SystemAdas
Środki Trwałe
opata-odpady
Opłata za odpady
SystemAdas
Księgowość Budżetowa i Budżet
SystemAdas
Zamówienia Publiczne
SystemAdas
Dokus
SystemAdas
Kasa
SystemAdas
Rejestr Informacji o Środowisku
SystemAdas
Urząd Stanu Cywilnego
SystemAdas
Rejestr Umów, Wszczęć i Zaangażowań
SystemAdas
Faktury i Rejestry VAT
SystemAdas
Straż Miejska
SystemAdas
Ewidencja Przedsiębiorców Online
SystemAdas
Koncesje na Zarobkowy Przewóz Osób
SystemAdas
Podatki (rolny, leśny, od nieruchomości)
SystemAdas
Księgowość Podatkowa / Karty Kontowe
SystemAdas
Opłaty i Gospodarka Nieruchomościami Gminy i Skarbu Państwa
SystemAdas
Podatek od Środków Transportowych
SystemAdas
Ewidencja Przedsiębiorców
SystemAdas
Stypendia
SystemAdas
Dodatki Mieszkaniowe
SystemAdas
          Mieszkańcy            (ewidencja ludności)
SystemAdas
Koncesje na Alkohol
SystemAdas
Kadry - Płace
SystemAdas
Okresowa Ocena Pracowników
SystemAdas
Podatek za Psa

    audyt

baner_obieg

odpady2

Zdalna pomoc

kolo

c

Szkolenia AdAS

Szkolenia AdAS

Zapraszamy na szkolenia z systemu AdAS. Aby zarejestrować się na szkolenie należy wypełnić formularz online lub przesłać do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem http://szkolenia.tensoft.pl/images/karta_szkoleniowa.docx Rejestracja online http://szkolenia.tensoft.pl/

Nowości ADAS 2016

Nowości ADAS 2016

Przesyłamy informację na temat nowości w systemie ADAS jakie będą realizowane w 2016 roku.Uzupełnienie ankiety pomoże zdiagnozować Państwa potrzeby i wypracować dobre rozwiązania. W celu wypełnienia ankiety proszę kliknąć na poniższy...

Zakończone sukcesem wdrożenie systemu obiegu dokumentów wraz z e-usługami dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zakończone sukcesem wdrożenie systemu obiegu dokumentów wraz z e-usługami dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

W dniu 8 grudnia 2015 r., po uprzednim przeprowadzeniu testów akceptacyjnych, został odebrany System Zarządzania Dokumentami (DMS), na którym oparty zostanie obieg dokumentów wewnętrznych służący realizacji e-usług UKE. Pełna informacja na stronie...

System Zarządzania Jakością zgodny z normą - PN-EN ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością zgodny z normą - PN-EN ISO 9001:2008

Dnia 05.11.2015 firma Tensoft recertyfikowała stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie : Projektowanie, wdrażanie oraz obsługa serwisowa systemów informatycznych w administracji publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z...

Podpisanie umowy na wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami

Podpisanie umowy na wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami

9 października 2015 r. została podpisana umowa z Urzędem Komunikacji Elektronicznej  na wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami (DMS) wraz z dwiema e-usługami. Pełna informacja na stronie UKE: https://www.uke.gov.pl/podpisanie-umowy-na-wdrozenie-systemu-zarzadzania-dokumentami-16952#

Nasz nowy produkt : e-Obywatel

Nasz nowy produkt : e-Obywatel

e-Obywatel.pl jest produktem który w przyszłości w pełni zinformatyzuje Państwa kontakt z Obywatelami. Stawiamy na zaawansowane e-usługi umożliwiające na wypełnienie online wymaganych wniosków w sposób maksymalnie uproszczony ( z bazy systemów dziedzinowych podpowiadają się...

Zakończona sukcesem budowa systemu e.OPLATYgeolog

Zakończona sukcesem budowa systemu e.OPLATYgeolog

W dniu 29.06.2015 został podpisany protokół odbioru końcowego systemu e.OPLATYgeolog. Obie strony umowy bardzo dobrze oceniły  cztery lata wpsółpracy. Firma Tensoft ubiega się obecnie o dalsze zamówienia związane z utrzymaniem oraz rozwojem systemu e.OPLATYgeolog. Ostatnim...