRAWNO-KSIĘGOWE Z ZEWNĘTRZNYM EKSPERTEM

Trener: wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, wykładowca wyższych uczelni, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

PROGRAM (10:00-12:00):
1. Podstawowe założenia i pojęcia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK):
a) Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK;
b) Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych;
c) Przekazywanie wpłat do PPK.
2. Obowiązki pracodawców:
a) Kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia PPK;
b) Podmiot zatrudniający, a PPK;
c) Pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy;
d) Etapy i terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych przez kolejnych pracodawców (dużych, średnich i małych oraz przez zakłady pracy sfery budżetowej);
e) Zwolnienie z finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK;
f) Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy.
3. Wdrażanie KROK PO KROKU- jak nie popełnić żadnego błędu przy wdrożeniu!
4. Wpłaty na PPK:

a) Przekazywanie wpłat do PPK;
b) Wpłaty od państwa;
c) Wpłaty osób zatrudnionych;
d) Wpłaty finansowane przez pracodawcę.
5. Uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK:
a) Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK;
b) Wznowienie dokonywania wpłat do PPK;
c) Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat
d) Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy;
e) Dysponowanie oszczędnościami w trakcie trwania okresu zatrudnienia;
f) Wypłata środków przed ukończeniem 60. roku życia;
g) Dysponowanie oszczędnościami po ukończeniu 60 lat;
h) Dziedziczenie środków i ich podział w przypadku śmierci uczestnika PPK;
i) Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;
j) Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.
6. Opodatkowanie PPK:
a) Zasady opodatkowania uczestników PPK – jakie są konsekwencje podatkowe?;
b) Opodatkowanie wpłat do PPK;
c) Opodatkowanie wypłat z PPK na rzecz: Uczestnika PPK, byłego małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK i innych osób uprawnionych.
7. Sankcje związane z nie przystąpieniem do PPK.
8. Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK.

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE MODUŁ FK Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (12:00-13:15):
1. Naliczanie PPK, wykonywanie wydruków i przelewy.
2. Wszystko o nowym ECP.
3. ePracownik – portal dla pracownika zintegrowany z KiP
4. Korzyści wynikające z integracji z innymi modułami.
5. Pytania i odpowiedzi.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Wdrożenie i koordynacja PPK w praktyce – szkolenie prawno-modułowe (KiP)

Data szkolenia: 2020-11-27

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.