Opłaty za odpady komunalne

System ewidencji rozliczeń z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Możliwości modułu:

 • Współpraca, z jednolitą dla całego systemu ADAS, kartoteką osób i firm,
 • Ewidencja lokali, punktów odbioru odpadów, wysypisk,
 • Ewidencja danych wynikających z dokumentów (np. deklaracja, decyzja) będących podstawą naliczenia opłaty,
 • Ewidencja przypisu opłat stanowiących wypadkową informacji z dokumentów złożonych przez płatnika a przyjętych w urzędzie systemów opłat (wg ilości osób, zużycia wody, powierzchni), wysokości stawek, terminów płatności,
 • Ewidencja opłat z tytułu usług dodatkowych (np. wywozów jednorazowych),
 • Ewidencja firm wywozowych i wsparcie wzajemnych rozliczeń (słowniki tras, sektorów, harmonogram wywozów),
 • Ewidencja odbioru odpadów,
 • Współpraca z modułem Ewidencji Ludności w zakresie weryfikacji osób zameldowanych,
 • Współpraca z modułem Karty Kontowe w zakresie rozliczeń z tytułu opłat,
 • Automatyczna emisja przypisów do systemu Karty Kontowe,
 • Wydruki informacyjne, zawiadomień, decyzji wystawianych w trakcie postępowania administracyjnego,
 • Zestawienia analityczne i sprawozdawcze.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).