Geoportal Toolkit (GPT)

Aplikacja mapowa udostępniająca funkcje i usługi GIS bezpośrednio w przeglądarce internetowej

Geoportal Toolkit (GPT) to nowoczesna i wydajna sieciowa aplikacja mapowa uruchamiana w oknie przeglądarki WWW. Jest ściśle zintegrowana z serwerem danych przestrzennych ISDP, zapewniając wysoką funkcjonalność oraz szybkość prezentowania informacji.

GPT może zastąpić wiele aplikacji klasy Desktop GIS. Dysponuje ponad 120 narzędziami pozwalającymi na przeglądanie, analizowanie i modyfikowanie danych przestrzennych. Użytkownik może między innymi przeglądać tabelę wartości atrybutów wszystkich lub wskazanych obiektów, modyfikować wartości lub geometrie obiektów, tworzyć i usuwać obiekty mapowe, szkicować własne obiekty tymczasowe oraz wykonywać rozbudowane analizy logiczne (na podstawie wartości atrybutów) lub geometryczne.

Najistotniejszą cechą GPT, wyróżniającą ten produkt na tle konkurencji, jest olbrzymia elastyczność i możliwość ścisłego dostosowania wyglądu i funkcjonowania aplikacji do potrzeb użytkowników. Poczynając od motywu graficznego oraz rozłożenia szuflad z narzędziami, przez sterowanie liczbą, ułożeniem i grupowaniem poszczególnych narzędzi i wskaźników, aż po detale takie jak tytuł okna przeglądarki – GPT daje klientom możliwość stworzenia specjalizowanych aplikacji mapowych zawierających tylko oczekiwaną funkcjonalność.

Jednocześnie w ramach środowiska mapowego HyperView można skonfigurować wiele równoległych profili mapowych, z których każdy jest w opisany wyżej sposób dostosowany do swojej specyfiki oraz potrzeb grupy docelowej klientów. Można stworzyć odrębne geoportale mieszkańca, inwestora, rowerzysty, turysty i wiele innych, a w każdym motyw graficzny, układ narzędzi oraz lista prezentowanych warstw będą dostosowane do charakteru danego geoportalu.

Lista warstw w GPT jest hierarchiczna. Administrator może tworzyć dowolne grupy warstw tak, aby sterować widocznością i przezroczystością na poziomie albo pojedynczych warstw, albo całych grup. Każda warstwa może być zoptymalizowana w inny sposób, a wiele prostych warstw można scalić tak, aby z serwera przesyłany był jeden wspólny obraz. Każda warstwa może mieć też w inny sposób skonfigurowany podział na kafle tak, aby dopasować ten podział do wymogów klienta oraz założonych poziomów wydajności. Istnieje również możliwość tworzenia warstw scalonych, w ramach których użytkownicy końcowi nie mogą sterować widocznością pojedynczych warstw składowych, a jedynie włączać lub wyłączać całą grupę.

Źródłem danych dla aplikacji GPT jest przede wszystkim serwer ISDP. Prezentowane są dane bezpośrednio pobierane z serwera, dzięki czemu użytkownicy otrzymują zawsze aktualne informacje. Wybrane warstwy mogą być nawet aktualizowane u wszystkich użytkowników końcowych automatycznie w momencie wykrycia zmiany dokonanej przez jednego z użytkowników lub aplikację zewnętrzną.

Dodatkowo, GPT może umieszczać na mapie dane z zewnętrznych usług WMS, WFS, GeoJSON i GeoRSS.

Aplikacja GPT jest doskonałym rozwiązaniem zarówno w przypadku tworzenia skomplikowanych geoportali publicznych, jak i w roli użytkowanego wewnętrznie w urzędzie lub instytucji narzędzia klasy Web GIS zastępującego niezależne narzędzia Desktop GIS.

Portale mapowe konfiguruje się za pomocą graficznych narzędzi WWW. Klienci mogą konfigurować aplikację we własnym zakresie, tworząc dowolną liczbę własnych geoportali prezentujących dowolne informacje ( np. gliwicki moduł rowerzysty ). Istnieje też możliwość uzyskania wsparcia firmy HyperView w zasilaniu danych i konfigurowaniu nowych portali mapowych w ramach umowy asysty.

Produkty Systemu GIS

Internetowy Serwer Danych Przestrzennych

Geoportal Toolkit (GPT)

System Obsługi Wniosków Administracyjnych (SOWA)

System Zintegrowanej Obsługi Planowania Przestrzennego (SZOPP)