Skip to content

Moduł Mieszkańcy – poradnik dla użytkowników (II termin)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Mieszkańcy – poradnik dla użytkowników

Termin: 8 lipca 2021 r. Czas trwania: 10.00-12.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 01-07-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– użytkownicy modułu Mieszkańcy,
– pracownicy jst zajmujący się ewidencją ludności,
– Sekretarze, Naczelnicy Wydziałów Spraw Obywatelskich,
– osoby odpowiedzialne za porządkowanie danych mieszkańców.

PROGRAM
1. Pobieranie danych ze źródła:
a) terminy,
b) paczki,
c) zastępstwa,
d) kasowanie plików,
e) raporty.
2. Subskrypcja indywidualna.
3. Porządkowanie słowników: miejscowości i ulic.
4. Organizacja obszarów szkolnych, wyborczych i innych oraz ich kontrola.
5. Wyświetlanie kartoteki – wskaźniki:
a) karty wyborcze,
b) historia,
c) notes.
6. Szablony (menadżer plików):
a) kopiowanie,
b) zmiana nazwy,
c) edycja szablonu.
7. Statystyka wg wieku – parametry.
8. Teryt – moduł współpracujący – słowniki miejscowości i ulic.
9. Zapytania o dane osobowe.
10. Korzyści wynikające z integracji modułu z innymi modułami oraz systemami.
11. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Moduł Mieszkańcy – poradnik dla użytkowników (II termin)

Data szkolenia: 2021-07-06

  Nabywca
  Nazwa instytucji:
  Ulica:
  Nr budynku:
  Nr lokalu:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  NIP:
  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):
  Nazwa instytucji:
  Ulica:
  Nr budynku:
  Nr lokalu:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  NIP:
  Kontakt:
  Imię i nazwisko zgłaszającego:
  Stanowisko:
  Email:
  Telefon:
  Dane osób zgłaszanych:
  Liczba uczestników:
  Imię i nazwisko uczestnika:
  Stanowisko:
  Email:
  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:
  TakNie
  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:
  TakNie
  Regulamin (wymagane):
  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):
  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)
  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody
  Wpisz kod rabatowy

  * Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.