Skip to content

Gospodarka odpadami komunalnymi w systemie ADAS

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W SYSTEMIE ADAS (OBSŁUGA ODPADÓW PŁYNNYCH ORAZ NALICZANIE OPŁAT ZA ODPADY)

Termin: 27 luty 2024 r. Czas trwania: 10:00-12:00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *120,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 23-02-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– Osoby odpowiedzialne za naliczanie opłat oraz gospodarkę odpadami w urzędach miast i gmin, związkach samorządowych, zakładach komunalnych i jednostkach organizacyjnych,
– Pracownicy odpowiedzialni za obsługę odpadów płynnych w/w jednostkach.

PROGRAM


1. Odpady płynne:
– prowadzenie ewidencji POŚ,
– zbiorników bezodpływowych,
– wprowadzanie odbioru nieczystości ciekłych z uwzględnieniem stacji zlewnych i firm wywozowych,
– rejestr umów,
– plan kontroli,
– sprawozdanie z nieczystości ciekłych.

2. Omówienie problemów emisji z odpadów do kart kontowych:

– brak generacji roku na karcie,
– deklaracje zerowe,
– zamykanie kart,
– błędna emisja,
– okno emisji,
– rejestr przypisów i odpisów,
– okno do emisji masowej,
– pomocnicze przypisy-odpisy.

3. Wystawianie zawiadomień i zmiana stawki – krok po kroku.

4. Usystematyzowanie wiedzy na temat podstawowych dokumentów do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami:

– deklaracja i decyzja (postępowanie)

5. Możliwe rozwiązania przy wprowadzaniu właścicieli z większą liczbą nieruchomości.

6. Generowanie przykładowych wydruków i zestawień zbiorczych.

7. Współpraca z modułem dla firm wywozowych i PSZOK: eOdpady

8. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Gospodarka odpadami komunalnymi w systemie ADAS

Data szkolenia: 2024-02-27

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.