Skip to content

Podatki – zmiany w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników i uaktualnienie wiedzy o module

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Podatki – zmiany w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników i uaktualnienie wiedzy o module

Termin: 25 lipiec 2023 r. Czas trwania: 10:00 – 12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 20-07-2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Użytkownicy modułu systemu AdAS
– Pracownicy działu podatków i opłat lokalnych

PROGRAM:

 1. Nowe wchodzące do wniosku akcyzowego.
 2. Nowe sposoby liczenia limitów i zwrotów podatku akcyzowego dla nowych wniosków w 2023 roku.
 3. Zmiana limitu i wyliczenie kwoty zwrotu dla rolników składających nowy wniosek w 2023 roku.
 4. Wyliczanie zwrotu podatnikom posiadającym inne zwierzęta niż bydło a składającym faktury
  za 1 okres.
 5. Nowe wzory decyzji (określającej, zmieniającej, odmawiającej).
 6. Współpraca z EGiB i konfiguracja połączenia z GML.
 7. Ujęcie według widoku geodezyjnego.
 8. Porównywanie danych podatkowych z EGiB.
 9. Konfiguracja deklaracji, informacji podatkowych, dodawanie załączników.
 10. Sprzedaż karty z przeniesieniem danych na inną kartę.
 11. Nowa prezentacja zmian danych osobowych dla listy osób.
 12. Sprawozdanie Rb27s oraz skutki obniżenia stawek – nowy sposób zapamiętywania danych.
 13. Współpraca z obiegiem dokumentów i repozytorium.
 14. Praktyczne wskazówki porządkowania danych.
 15. Blok pytań i odpowiedzi.

PROWADZĄCY:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa, co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?
Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Podatki – zmiany w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników i uaktualnienie wiedzy o module

Data szkolenia: 2023-07-25

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.