SystemAdas
Środki Trwałe
opata-odpady
Opłata za odpady
SystemAdas
Księgowość Budżetowa i Budżet
SystemAdas
Zamówienia Publiczne
SystemAdas
Dokus
SystemAdas
Kasa
SystemAdas
Rejestr Informacji o Środowisku
SystemAdas
Urząd Stanu Cywilnego
SystemAdas
Rejestr Umów, Wszczęć i Zaangażowań
SystemAdas
Faktury i Rejestry VAT
SystemAdas
Straż Miejska
SystemAdas
Ewidencja Przedsiębiorców Online
SystemAdas
Koncesje na Zarobkowy Przewóz Osób
SystemAdas
Podatki (rolny, leśny, od nieruchomości)
SystemAdas
Księgowość Podatkowa / Karty Kontowe
SystemAdas
Opłaty i Gospodarka Nieruchomościami Gminy i Skarbu Państwa
SystemAdas
Podatek od Środków Transportowych
SystemAdas
Ewidencja Przedsiębiorców
SystemAdas
Stypendia
SystemAdas
Dodatki Mieszkaniowe
SystemAdas
          Mieszkańcy            (ewidencja ludności)
SystemAdas
Koncesje na Alkohol
SystemAdas
Kadry - Płace
SystemAdas
Okresowa Ocena Pracowników
SystemAdas
Podatek za Psa

    audyt

baner_obieg

odpady2

Zdalna pomoc

kolo

c

Nowości ADAS 2016

Nowości ADAS 2016

Przesyłamy informację na temat nowości w systemie ADAS jakie będą realizowane w 2016 roku.Uzupełnienie ankiety pomoże zdiagnozować Państwa potrzeby i wypracować dobre rozwiązania. W celu wypełnienia ankiety proszę kliknąć na poniższy...

Zakończone sukcesem wdrożenie systemu obiegu dokumentów wraz z e-usługami dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zakończone sukcesem wdrożenie systemu obiegu dokumentów wraz z e-usługami dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

W dniu 8 grudnia 2015 r., po uprzednim przeprowadzeniu testów akceptacyjnych, został odebrany System Zarządzania Dokumentami (DMS), na którym oparty zostanie obieg dokumentów wewnętrznych służący realizacji e-usług UKE. Pełna informacja na stronie...

System Zarządzania Jakością zgodny z normą - PN-EN ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością zgodny z normą - PN-EN ISO 9001:2008

Dnia 05.11.2015 firma Tensoft recertyfikowała stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie : Projektowanie, wdrażanie oraz obsługa serwisowa systemów informatycznych w administracji publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z...

Podpisanie umowy na wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami

Podpisanie umowy na wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami

9 października 2015 r. została podpisana umowa z Urzędem Komunikacji Elektronicznej  na wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami (DMS) wraz z dwiema e-usługami. Pełna informacja na stronie UKE: https://www.uke.gov.pl/podpisanie-umowy-na-wdrozenie-systemu-zarzadzania-dokumentami-16952#

Nasz nowy produkt : e-Obywatel

Nasz nowy produkt : e-Obywatel

e-Obywatel.pl jest produktem który w przyszłości w pełni zinformatyzuje Państwa kontakt z Obywatelami. Stawiamy na zaawansowane e-usługi umożliwiające na wypełnienie online wymaganych wniosków w sposób maksymalnie uproszczony ( z bazy systemów dziedzinowych podpowiadają się...

Zakończona sukcesem budowa systemu e.OPLATYgeolog

Zakończona sukcesem budowa systemu e.OPLATYgeolog

W dniu 29.06.2015 został podpisany protokół odbioru końcowego systemu e.OPLATYgeolog. Obie strony umowy bardzo dobrze oceniły  cztery lata wpsółpracy. Firma Tensoft ubiega się obecnie o dalsze zamówienia związane z utrzymaniem oraz rozwojem systemu e.OPLATYgeolog.

Tensoft nominowany do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015

Tensoft nominowany do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015

Firma Tensoft dostała zaproszenie na III Polski Kongres Przedsiębiorczości. Sukces poprzednich edycji, które zgromadziły około 500 przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządu, zaowocował zaangażowaniem i ścisłą współpracą z takimi podmiotami jak: Narodowe Centrum Badań i...